25. 6. 2018.

GODINU DANA NA IVICI - BEZ IKAKVOG STATUSA

IDEMO GOSPODO ISTRAŽIVAČKI NOVINARI !!!
NE ŽELIM DA VERUJEM – DA JE ZA « ISTRAŽIVAČKOG NOVINARA »
UDARNA VEST » – ono što ima da saopšti Dragan J.Vučićević –
ili otvoreno pismo Željka Mitrovića !?!

Kako sam vam najavio – 10.03 – 24.03 – 10.04. 2018 sledećim :
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – ne zbog mog
(izolovanog, ličnog) iskustva – nego zbog ove zvanične statistike :
2014 godine – po statistici bilo – 161.324 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
2015 godine – po statistici bilo – 143.859 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
2016 godine – po statistici bilo – 135.343 Zahteva za Rešenje o penziji !?!

26.06.2018 – navršava se tačno GODINU DANA koliko ja od PIO fonda :
Čekam KONAČNO REŠENJE – o obračunu mojih primanja – do kraja života –
Kao ISTAKNUTI UMETNIK SRBIJE -  sa sve Nagradom za životno delo !!!

POZIVAM VAS DA PRATITE "CRVENU NIT" PLJAČKE NARODA 
- KOJA DOSTIŽE GODIŠNJI OBIM OD 
CELOG JEDNOG BUDŽETA - OKO 8,2 MLRD EVRA !!!

Najmanje što očekujem od Vas je da sekretarica redakcija sutra –
Po « nalogu Glavnog Urednika » – pokuša da zakaže sastanak sa :
Direrktorom PIO Direkcije Gđom. Draganom KALINOVIĆ
Na jedan od telefona u ul. Aleksandra Kostića 9 :
011 – 2061293
011 – 2061102
011 – 2061127 – ili na mobilni - 065 – 3060680
sa koga sam DANAS (364. dan) dobio meil sledeće sadržine :
« Vaše pitanje je dostavljeno Kabinetu direktora, molimo za malo strpljenja ! »
Vama je jasno – da mi je nakon perforacije čira 10.01.2018 i million puta
ponovljene sugestije – « NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM ! »
posle 364 dana čekanja Ustanove – čiji je najduži ROK 60 DANA

- odmah (što se kaže) « ŽELUDAC U NOSU » - pred povraćanje !!!
Kada napunite 65 godina (muškarci) po zakonu ste obavezni da :
ODJAVITE SVOJ RADNI - SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI STATUS !!!

Ja sam uslov za starosnu penziju stekao 26.06.2017

Privremeno Rešenje (visine penzije - bez uvrede) za čistača ulica 
dobio sam - 6 meseci kasnije - 26.12.2017 
(zakonski) rok PIO fonda je 60 dana - ali kako su oni i 
"kadije i sudije" - koje vas vrednuju do kraja života 
(dok VI - kako smo rekli) stojite na ivici ponora - bez ikakvog statusa)....

Moj rok za Žalbu je 15 dana i pao je na dan moje 
PERFORACIJE ČIRA !!! (10.01.2018)

Ipak - predstavljam vam sada (posle 9 meseci čekanja) sardžaj
moje žalbe - kao i Privremeni obračun PIO FONDA i 
moj obračun - PEZNIJE KOJA MI PRIPADA (uz Žalbu)
na osnovu IDENTIČNIH ČLANOVA Zakona o P.I.O. -
pa poredite sami - ili pitajte šta i koga treba :

REPUBLIČKI FOND ZA PIO (samostalne delatnosti)
- FILIJALA BEOGRAD – Nemanjina br. 30

LB 6089372314 - Marin RAJKOVIĆ – 2606952710454 - Beograd - VEZA : 181.1-1 06481/1 od 18.12.2017

Predmet : ŽALBA NA REŠENJE O VISINI OSNOVICE PENZIJE – mr sc M.RAJKOVIĆ,d.i.a.

         U najavi ove Žalbe, poslate (10.01.2018) samo da bih ispoštovao rok za žalbu – od 15 dana, od 26.12.2017 (kada sam primio Rešenje) – iako je od tih 15 dana – pola bilo „neradnih“ – prazničnih – ja sam naveo razlog kašnjenja ! Hteo sam  da vam pokažem svoj odnos prema rokovima – uprkos činjenici da sam ja Rešenje čekao – (tri puta po 60 dana)tačnije 6 meseci – tokom kojih mi je perforirao čir na želucu – što je i razlog, da celu ovu Žalbu nisam mogao poslati ranije. Trenutno sam u terapijskom (14 dnevnom tretmanu) iza čega ću vam se, nakon obavezne gastroskopske kontrole - ponovo obratiti – NAJAVOM KRIVIČNE PRIJAVE UGROŽAVANJA ŽIVOTA I ZDRAVLJA „osiguranika“ – zbog vašeg nesavesnog poslovanja – ali i sa mojom kliničkom dokumentacijnom - ukoliko se ne usaglasimo drugačije !!! Ovde još samo napomena da u celom Zakonu o PIO – zaprećene kazne za „kašnjenja“ – upućene su samo korisnicima „državnih usluga“ – KOJI VAS DIREKTNO PLAĆAJU – ALI NE I USTANOVAMA !?!

