26. 4. 2012.

Dragi pripadnici
OTPISANE SREDNJE KLASE
UVEK MOŽE DRUGAČIJE...

UKLJUČITE ZVUČNIKE :

OVO JE MOJA PREDIZBORNA
SLAGALICA – I/ILI KAKO DALJE ... (2)
(ovo je potpuno lično „nestranačko razmišljanje“ –
koje služi samo tome da vam pomogne - šta treba
pokušati PREPOZNATI u predizbornoj GALAMI –
da biste bilo kome ukazali - uskratili poverenje

( NIKAKVA ZLOUPOTREBA U BILO ČIJOJ
KAMPANJI – nema saglasnost Autora ...)

×
POČNI DA PLAĆAŠ
LJUDE DA BI TI
SLUŠAO NJIH
- A NE ONI TEBE !
× ×
TAKO PLAĆAŠ ZNANJE
KORISTIŠ DOMAĆE RESURSE
I PODIŽEŠ SREDNJU KLASU !!
× × ×
TAKO TAJKUNI PRIRODNO
ODLAZE U PRAISTORIJU
KAO DINOSAURUSI !!!
× × × ×
DRŽAVA DAJE SUBVENCIJE
MALIM PRIVATNICIMA JER
TAKO JAČA SREDNJU KLASU
I DIŽE SRBIJU MEĐU
( „ ZVEZDICE “ Evropskog neba
- među njene „ SESTRICE “ )

A sada pre nego što pročitate „fus – note“
(objašnjenja za svaki × ) uživajte
KAKO VRHUNSKI PROFESIONALCI
(kad su afirmisani kao SREDNJA KLASA)
PODIŽU MORAL ČITAVOM NARODU !!!


Dakle ...×
Tačan citat iz knjige (autora i ovog bloga) zapravo glasi :
„Postaješ GAZDA – ne kad napraviš mnogo para,
nego onog trenutka kad počneš da plaćaš profesionalce
        da bi ti slušao njih – a ne oni tebe !“ (str.57)
Ovde se ovo odnosi na sve „gazde“ od Šefa magacina do
Šefa Države – koji mora (i to dobro) da plaća
EKSPERTSKU VLADU – da bi mogao da je „sluša“ !!!
× ×
Kao što smo ranije rekli u postu : OTPISANA SREDNJA KLASA :
„Oligarhija svugde u svetu „skida kajmak“
ali sa PUNOG KAZANA - pa se i ne oseti.“
U Srbiji sa 65% „funkcionalno pismenih“ i 80% GLADNIH
Vlast grebe po DNU PRAZNOG KAZANA – jer je 20 godina –
( prvih 10 nasilno – drugih 10 dobrovoljno !!!) - sistematski
uništavala svoju SREDNJU KLASU – koja je jedini „prirodni“
TEG koji drži ravnotežu stabilnog društva.
× × ×
Srbi inače imaju preko dva veka iskustva sa tim „efendi – tajkunima“
koje i Država mora da kljuka kao „kljukane guske“ da bi bili
dovoljno krupni igrači – i kao takvi „konkurentni“ na Evropskoj pijaci !
Istovremeno (kako vidimo u „Crnom Gruji“) oni svu stoku podeliše
u samo četiri stada prasadi – oni narodu udaraju HARAČ
uništavajući mu imanja i obore – da bi ih „kupili“ za 1. DUKAT !
Kandžijaju sirotinju raju - koja kuluči za svaku ŠESTU PLATU
- ako je primi sa nekoliko dana zakašnjenja.
Kad su 1804. godine Srbima dozlogrdili – zvali su se :
Aganlija / Kučuk – Alija / Mula Jusuf i Fočić Mehmed – Aga !!!!
× × × ×
Konačno – zašto je Platon - „otac demokratije“ rekao :
DEKOKRATIJA JE VLADAVINA PROIZVOLJNOSTI !!!
Zato što PREDSTAVNIČKI SISTEM po definiciji – samo u
jednom trenutku – na svake (recimo) četiri godine – pruža priliku
CELOM NARODU (demos) – DA NEKOM ukaže POVERENJE !!!
U međuvremenu NIKO IH NE KONTROLIŠE – dok oni UREDBAMA
institucionalizuju „drumsku pljačku“ pomenute SREDNJE KLASE
sa nekoliko stotina – potpuno besmislenih NAMETA !!!STAĆE SAMO AKO IM POKAŽETE DA SU DOŠLI DO DNA KAZANA !

