12. 12. 2012.

NAŠA NOVA SREDNJA KLASA - počinje Zakletvom

ČISTIMO PRVO PRED SVOJOM KUĆOM
Nova klasa master ARHITEKATA
Postavlja NOVI STANDARD PONAŠANJA

mr sc Marin RAJKOVIĆ – autor IMHOTEPOVE ZAKLETVE
svečano uručuje autorski primerak Prof.Dr.Saši Petroviću
Dekanu FAKULTETA ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
UNIVERZITETA UNION – NIKOLA TESLA


Poštujući iznad svega odluku Dekanata
UNION UNIVERZITETA NIKOLA TESLA
Da novoj klasi master studenata Arhitekture upisanoj školske
2012 – 2013 – na FAKULTET ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
uz Index uruči i IMHOTEPOVU ZAKLETVUkoja je nova za arhitekte
jer ih po prvi put – na početku magistarskih studija i ritualno zaklinje
na poštovanje Uzansi – Normi i Standarda u garditeljstvu –
nevladinoj organizaciji ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
bila je čast i zadovoljstvo da jedan od svojih osničakih Akata - podeli sa
FGM UUNT – demonstrirajući tako – novi odnos prema svome ESNAFU !
 
IMHOTEPOVA  ZAKLETVA ®
 
Zaklinjem se svojom čašću ARHITEKTE  I  GRADITELJA,
pred licem STVORITELJA Neba i Zemlje, koji je Otac svih nas 
da ću svakim svojim potezom pera ili rečju, akcijom ili gestom, činiti sve u korist
autoriteta, jačanja i proslavljanja našega Esnafa. Da nijedan razlog neće biti dovoljan
da svoj LIČNI INTERES - stavim iznad ili ispred interesa našeg Zanata.

Zaklinjem se da ću prema svakom kolegi graditi odnos na bazi Biblijske pouke :
« Ne čini nikome ono - što ne bi želeo da neko učini tebi ! »
To znači da ću svakog kolegu smatrati najboljim u njegovoj specijalnosti i
najčestititjim čovekom u saradnji – dok me neposredno ne uveri u suprotno.

Zaklinjem se da nikada Investitoru neću omogućiti da stekne IMOVINSKU KORIST
uz pomoć mog stručnog autoriteta – ako time na bilo koji način narušava :
NORME - standarde i dobre običaje poslovanja u našoj struci.
Moja je obaveza da Investitora, kao neuku stranku provedem  kroz sve faze
INVESTIRANJA, a da pritom nikome ne nanese materijalnu ili moralnu ŠTETU !

Zaklinjem se : ukoliko zbog gradnje kuće koju sam ja projektovao
na određenoj lokaciji – moram da ubijem jedno drvo – da ću posaditi bar dve mladice
istih endemskih karakteristika na prikladnoj lokaciji (najbolje istoj - ukoliko ima prostora).
Ovaj simbolični zavet obuhvata sve EKOLOŠKE ASPEKTE intervencija u prostoru.

Zaklinjem se da ću POČETI DA UČIM čim steknem zvanje arhitekte,
odnosno kvalifikaciju projektanta i da ću stalno napredovanje u sopstvenoj
obuci smatrati ne samo svojom obavezom, nego i zadovoljstvom samousavršavanja
na putu najvišeg saznanja - uklesanog na ulazu Hrama u Delfima :
POZNAJ  SAMOGA  SEBE !

Ukoliko se prihvatim OBUKE DRUGIH u našim veštinama, zaklinjem se da ću im
tako dugo prenositi gornje vrline na koje sam se sam obavezao
        dok ne stvorim bar jednog UČENIKA, a da ću zatim nastaviti
da stečeno znanje pretačem u knjige, predavanja i modele,
da bih povećao obim znanja kojim naš ZANAT kao jedan od najstarijih raspolaže.

« NULLA  DIES  SINE  LINEA»
Tako mi STVORITELJ pomogao na svakom koraku ove Zakletve.


mr arch sc Marin RAJKOVIĆ - 26.06.2008 – BEOGRAD ®mr arch sc Marin RAJKOVIĆ – 20.06.2008 – BEOGRAD
IMHOTEP (Immutef / Im – hotep / Ii-em-Hotep) – 2650 – 2600 g.p.n.e.
(All authors and copy wrights reserved by M.R.- ZIS 383/08 – 260608 ®)


Nakon predstavljanja svih Profesora novoj klasi master studenata
Dekan FAKULTETA ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
Prof.Dr.Saša Petrović svečano je uz Index i Informator - svakom studentu
uručio luksuzno odštampan primerak IMHOTEPOVE ZAKLETVE !

        
                                                             
       
Danas je lep datum za polaganje Zakletve – rekao bi Pitagora
12.12.12
pa smo malo odložili našu analizu rehabilitacije srednje klase
da bi smo jednim podsticajnim primerom – novog – drugaćijeg i
odgovornijeg ponašanja bar u našoj (arhitektonskoj) struci ustupili
prostor kolegama sa FGM i AUA sa velikim zadovoljstvom.

