O MENI

mr sc  Marin  St.RAJKOVIĆ – dipl.ing.arh.

B I O G R A F I J A
rođen  u  Beogradu  26.06.1952  godine
od oca Steve RAJKOVIĆA i majke Milice PUTNIK
V beogradsku gimnaziju završio 1971 – odličnim uspehom
diplomirao Arhitekturu u Beogradu na Vidovdan 1979
Šef  tehnike  “KOLARČEVE  ZADUŽBINE”  od  1980 – 1990
Vlasnik  Pred. za projektovanje ”INGMAR”  d.o.o.  1990 – 1999
član ULUPUDS – a / ICSID / WCC / AIC  od  1983  godine
UVERENJE projektanta 2080/A Priv.kom.RS – 24.03.1987
MAGISTAR NAUKA na Arhitektonskom fakultetu od 1988. godine
LICENCA projektanta 300 3517 03 Inženjerska komora Srbije
LICENCA izvođača    400 4231 04 Inženjerska komora Srbije
ISTAKNUTI UMETNIK ULUPUDSA od 2007. godine

30  GODINA  UMETNIČKOG  RADA  1983 – 2013(oko 330 radova)
54  grafičkih rešenja i dizajna - 35  maketa / patenata / scenografija - 30  e n t r i j e r a
57  glavnih /idejnih projekata /programskih studija - 64  eseja / stručnih  članaka / knjiga
49  izložbi / konkursa / predavanja - 41studentskih radova i obrada u CAD – CAM soft - u

KOLEKTIVNE IZLOŽBE  I  KONKURSI

1970 – I OMLADINSKI FESTIVAL HUMORA – I nagrada za KARIKATURU – Dom Omladine
1979 – ZA BOLJI SVET – svetska izložba dizajna i arhitekture (izlagao sa arh.Peđom Ristićem)
1981 – VERTIKALNA UMETNOST – Kulturni centar Beograda – izlagao”ROSPI PANTEON”
1981 – 1983 – 4 konceptualne izložbe ARHITEKTURA : VODE,VAZDUHA,VATRE, ZEMLJE
Salon MPU (Pariska 14) - kustos Jadranka VINTERHALTER
1983 – REINKARNACIJA GRADA – SKC – akcije i atrakcije grada – HOMOBIL
1986 -  BUDUĆNOST NOVOG BEOGRADA – medjunaridni konkurs - II priznanje
1987 – XIII Salom arhitekture MPU / 1988 – XIV / 1989 – XV / 2001 – XXIII Salon MPU
1988 – SALON MLADIH – Zrenjanin – PATENT I MODEL ”balans stolice” PROVER
2001 – MAJSKI SALON – knjiga ”KAKO ...KUĆU” – Rajković / Bob Zivković / Fajndović

NAJZNAČAJNIJI  PRONALASCI I MEĐUNARODNI PATENTI
TVBG – BGhronika – HOMOBIL – 1983
YUTV – Dnevnik - Goran Milić – PROVER stolica – 1988
TV3K – TVUGAO  – Atelje – radionica MR – 2005
TV3K – VTUGAO – Knjiga KAKO ...KUCU – 2005

ZNAČAJNIJI  OBJAVLJENI  ESEJI  I  KNJIGE

TIPOGRAFSKA SEMIOLOGIJA – upisivanje u pejsaž B.B. – UMETNOST /1979
ARHITEKTONIKUM (problemski okvir) – KULTURA 44 – Beograd - 1979
KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE – ”ZAMAK KULTURE” – Vrnjačka banja – 1980
URBANIKUM (problemski okvir) – ”DELO” 8/80 – Beograd – 1980 –
ELEMENTI URBANOTVORNOSTI NOVOG BEOGRADA – magisterij – interno
NOVI NAČIN SEDENJA – “Čovjek i prostor” – 9/1988 – Zagreb – DAHrvatske

“KAKO NAJLAKŠE UPROPASTITI SOPSTVENU KUĆU” – PARTENON –2000
(u fazu gradnje naravno – ANTIPRIRUČNIK ZA MUDRE INVESTITORE) – tiraž 3000
КАКО НАЈЛЕСНО ДА СЕ УПРОПАСТИ СОПСТВЕНАТА КУКА 
(АНТИПРИРАЧНИК ЗА МУДРИ ИНВЕСТИТОРИ) -ТЕКТОН“ Скопје - 1000

24 kolumne “Anatomija destrukcije graditeljskog esnafa”
- ARHITEKTURA 2007/08/2009
Preneo - A4A – „STARO SAJMIŠTE nema cenu – ono je dragulj“ 2007
Osnivač i Predsednik Nevladine organizacije
ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE - 2008
TRIBINA ALIJANSE – B.B – 08.02.2009 – Yachting club

BLOG ZA SOCIJALNU REHABILITACIJU
BLOG ZA FINANSIJSKU NEZAVISNOST
IZLOŽBA PORTRETI ARHITEKATA 2010 – NAMA – Tgr Republike
700 m² - 134 izlagača na panoima 210/70 cm – mesec dana – 20.000 posetilaca
Zadužen za press - cliping i autor panoa Bogdana B. (u odsustvu) i svog –M.R.

RETROSPEKTIVA 30 GODINA UMETNIČKOG RADA
Galerija SINGIDUNUM – Kn.Mihajlova 40 – 12 do 22. marta 2013
KOPERIKUS „SVET+INFO“ 15.03.2013 (12 min.)
ART – INFO portal – 14.03.2013
RTS – 14.03.13 – SINGIDUNUM – izložba
NAUČNA TV – Dunja Bibić – aprila 2013

2011 – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO –
za celo stvaralaštvo i doprinost arehitekturi, prim. umetnosti i dizajnu

MRtango – CLIPOVI – 2002 - 2012
SKC – Majski BAL – 2002 – MR – matični /// - pleylista MRtango
Msbečej02_nastupMR – matični /// - pleylista MRtango
NPviši_kurs221002_časMR – matični /// - playlist MRtango
MSbečej03_nastupMR – matični /// - pleylista MRtango
JJ_milonga240304_KPclub – matični /// - playlist MRtango
https://www.youtube.com/watch?v=7ES6HqtUb7c
Нема коментара:

Постави коментар