23. 4. 2012.

PREDIZBORNA SLAGALICA 1.

MOJA
PREDIZBORNA
" SLAGALICA "
I/ILI - KAKO DALJE ...
(ovo je „nestranačko razmišljanje“ –
antologičarskog tipa i potpuno lično !
Služi samo tome da vam INFORMACIJAMA POMOGNE :
 šta da pokušate da prepoznate u predizbornoj - GALAMI -
da biste bilo kome ukazali - i/ili -  uskratili poverenje ....

( NIKAKVA ZLOUPOTREBA U BILO ČIJOJ
STRANAČKOJ KAMPANJI 
– nema saglasnost Autora ...)

dakle ...

„Svi su Srbi živeli zajedno u jednoj Državi –
dok Milošević nije rešio – da ih UJEDINI !“
govorio je legendarni
kolumnista VREMENA
Stojan CEROVIĆ – Slava mu !

Kada se desila OKTOBARSKA REVOLUCIJA 2000
mnogi od nas su poverovali da će ponovo moći
DA ŽIVE OD SVOGA ZNANJA – ILI RADA !?!
Nova Vlast je učinila sve da nas uveri da se
nikada više neće povampiriti
 Andrićeva : „fukara“ !?!

Poslušajte sada pesmu Vladislava Petkovića – DISA
napisanu 1910. godine - koju govori Goran Sultanović :


A Ivo Andrić je u „ZNAKOVIMA PORED PUTA“ napisao :
„U istoriji svakog naroda postoji trenutak –
Kad pametni zaćute – budale progovore
-          a fukara se obogati !!! „

A sada pogledajte prezentaciju
vijadukta u Milou (Francuska)

U njoj neki podaci mogu biti i osporavani
(naročito CENA – koja je bar „7 puta manja“ –
mada Francuzi nisu na 2,5 km vijadukta
gradili nikakve - „prateće sadržaje“:-)))))))

ALI TO NIJE NAJRUŽNIJE !!!
Najružnije je što nam je u Zemlji jednog
inženjera Branka ŽEŽELJA
Ili arhitekte Milorada PANTOVIĆA –
BILO KO – podmetnuo „kukavičje jaje“
„POZAJMLJENOG“ REŠENJA !!!

Dragi pripadnici OTPISANE SREDNJE KLASE
O tome da li može DRUGAČIJE – u sledećem postu ...

 


VIADUC DE MILLAU
343 mètres !  Plus haut que la tour Eiffel, 
un prodige de construction...
Les ouvriers ne doivent pas craindre 
le vertige, des as de la voltige ! 
Regardez!...22. 4. 2012.


OSNIVAČI  POSTMODERNE ARHITEKTURE  U  SRBIJI


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Tokom perioda 80-tih, srpska arhitektonska scena je izuzetno živa. Mlade generacije arhitekata izlažu svoje projekte, a vodeću ulogu u izlagačkoj aktivnosti ima Galerija Studentskog kulturnog centra, koju vodi Biljana Tomić. Kroz ovu galeriju prošli su gotovo svi značajniji mladi arhitekti koji su se istakli u periodu 80-tih. Ova galerija nije bila samo izložbeni prostor; u njoj su održavana predavanja, radionice, performansi, a značajna je bila i izdavačka aktivnost. Zahvaljujući Biljani Tomić, galerija je predstavljala svojevrsna vrata sa pogledom iz Beograda u svet i istovremeno sa pogledom iz sveta ka Beogradu, koja su uvek i svima bila širom  otvorena.