Zato Vas molimo da ostavite svoj KOMENAR u donjem prozoru !!!

8. 12. 2012.

BUĐENJE SREDNJE KLASE

Građanska inicijativa –
DOSTA SMO ĆUTALI  ! ! !

Naravno, „dosta smo ćutali“ se odnosi na Andrićevu opšte poznatu opasku iz „Znakova...“ :
„U istoriji svakog naroda postoji trenutak kad pametni zaćute – budale progovore a fukara se obogati !“ Uz dužno poštovanje našeg Nobelovca – ne može se doveka ni ćutati – naroćito kad trpiš zulum ! Ali hajde pre toga da malo proanaliziramo onu gluvo – nemu i upadljivo slabovidu statistiku – koju sam predstavio u prethodnom spotu.
            Kada sam prvi put upotrebio sintagmu „filosofija statistike“ – studirao sam arhitekturu i tada je moj prijatelj Sima (već Docent na Fakultetu) – rešio da ode u Nemačku – kod nekih poznanika (sa letovanja na Jadranu) – na doček Nove Godine. Ali pošto je domaćin imao svoj arhitektonski biro – pomenuo je i moguću saradnju – tako da je Sima uredno spakovao svoj CV : diplome, Magistarsku, Docentsku, konkursne nagrade i slično i pojavio se u birou kolege sa kojim se vrlo brzo sprijateljio – odmah posle novogodišnjih praznika. Da podsetimo u staroj Yugoslaviji – Sima je pripadao (platnom razredu) solidno plaćene srednje klase univerzitetskih nastavnika. Kad je doneo diplome - kolega (prijatelj) mu je rekao – „Simo (bez uvrede) – ali Tvoje diplome će nas zanimati kad budemo nešto slavili – pa za poslovne partnere priredimo prijem i po zidovima okačimo diplome svih naših saradnika i ispod legende na više jezika. Sad će Tebi tvoj drug da da jedno obdanište – crtaću tablu – naši arhitekti za tu i tu platu – za oko mesec dana – isprojektuju rekonstrukciju ove kvadrature – (oko 7oo m² ) - izvoli crtaći pribor - ovde se plaća rezultat - a ne diplome - što važi i za prijatelje.“
Sima je ceo arhitektonski deo uradio za 10 dana i ostao 6 meseci u Birou – dok je na Fakultetu zatražio neplaćeno odsustvo. I sad tek dolazi povod za ovo kratko podsećanje. Pošto se dakle sprijateljio sa gazdom i kolegom – posle oko 4 meseca boravka – Gazda ga je zamolio jedne večeri – da preda spakovanih 6 primerka nekog projekta, na Pošti koja šalje pakete u određeni region – a slučajno je druga kuća od one u kojoj je Sima imao stan.
            Sima je to uradio i zaboravio – ali na kraju meseca, u isplatnoj listi, Simi je pisalo : slanje paketa = 47 pfeninga – sabrano u „platu“ !!! Sav zajapuren – Sima je „grunuo“ kod Gazde na vrata od kabineta i pitao ga da li više nisu prijatelji – kad on njemu ne može da učini tako sitnu „uslugu“ – nego ga ovaj vređa plaćanjem 47 (grmmmmmf) pfeninga !?! Na to mu je Gazda objasnio da u njihovom tarifniku – nošenje paketa vredi 47 pf. – da to obično radi kurir koji je bio odsutan – i ako je to vrednost tog odrađenog posla – onda može završiti samo na računu onoga - ko je odneo paket. To nema veze sa prijateljstvom !!!
Tako je moj drug naučio šta znači (normirani) uređeni liberalni kapitalizam – šta god da su o njemu pisala samoupravljačka glasila – i ovu anegdotu je „sto puta“ ispričao po povratku!

            Konačno, u svetlu ovih prethodnih napomena da proanaliziramo autoritativne prikaze srednje klase, iz prošlog posta, od stručnjaka sa kraja prošlog veka – sa „naučnim aparatom“ iz sredine prošlog veka – na osnovu domaćeg zadatka, koji je Urednik formulisao tako da se narodu svakako „baci prašina u oči“ – kako nije u Srbiji baš sve paralisano ... Kako to lepo reče g.Tijanić da se „gubitnicima tranzicije i pokojnoj srednjoj klasi“ koja na svojoj grbaći već dve decenije nosi „obrnutu piramidu“ (rekao bih kupu) u kojoj se vrte ogromne pare – još jednom pokušaju prodati beli za crne bubrege – te da joj ne padne na pamet da piramidu
sinhronizovanom akcijom građanske inicijative - okrene na bazu : da pametni progovore – budale dobiju po gubici – a „fukara“ završi tamo gde joj je jedino mesto – iza rešetaka !!!
Najpre ono najteže (što reče Trejsi) „najkrastavija žaba“ – da saberemo statistiku :
-  2.175.000 ljudi gladuje sa troškovima oko 200 € - bez redovnih primanja (slobod.delatnosti)
-  1.000.000 penzionera sa manje od 22.000.-dinara izdržava polovinu gornje populacije –
   (koja je diplomirala pre oko10 godina i nikad se nije zaposlila) – jer je Zemlja paralisana !
-  1.600.000 – nominalno zaposalenih – od kojih (kao što smo čuli) :
    - nešto stvarno i radi 900.000. – za svaku 3. ili 4. platu ako je primi sa par dana kašnjenja !
    - 700.000 – je još od 1981 „kamen oko vrata“ – svesno napravljeni tehnološki višak !!!
    - 400.000 – živi od „socijalne pomoći“ – čitaj „javne kuhinje“ – perspektiva : kontejner ...
Kada sve ovo prosto saberemo  - ostaje još 300.000 ljudi u dijaspori (od popisa 2002) odnosno oko 800.000 ukupno – od 1990 do danas – ali oni su tema sasvim posebnog posta.