         Predmet moje Žalbe ovde, je mesečna osnovica obračuna moje penzije (do kraja života) – u visini od :
25823,65 dinara – što je iznos minimalne penzije, (po Zakonu o PIO) za osobu sa starosnim uslovom, minimum 15 godina radnog staža – nikakve kvalifikacije (najnižeg platnog razreda) ! „Postupak je vodila – Marija MILENKOVIĆ – sl.br. 2258 – koju sam jednom sreo na 45 sekundi – kada sam joj doneo nalaz Regrutne komisije iz 1975 godine – koja je materijalni dokaz da pripadam „rizičnoj grupi“ čiraša – od 13. svoje godine.
Nikada kasnije, za 6 meseci – nisam uspeo da sretnem „svog referenta“ – niti mi se u deset dana – u 30 (beleženih) pokušaja – ikada javila na svoj broj u kancelariji - u vemenu od 13:00 do 15:00 !?!

Ovoliku osnovicu (posle 6 meseci) obračunali ste : magistru nauka (VIII nivo stručnosti NOKS – i 7.2 „kvalifikacije“) – sa 38 g 6 m i 2 dana (što stoji u mom pregledu realizovanog staža) – ali je proverljivo i kod vas - u mojoj matičnoj evidenciji od 18.12.2017 !!! Osiguraniku (bez lažne skromnosti) – sa projektantskom i izvođačkom licencom INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE (one prave – koja ima registrovanih 26.000 licenciranih inženjera i tehničara) – kao i nosiocu zvanja Istaknutog umetnika Srbije – i NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO : „za celokupni opus i doprinos razvoju primenjene umetnosti i dizajna“ – od 27.marta.2011 !!!
         U ovoj Žalbi, osvrnuću se na nekoliko pokušaja da „rastumačim“ vaš obračun – jer sam, kako ste videli i u Zahtevu – sve članove Zakona o PIO (60 do 70 i 80 do 111) naučio „napamet“! Ko je čitao moj Zahtev !?!

         Srećnim sticajem okolnosti tokom cele karijere -  ja sam samo tri puta menjao radni status i to :
1. – Šef Tehnike KOLARCA (11g.) 2. – Direktor biroa „INGMAR“(8 i 11) 3. – samostalni umetnik (od 2000)
Što je od presudnog značaja – za visine ličnog koefoicijenta po godinama – kao i za LIČNI BOD – kako sledi !

O B R A Z L O Ž E N J E

         Samo još dve uvodne napomene : Ja ću ovde priložiti samo moj osnovni Zahtev 0d 10.07.2017 – na dve stranice, sa tabelarnim pregledom realizovanog staža (u dan) bez  20 priloga – koji postoje u mom Predmetu. Neke ću stvari, samo morati kratko da prokomentarišem – koliko zbog onih od vas, koji za 6 meseci uopšte nusu pročitali moj Zahtev – što je dobra vest – jer se onda ovo rešenje može smatrati „brljotinom“ – na nivou omaške, pa se dakle i rešiti – jednim potezom interne revizije – koje će rešenje – upriličiti (konkretnom) osiguraniku ! Drugi razlog , da neke ključne elemente komentarišem je  - za one koji će Zahtev (eventualno morati) da dobiju prvi put  – pa tek onda (službenim putem) tražiti Dosije MR (sa prilozima) – ukoliko ne postignemo drugačiji dogovor !!!

         Da počnemo od formulacije :“Privremeno REŠENJE“ – koje je u mom slučaju privremno do (CITIRAM) :
„ ... ODLUČIVANJA O OBUSTAVI 1/3 MESEČNOG IZNOSA PENZIJE U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 120 ZAKONA O ČEMU ĆE SE ODLUČITI PO DOSTAVLJANJU OBAVEŠTENJA OD PORESKE UPRAVE O KONKRETNOM IZNOSU DUGA PO OSNOVU NEUPLAĆENIH DOPRINOSA ZA PIO ZA PERIOD OD 01.01.1991 DO 31.12.1991., OD 01.01.1997 DO 22.12.1999. GODINE .“ (podvukao M.R. - rutinska forma ?)