1980. godine slikar, kritičar i teoretičar umetnosti Dragoš Kalajić (1943-2005) okuplja arhitekte i slikare na izložbi »Vertikalna umetnost« i osniva grupu »Beogradska Vertikala« čiji su članovi bili, pored Kalajića: Olja Ivanjicki, Aleksandar Cvetković, Božidar Damjanovski, Dragan Mileusnić, Kosta Bunuševac, Dejan Ećimović, Vesna Vujica, Slobodan Maldini, Marin Rajković, Mustafa Musić, Ognjen Babić. Posthumno je u grupu uključena Milena Pavlović-Barili. Manifest Vertikale predstavio je Kalajić: »vertikalni umetnici modernu umetnost smatraju zastarelom i prevazidjenom, umetnost koja je stvarana radi umetnosti, igre, optičkih atrakcija, skandala... Vertikalni umetnici hoće da umetnosti vrate njenu suštinsku funkciju: ona treba da bude sredstvo budjenja, razvijanja i usmeravanja suštinskih sadržaja čoveka ka ciljevima koji se zovu Apsolut, odnosno Lepota, Dobrota, Istina«.

KA  ARHITEKTURI  DUHOVNE  VERTIKALE


Pan-istorični dualizam evropske kulture u kome, (po rima nekih istoričara) »danas sve manje znamo šta je 'umetnost, a sve više sumnjamo u nauku, želi, pritom, po svaku cenu da ih na neki način spojimo“) - privodi Modernu umetnost njenoj konnosti u znaku stvaranja dela (robe) brze potrošnosti, izlazeći time u susret efemernosti HORIZONTALNIH potreba potrača. Taj smer odvajanja od konceptualnih sadržaja, »zanatsk, dakle iskustvene i proveravane metodologije i kompleksne forme, bogaćene ornamentom (kao znamenjem a ne ukrasom), morao je, po logici koncepta dosetke, dovesti do protiv - pokreta, odnosno do reafirmacije širokog trezora antropoloških kvalifikativa (od socio-psiholkih i duhovnih, preko ritualnih i spiritualnih, do arhetipskih i transcendentalno-metafizičkih potreba), do svojevrsne obnove ljudske DUHOVNE VERTIKALE, kao sadržajnog modela i podstreka novom pristupu stvaralaštvu. Takav post - moderni stav, kao i okupljanje oko pojma VERTIKALNE UMETNOSTI, mora, čini mi se, podrazumevati bar dva aksioma, koja ću pokušati izliti i kao pretpostavku mog rada. Aksiomi su: zamena pojma isplativosti pojmom hiper-racionalnosti (dakle mudrosti); zamena homeostatskog nagona naporom ka pro - življavanju i formiranju idealnih modela, dakle ka KOSMIZACIJI, što je u smislu osvajanja svesti o kosmičkom položaju čoveka, pored ostalog, jedan od bitnih preduslova svake „napredne ekologije“.

Iz svog dugog rada na razmatranju modela integrisanja renesansnih utopija, orijentalnih paradigmi (kao transcendentalnih modela) i tekovina našeg civilizacijskog kruga, ovom prilikom želim da predstavim jednu svoju ekstrapolativnu grafičku rekonstrukciju Kampanelinog Civitas solis, iz 1974. godine, kao i njenu savremenu razradu: Hram blaženstva. sjedinjenja i pomirenja; paviljon duhovne i telesne komunikacije, ili, u balkanskog prevodu Rospi-Pantheon. Bitna funkcija hrama je »kvalitet života« u domenu inicijacije u ontolki totalitet LJUBAVI. Sama arhitektonska forma hrama je ustanovljena kao dvojno simetrični objekt (sledstveno renesansnoj strogosti, shvaćenoj ovde kao »urbanistička regulativa«), ali sadrži iznutra dve SPIRALE, izvedene kao dva naspramna lavirintska meandra. Crtka prezentacija je svesno reminiscentna u odnosu na nasleđe. Na taj način, i činom, i ritualno, želim da evociram i aktuelizujem artističko-scijentističku paradijastolu vremena post-moderne umetnosti, odnosno njene specifične perspektive u znaku DUHOVNE VERTIKALE - VERTIKALNE ARHITEKTURE.

Kulturni centar Beograda
Likovna galerija
05 - 18.01.1981. godine
arh. Marin Rajković
VKV zidar iluzija