Sada vi meni kažite ŠTA PREDSTAVLJAJU
 - 5.175.000 građana Srbije (bez dijaspore) ?

Mogu li se oni svrstati makar „virtuelno“ u NIŽU KLASU ??? Ne mogu ni tu !!!  Da li to znaći da Srbija nema ni nižu, ni srednju klasu – a nema (statističi uzorak je potrošen) ni višu klasu !
Pa ko su onda onih 0,5 % Srba – koje jedni „stručnjaci“ sa „pokvarenim“ naučnim aparatom pokušavaju da proglase srednjom klasom – a drugi tvrde da je NEMA !?!      
Nakalemljen opis (tuđe) srednje klase otkriva tek deo istine : „... profesori, menađeri, lekari, dizajneri, sa univerzitetskom diplomom, bar jednim jezikom, autom od oko 10.000 € - koji mogu da školuju decu u inostranstvu...što su inače parametri srednje klase svugde u svetu“.
Pitanje glasi ko IMA PRISTUP OVAKVIM RADNIM MESTIMA ? Mnogo više svetla baca „stručna analiza“ iz priloženog linka – koja tvrdi da se u Srbiju VRAĆA SREDNJA KLASA
Goran-Nikolic-U-Srbiji-vracena-srednja-klasa.html

od 2000. godine , jer se tada desio : „... veliki rast plata kod ljudi koji su se nekad smatrali srednjom klasom.To su zaposleni u školstvu, zdravstvu i administraciji i upravo je u tom javnom sektoru bio najveći rast plata.“!!! Ovo nam otkriva bar dve stvari : najpre da su zaslužni za „povratak srednje klase“ demokrate – a zatim da citirani ekonomista nije uočio da govori
O JAVNOJ POTROŠNJI – KOJA JE DRUŠTVENI TROŠAK i u svakoj istoriskoj definiciji srednje klase – bila je pogubna ! To je u stvari - oligarhija (politička vrhuška) – Tito je zvao „tehnokratija“ ! Ona je uvek paravan za kriminalizovan poredak koji se gradi dve decenije – samo sa personalnim translacijama – koji je uporište nepotizma, protekcionizma - koji štiti parazite sa „manjkom znanja i viškom samopouzdanja“ – to su oni koji se najsrčanije bore za pravo da govore (i naravno odlučuju) o onome o čemu najmanje imaju pojma. To je jedini način da OPRAVDAJU fotelju u koju ih je smestilo teča pašine strine ovog političara, ili onog finansijskog Moćnika. To su oni po kojima je prvima udario Predsednik Olan u Francuskoj (vidi post o Predsedniku od 09.11.2012) čija se srednje klase u populaciji – decenijama kreće između 30 i 60 % - a posle poslednjih mera se stabilizovala na 50% POPULACIJE - "proizvodna klasa" koja je teg stabilnosti zemlje u kojoj je inflacija zaustavljena i prvi put posle 3 godine zabeležen porast društvenog proizvoda – i povećanje standarda svih – za samo par meseci.
            I na kraju u naših famoznih 0.5% „srednje klase“ krije se i jedan promil onih koji grabe deset do sto puta više od navedene kriminogene baze ! Tu su estradne zvezde koje se bogate na višedeceniskom ispiranju mozgova populacije – koja urasta u fotelje gledajući njihovu produkciju – najskuplji (nisam rekao najbolji) sportisti i ordinarni kriminalci - sve vreme "nevidljivi za Sistem" - koji drže na "platnom spisku" - i konačno - na samom vrhu oni koji nas na nacionalnim TV frekvencijama ubeđuju da je država dužna da njih finansira – jer su samo
njih nekoliko – „dovoljno (krupni) konkurentni na „evropskoj pijaci“ ponude !?!

            Jedan od sledećih postova biće : „Zaraditi – dobiti – steći !!!“ - za sada ću vas samo podsetiti na post „Predizborna slagalica 2“ gde smo već objasnili kako efendi – tajkuni odlaze u praistoriju – kao dinosaurusi. Sada je dovoljan zaključak da SREDNJA KLASA hrani čitavo društvo – da nešto proizvodi – da to država mora da podstakne – ako neće da odumre.

Još jednom poziv da se oglasite ako imate znanje – veštinu – uslugu - koju možete da prodate – Država je dužna VAS da plasira u celom svetu – onako kako je neoprezno obećao Ante Marković – onda kad su ga proglasili za „državnog neprijatelja“ večeras
– čim je najavio čišćenje korupcije iz državnog aparata!
Tek sutradan  je počela "otimačina"
- čiji je nacionalni izdajnik : srpski, hrvatski, ili bosanski !?!

GRAĐANSKA INICIJATIVA MOŽE SVE – PROVERENO U CELOM SVETU !!!
Pogledajte donji spot o sinergiji –
kad svi radimo nešto od čega svi imamo koristi !!!

30. 11. 2012.

GDE JE NAŠA SREDNJA KLASA ?

GDE SU ONI ŠTO SU „UĆUTALI“ ?
(SVESNO UNIŠTENA SREDNJA KLASA)

Treba li da vas podsećam kako smo (17.02.2011) zaključili OTPISANU SREDNJU KLASU :
„Danas su najveći gubitnici oni koji pošteno rade svoj posao, oni koji ga znaju,oni koji plaćaju račune i poreze, oni koji ne parkiraju nepropisno !!! Ostalo im je da dok detetu u spavaćoj sobi čitaju „bukvicu“ kako treba da uči da bi se usavršavalo i što bolje prodalo svoje ZNANJE – neko im u dnevnoj sobi upravo pljačka zlatni sat, dobijen od Firme za 20 godina rada. Kad ga Policija privede posle pet dana (bez pertli) i vrati vam sat
- provalnik vam se obrati sa nonšalantnim osmehom : “Komšija ništa lično – posao je posao !“

            Osim dakle satisvakcije da smo dobro procenili osnovanost pokretanja bloga namenjenog pre svega rehabilitaciji srednje klase – pre skoro dve godine – više od godinu dana pre poslednje promene vlasti – svi drugi razlozi : NAVODE NA ZABRINUTOST !!!
            Prvo za čim posegnete su naravno ozbiljni analitičari, koje možete naći na Internetu da bi se uverili da li to vi sve vidite suviše „crno“ – kako stoje stvari u Evropi i svetu – imajući neprekidno u podsvesti da je u Srbiji i danas – svaka slika kao „u iskrivljenom ogledalu“ !
(Obratite pažnju na jedan od sledećih postova : „Razbijeno ogledalo Luisa Karola“).


            Dakle, najpre Wikipedija, školski pozicionira srednju klasu - hijerarhiski između više
(koja upravlja) „vladajuće“ – i niže „koja proizvodi“ (produkcione) - radničke. Zatim po tradicionalnoj klasifikaciji navodi da se u srednju klasu ubrajaju : „...nižerazredni činovnici, vojnici, sitni trgovci, obrtnici, poduzetnici, imućniji seljaci ili sitni zemljoposednici.“ Uz napomenu da se radi o najstabilnijem društvenom sloju (koji ne troši sva primanja na osnovnu egzistenciju) – Wikipedija konačno konstatuje da se procenat srednje klase u ukupnom stanovništvu - smatra idikatorom društvene kohezije ili još tačnije : „...uspešnosti nekog društva ili Vlade“ – pa je zato glavna „meta agitacije“ svih snaga u predizborno vreme.
Ukratko – iako to Wikipedija ne eksplicira – stabilno društvo bi bilo ono koje ima (uzmimo „radni model“) 25% više – 45% srednje klase radilica – koje „izdržavaju društvo“i 30% onih koji rastu i tek se obrazuju da bi se uključili u srednju klasu – i onda u okviru nje napredovali.    Ako se ima u vidu da „proizvodni sloj“, po definiciji (u uspešnim društvima) radnik zarađuje osim „plate“ koja se isplaćuje njemu – bar još dve – jednu za državu (Budžet) i jednu za tzv.: „socijalu“ i nadgradnju – što znači – penzije, stipendije, kulturu, i sl. – zavisno od sistema – onda bi gornji „radni model“ bio podesan da predstavi stabilno društvo – koje redovno stvara izvesni višak društvenog proizvoda – namenjen RAZVOJU. Međutim, kada takav model uporedimo sa najbolje stojećim društvima „danas“ (pa i pre opšte recesije) – on pokazuje nedopustivu „šematičnost“ statičnog modela – koji je slep za medjuslojeve (podele) – stalne socijanle promene i „migracije“ među društvenim klasama – kao i nesposobnost da takvo stabilno društvo – predupredi socijane udare – kakve predstavlja opšta RECESIJA – koja je pogodila sve. Na našem primeru – ovaj model je nažalost – potpuno besmislen !
            Drugi izvor NOVOSTI u tekstu pod naslovom :
„U Srbiji ne postoji srednja klasa“ (Kamatica) u „flešu“ (podnaslovu) kaže doslovce :
„Više od trećine građana Srbije „pokušava“ da živi sa 200 evra,
a samo 0,5% prima iznad 1000.€.
Prosečnu višu srednju klasu čine fakultetski obrazovani,
obično lekari, inženjeri, niži menadžeri.“
            Pre nego što navedemo obrazloženja ovog izvora i njegovih sagovornika – samo nekoliko neophodnih statističkih podataka (bez tumačenja – o čemu ćemo posebno) :
Po poslenjem popisu Srbija ima (2011) 7,5 mil.stanovnika, što je 380.000 manje nego na popisu od 2002 – pritom 300.000 lica u inostranstvu – 2,5 mil.domova – 3,2 mil. stanova.
U Evropi Bugarska ima najmanja prosečna primanja od 150 € - Luxemburg najveća 1800 €,
Pri ćemu su i svi (srazmerno svojoj potrošačkoj korpi) – održali „uslovno“ svoju srednju klasu!
Slede naravno – numerički pokazatelji, ili „statistički dokazi“ – videćemo ćega ?
Oko 2,2 miliona stanovnika bukvalno gladuje, sa minimalnim penzijama, ili bez ikakvih primanja !!! Usput – 2002 od socijalne pomoći je živelo116.000 – a danas 225.000 ljudi.
Jer oko 1.000.000 penzionera prima manje od 22.000.- dinara – dok je statistička potrošačka korpa mesečno u Srbiji  - nedostižnih 400 € !!! Statistička „kapija“ koju je postavio Republički Zavod za statistiku je : 158.199.-dinara – da bi neko bio ocenjen kao „bogat u Srbiji“ !!! Takvih je – kako smo rekli na početku oko 20.000 i još toliko između navedenog i 1000 € !
Ekonomista Miroslav Zdravković tvrdi da je „bogataša“ bar dva puta po 40.000 – jer bar polovina prikriva prihode – da bi izbegli fiskalne obaveze. Zvanično zaposlenih u Srbiji ima
oko 1.600.000. – pri čemu oko 900.000 radnika nešto efektivno radi – ali su retki meseci kada kući donese i platu – dok za 700.000 Zdravković tvrdi da su - klasični „višak radne snage“,
To međutim nije podatak novijeg datuma – on tvrdi da je taj balast nastao još 1981 godine – kada je Država naredila da preduzeća primaju više radnika – čime je još tada stvorena kvota od oko pola miliona radnika – kojih se nikada nismo oslobodili. Konačno Prof.Dr.sociolog  Vladimir Vuletić zaključuje da se tako „istopila naša srednja klasa“ – a zatim izvodi potpuno neverovatni zakljućak – ukoliko je tamo gde treba da bude srednja klasa – ovakva praznina.
Citiram :
„ Iako nam se čini da smo društveno izuzetno raslojena zemlja, to ipak nije istina. Najveće klasne razlike su u državama Latinske Amerike, u SAD i Rusiji ...a najmanje u skandinavskim zemljama.
SRBIJA JE NEGDE NA SREDINI ! – zaključuje Vuletić !!!   
(Na sredini čega G.Vuletiću !?! – pitanje M.R.)

            Ovde samo usputna napomena – da je Putin pre poslednjih izbora bar trećinu svojih izbornih govora posvetio zaštiti srednje klase – dok je Obama nedavno poslednja tri nastupa pre izborne ćutnje zaključio brigom o srednoj klasi – a onda je, prvi govor (pošto je DOBIO izbore) počeo i završio stavom da je srednja klasa ključni fokus američke Adninistracije – jer NE SME DA SE DESI – da ona oseti glavni udar recesije – pošto bi to bilo pogubno za čitavo ustrojstvo Američkog društva !!! Ovo samo zbog toga – što je Dr.Vuletić tvrdio da Srbija NEMA srednju klasu – a upravo sledi izvor – koji tvrdi da IPAK IMA oko 40.000 ljudi - koji čine srednju klasu !   

            BLIC u „poletnom članku“ pod nazivom :
„Samo 40.000 ljudi pripada srednjoj klasi“
se malo detaljnije bavi „profilom“ srednje klase – bar tamo gde je ima, jer je ovde nešto očito pobrkao. Isti spčecijalista  M.Zdravković – (drugi Urednik – „druga pesma“) ovde konstatuje da je prosečna plata evropske srednje klase iznad 2.500 € - dok Miroslav Ružica, bivši viši savetnik Svetske Banke – navodi sličan uzorak pripadnika srednje klase kao : profesore, menadžere,lekare, dizajnere – sa univerzitetskom diplomom, bar jednim jezikom, autom vrednim oko 10.000 € i mogu da školuju decu u inostranstvu – da bi konstatovao da su ovo :
„ ...parametri i za one koji ovaj sloj čine u razvijenim zemljama Evrope.“ !?! Ipak Ružica dodaje da ovaj „materijalni“ kriterijum nije jedini – jer kada bi se srednji sloj identifikovao i po
Sociološkoj – tačnije vrednosnoj orijentaciji – broj u Srbiji bi bio mnogostruko veći.

Onda – šta kažete – da li u Srbiji – IMA ILI NEMA srednje klase ?
            Pošto mi je otac proveo 4 decenije u novinarstvu – meni lično najteže pada da kažem:
„Ovi novinari ne umeju da saberu statističke brojke !?!“ Ali zaista posle ovakve „papazjanije od brojeva“ nije čudo što jedan izvor tvrdi da ima – drugi da nema srednje klase. Izabrao sam tri po defaultu raznorodna izvora – i priložio vam tri linka – da možete da proverite da slučajno „papazjanija“ nije možda moja.Sa svoje strane ja sam pre 30 godina smislio sintagmu „filosofija statistike“ i u podužem eseju objasnio zašto je ova najpromiskuitetnija nauka na svetu – kadra da bilo kome – za bilo šta – da bilo kakvu (pozitivnu ili negativnu) akrobatsku agrumentaciju – da ne kažem „naučni aparat“ – po potrebi naručioca : „Kol’ko para - .....! „
Tim tekstom počinje knjiga najavljena u prethodnom postu –
ali ako ste nestrpljivi potražite u arhivi časopisa – tekst M.R.:
 „Problemski okvir URBANIKUM“ – DELO br.8/80 - Beograd – str.39 – 59.
            Lično vas uveravam da tačno znam „gde se dela“ naša srednja klasa – tačno znam gde su ljudi koji su stalno ćutali i sa gađenjem propuštali one koji su se „laktali“ da budu Predsednici razrednih zajednica – da bi u nekom mandatu postali poslanici. Obećavam vam da ću u sledećem postu da vam kažem šta je naša srednja klasa – šta zna – šta ume – šta može da učini – pre svega za svoju Porodicu – a onda (sa zadovoljstvom) i za svoju Zemlju.

OD VAS JEDINO OČEKUJEM DA PROGOVORITE
– DOSTA SMO ĆUTALI – ZATO SMO SE ZAGLAVILI !

(Napišite dole SVOJ komentar – najkraće / tek ćemo se dopisivati
- recite vaš stav – IMA LI SREDNJE KLASE)
Ja ću vam dodati još samo jednu „skrivenu kameru“ (da vam razbijem mučninu)
– nabijenu simbolikom kako su nas PRODALI
– oni, za koje narodni pesnik kaže : „Prodali bi Veru – za večeru !!!“


N a s t a v i ć e   s e   . . .

25. 11. 2012.

SREDNJA KLASA NA STAROM SAJMISTU

DRAGI PRIPADNICI OTPISANE SREDNJE KLASE

Postavljam vam danas post koji je pre tačno 5 godina
(25.11.2007) postavljen na portal „A4A“ pod imenom :
„Staro sajmište nema cenu – ono je dragulj“ ...
Pre kraja 2007 tekst je „in extenso“ (sa ilustracijama)
Preneo Politikin ZABAVNIK uz redakcijski komentar :
„Hvala Bogu da u Srbiji još uvek neko ovako misli o S.S.!“

Kako 55 godina pre njih, nijedna vlast - tako ni poslenjih
5 godina – ova – nije ni korov počupala na S.Sajmištu !!!
Zato će to biti prvi poligon BUĐENJA SREDNJE KLASE
- kao PIONIRA TRANZICIJE – koji će Srbiju staviti na noge !

Sledi sociološka analiza planskog uništenja srednje klase i plan akcije
GRAĐANSKE INICIJATIVE  - jer kako je rečeno u postu –
Predizborna slagalica 2.“ : Ale koje su nam uzele 20 godina :
“...NEĆE STATI DOK IM NE POKAŽEMO DA SU DOŠLI DO DNA KAZANA“
(ispod Vavilonske kule – 26.04.2012)


Staro sajmište nema cenu – ono je dragulj


Suočeni sa kampanjom da se jedino S.Sajmište
proglasi za LOGORSKI MEMORIJAL

Kada sam 01.juna 2007 godine u Privrednoj komori Srbije (kao moderator) u organizaciji Sektora za kulturu Opštine Savski venac vodio vrlo posećenu tribinu SILAZAK BEOGRADA NA REKE, okosnica je bio diplomski rad arhitekte Dragoslava - Dika MANOJLOVIĆA. U spontanoj debati posle predstavljanja rada obimnom dokumentacijom - veći broj stručnjaka medju prisutnim planerima, urbanistima, arhitektima, umetnicima i novinarima – saglasio se da je prema trendovima cena na današnjem tržištu nekretnina u Beogradu, takozvani Savski amfiteatar (sve od Gazele do Brankovog mosta) u kategoriji oko 10.000 EVR./m2 !!! Iznad svih kategorija u gradu !!! Ovaj rad je starijeg datuma – ali je jedan od najobimnijih (istoriografski) i najinspirativnijh u planerskom smislu – pa je kao takav bio predstavljen i na Venecijanskom bijenalu – iako osim ovog rada u Beogradskim arhivama postoji nekoliko desetina predloga o «silasku Beograda na reke». Na toj tribini medjutim - niko od učesnika nije tražio da se o bilo čemu opredeljuju - aplauzi i divljenje jednom temeljnom radu bili su nepodeljeni. Staro Sajmište je samo uzgred pomenuto !

Danas medjutim, kada smo suočeni sa bezobzirnom kampanjom da Staro Sajmište postane «atrofirano srce Beograda» time što će jedino ono biti proglašeno za LOGORSKI MEMORIJAL, postavlja se pitanje ko je «pogrešno razumeo» gore navedeni podatak o 10.000 EVR.-/ m2 ??? Staro Sajmište je 1987 godine proglašeno samo : KULTURNIM DOBROM – nema «fašizma» ! Kako je čak 27 novina pisalo o pomenutoj Trbibini. - u prilogu vam šaljem aviofotografiju Starog Sajmišta iz 1938 godine kao dokaz o tezi iz naslova da je ovaj fragment Savskog amfiteatra bio NAJLEPSI DRAGULJ evropskog urbanizma i u tom smislu ponos Beograda između dva rata.

Zašto je nastalo S.Sajmište, osim što je upravo zbog svoje uredjenosti 3 godine bilo nacistički logor? Trgovačka, Industrijska i Zanatska komora, Savez zem.zadruga i Srpsko poljoprivr.društvo su u periodu od 1923 - 1933 uz Beogradsku trgovačku omladinu kao članovi Društva za zemaljske izložbe uspeli da se izbore za ideju Međunarodnog sajma i da sakupe osnovni kapital - na osnovu koga su 10.09.1933 usvojena nova Pravila Društva – po kojima je svaki kolektivni član akcionar po funkciji. Početni kapital je iznosio 1.222.000, Zadužbina Nikole Spasića je dodala 500.000.- i Narodna banka još 300.000. – kada se pod novom Upravom, od 01.04.1937 pridružilo 13 udruženja trgovaca, 6 udruženja zanatlija, 5 udruženja industrijalaca i tri Slobodne privredne organizacije. (Podaci iz porodične arhive jednog od tri projektanta S.S: - arh.Rajka Tatića - Izgradnja 3/2003) Zašto insistiram na ovih 33 UDRUŽENJA ? Zato što ova nesrećna zemlja nikako da nauči koliko je koštao monopol familije KARIĆ kada je kao najjača bila «jedini buldožder» RAZVOJA ! Zatim je 18.12.1935.Veće Beogradske opštine ustupilo na uživanje Sajmištu 36,33 ha na 50 godina. Narodna banka je 08.05.1936. na postojeći ulog oko 2.000.000 zajedno sa Založbenim zavodom koji je stavio hipoteke na buduće (nepostojeće) paviljone – odobrila trostruki iznos kredita od 6.000.000 dinara sa kamatom od 7% i počekom od 5 godina. Zašto je ovo bitno ? Zato što se sve desilo za 16 meseci - kada je Država htela da stimuliše svoju PROIZVODNJU. Staro Sajmište je 1944 godine sravnilo sa zemljom savezničko bombardovanje. Da se «zatre klica» naci – stratišta !
Ponovo da podsetimo : JUDENLAGER ZEMLIN 1941 je 28.10.1941 otvorila DRUGA Zemlja – Nemački Rajh – na teritoriji TREĆE zemlje – NDH koja je svoju jurisdikciju nad Zemunom proglasila 10.10.1941 godine. Logorska «epizoda» Starog Sajmišta je trajala nepune tri godine i Srbiji ostavila samo 48.000 ljudskih žrtava i savezničkim bombama «preoran» najlepši BELI CVET evropskog urbanizma – mali PLANSKI izgrađen grad za samo godinu dana - 14 ha. Od 1944 ni jedna vlast na ovoj teritoriji – nije «ni korov počupala». Kome je tada bilo važno koliko je bilo žrtava koje nacionalnosti - osim Nacistima. Svaki ljudski život je jednako vredan i nijedan nema cenu, osim u dnevnopolitičke svrhe. Taj ljudski život je jednako vredeo i u Starom Sajmištu, i u današnjem Rudarskom fakultetu (sedištu Gestapoa) i u današnjem Zavodu za patente koji je bio jedan od najstrašnijih gradskih zatvora - logora pod Okupacijom. U ovoj zgradi postoji (danas kancelarija) na III. spratu iz koje se zatvorenik BACIO KROZ PROZOR tokom saslušanja od strane oficira Gestapoa. Tu sada radi jedan evropski funkcioner za patentna prava.

Pa zašto onda samo Staro Sajmište mora OSTATI LOGOR za sva vremena ? Da li zato što je bio ogledni poligon najnovijih TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA svoga vremena - pa bi današnju Državu kada bi ponovo (rekonsrtruisan) postao evropska RETORTA IDEJA - opominjao da pokrene neku PROIZVODNJU ? Da li zbog toga što sadašnju vlast podseća da je obećala denacionalizaciju još 2000. godine, ili zato što joj i sad 115 umetnika,među kojima ima svetski priznatih,žive i stvaraju u jednoj od poslednjih «favela» u Evropi. U autentičnoj scenografiji a la Kusturica. Da li brojni UMETNICI u ovoj Zemlji mogu da zadrže NA KORIŠĆENJE ono što im je namenjeno, i ono što su koristili u kontinuitetu 70 godina - pa zato ima «genius loci» (magiju mesta). Ja vam garantujem da ako UMETNICIMA damo «na staranje» Staro Sajmište – oni ga neće prodati nekoj drugoj firmi POSEYDON – kao što je tuđe vlasništvo prodala za keš - Direkcija za izgradnju
   I konačno nekoliko reči o razumevanju pojma PIJETETA prema ŽRTVAMA. Ako neko razume ovaj pojam on ga nosi u srcu – NEPREKIDNO. Dovoljno je da jednom pročita «Kako upokojiti vampira» - Borislava PEKIĆA pa da za sva vremena razume monstruoznu dubinu psihološke torture koju je primenjivao Gestapo pri saslušanjima. To za one kojima je iskreni pijetet na srcu. I za one kojima svaki ljudski život podjednako vredi. Za one druge, koje na to treba podsećati jednom godišnje, jednom mesečno, jednom nedeljno : koliko se ja razumem u savremenu tehnologiju dovoljan je jedan BIM projektor, vrhunska dokumentarna produkcija Verana MATIĆA na jednom CD – u i jedan beli zid – koji može biti u POSEYDONU gde je sedište Društva «Memorijal S.S», ali i na Rudarskom fakultetu i u današnjem Zavodu za intelektualnu svojinu.
Što se umetnika tiče nikakve BUKAGIJE na Starom Sajmištu još 60 godina ne dolaze u obzir ! Umetnici očekuju da Država Staro Sajmište rekonstruiše u celosti prema njegovoj prvobitnoj nameni da bude kulturno žarište PRIMENJENE UMETNOSTI umetnika svih evropskih zemalja. A reći ću vam i zašto ? Postoji naime jedna potresna istorijska beleška iz 2002 godine : Izvesni Nemac (zvaćemo ga) Fric, je 1941 godine regrutovan kao klinac (18) i kao redov Wermarhta poslat za logorskog čuvara u Zemun. Najpre se sažalio na troje (napuštene) dece koja su plakala na betonu u ćošku - pa ih je poslao u BOLNICU. Zatim se sažalio na troje iznemoglih staraca - koje je "zdrave" sklonio u logorsku BOLNICU ...Na kraju se sažalio na dojilju koja na splačinama nije imala mleka - pa je sklonio u SPASIĆEV PAVILJON koji je bio logorska bolnica. Konačno je vojničku (stražarsku) uniformu zamenio LOGORSKOM UNIFORMOM - kao izdajnik ... Jedan je od retkih koji je pobegao u pometnji za vreme savezničkog bombardovanja ... Kada je naivno poverovao da je u Srbiji pobedila DRUGAČIJA vlast – došao je sa zebnjom 2002 godine da poseti mesto svoga stradanja, jer su sa njim kao izdajnikom postupali još gore, ako je to uopšte moguće gradirati. Tom prilikom je bio PORAŽEN i izjavio je od prilike sledeće : " Pa kakav ste vi to narod - kad ja svako veče pre spavanja moram u hotelu da odplačem pola sata - ne zbog ljudi kojih se prisećam – sa kojima sam delio poslednji gutljaj cigure - nego zbog UŽASNE ISTINE da je Staro Sajmište - LEPŠE IZGLEDALO kao logor – nego sada ..."
Zato pozivamo svakog beograđanina, kada se nadje u Centru i ima pola sata slobodnog vremena, da pređe Brankov most i izčupa samo jedan struk korova i baci ga u kontejner. Struk po struk ... Da pomognemo komunalcima koji imaju problema u organizaciji pošto za 5 godina po treći put asfaltiraju sve četiri trake Avalskog puta od Autokomande do Trošarine !!! Ako Staro Sajmište već ne moše da IZGLEDA bar «kao kad je bilo logor» – ne mora već 60 godina da izgleda ni kao finalna scena filma «Ko to tamo peva ? » Osim ako neko nekom nešto nije OBEĆAO u poznatom «srpskom new deal» maniru : « ja tebi – ti meni « .....
Marin RAJKOVIĆ – arhitekt25.11.2007 [ MARINGO ]