         Nakon ovog citata , samo mala leksička NAPOMENA – PO POZITIVNOM Pravopisu srpskog jezika – PISANJE VELIKIM SLOVIMA – je ekvivalent IZDIRANJA – u živom govoru – dok je „boldovanje“ – zamena za „psovku“ ! Proverite kod bilo kog Prof.srpskog jezika i književnosti – da se više nikada u svojim formularima, koje očito niko ne čita – nego samo „zamenjuje brojeve“ – koje dobije na cedulji – NE BISTE DRALI I PSOVALI SVOJE OSIGURANIKE – KOJI VAS HLEBOM HRANE !!! Ujedno – o vašem „kucanju“ REŠENJA na 5 mm od gornje i leve margine – kao kod nekog seoskog kafedžije – kome u celoj Nemanjinoj 30 – niko ne ume da podesi levu i gornu MARGINU štampača – pa nema načina da se dokument „arhivira“ : „prihefta“, uhvati spajalicom, ide u registrator – ili slično – ne želim da trošim reči – bojim se – biće „uvredljivo“ !!!
         E vidite gospodo – nije meni perforirao čir posle 6 meseci vaše „elementarne nepismenosti“ – nego što vaša (upravo citirana) formulacija o članu 120 Zakona o PIO – predstavlja materijalnu neistini – jer tretira vašeg osiguranika (koji vas plaća) kao „nemoćnu ŽRTVU“ – da ne kažem PREDMET – jer nedostaje logički nastavak :
„ako osiguranik želi ili zahteva“ (da mu verifikujete te godine staža – ili da mu reprogramirate dug za iste ...)
ŠTA SE DEŠAVA – AKO SE OSIGURANIK ODREKNE DELA STAŽA (4.g.) – „skuplja dara neko mera“?
Član 120 Zakona – ostavlja mogućnost : „Osiguranik koji sam plaća doprinose ... ako nisu DOSPELI svi iznosi doprinosa...Fond će izvršiti obustavu 1/3 iznosa penzije ... dok se na taj ili drugi način ne izmiri :

ŠTA DA SE IZMIRI U MOM KONKRETNOM SLUČAJU !?!

1. Potraživanje PUČ - koje je po pozitivnim propisima ZASTARELO – „sve preko 5, plus tekuća godina“ ?
2. To su one 4 god. (1991,93,96,97) za koje sa Čukaricom zajedno „ratujemo“ od novembra 2013 – i zbog kojih sam decembra 2015. pisao krivičnu prijavu Načelniku PUČ – posle čega je zakazao hitan sastanak – na kome me je zamolio da uplatim samo 5.600.- dinara („jer on nešto mora da mi naplati“) – na osnovu prve od dve nove falsifikovane poreške šifre – koje je likvidacijom firme 1999 godine, Rep.zavod za statistiku BRISAO – po nalogu Suda, koji je (na moj zahtev) d.o.o. INGMAR likvidirao – bez neizmirenih obaveza. (Ovu uplatnicu imate u mom dosijeu).
3. Na osnovu druge (nepostojeće šifre) – načelnik je tu – za stolom – u prisustvu 3 svoje saradnice i mog advokata : OTPISAO KAMATU  - u iznosu od 64.159,63 (na prethodni „dug“) za firmu likvidiranu pre 15 godina (na moj zahtev) – bez dugovanjaOdlukom Privrednog Suda  br. III.L.br.375-99 od 28.04.2000 – kojojm je ujedno u stavu III: naloženo Republičkom Zavodu za Statistiku da : ugasi žiro račun, (PIB nije postojao) - BRIŠE matični broj i poreske šifre likvidiranog pravnog lica  - i o tome obavesti – sve nadležne  Organe i stranke !!!
4. Da bi meni doneli konačno rešenje vi čekate ODGOVOR PUČ – koji po likvidaciji INGMARA (o kojoj ga je Zavod za statistiku obavestio (po nalogu Suda 1999) – izmišlja dve nove poreske šifre : jednu za „matični“ – nedatirani dug (4.412.17 - !?!) i drugu fiktivnu poresku šifru, za kamatu po navedenom dugu – koja narasta na : 64.159,63, za delatnost 15 godina nepostojeće firme – a o „kamati“ 17 godina niko ne opominje (obaveštava – ušao sam u vašu „korbač terminologiju“) – pardon – eventualno „osnivača“ nekadašnje Firme – na primer) - a famozna KAMATA biva OTPISANA za stolomsuočena sa Krivičnom prijavom protiv Načelnika !!!
5. – Dakle, draga gospodo, na osnovu člana 120 – ZAHTEVAM DA MI VRATITE U MATIČNU EVIDENIJU – gore navedene 4 godine – iz sledećih razloga : Najpre, jer ja nikada nisam plaćao sam porez, nego je firma bila registrovana kao (retko) Preduzeće sa potpunom odgovornošću – dakle sa Računovodstvom – koje je vršilo sva plaćanja (inače firma sa p.o.o. ne bi mogla biti tako likvidirana) ! Knjigovođa N.Popović – sa suprugom - je 2010 godine napravio veliku logorsku vatru od dosijea 250 firmi, klijenata – tokom 10 godina (zbog zastarevanje) !
Kada sam tražio (2013) Poresko Uverenje (u Vladinoj akciji „sastavljanja staža“) PUČ mi je tražio – od pre 20 godina) za 15 godina „mrtvu firmu“ – njihova AKONTACIONA REŠENJA O PORESKOM ZADUŽENJU – iako je bilo opšte poznato – da su kod „Žike Muštikle“ – devedesetih bili paušalci – svi oni koji su bili u kategoriji obveznika : preduzetnik – samostalni umetnik – sveštenik i igre na sreću – u visini  2.000.- DEM – u dinarskoj protivrednosti – na godišnjem nivou. Znači - isti porez, ja sa Biroom i 6 inženjera – i piljar do mene – sa 1.000 DEM – dnevog prometa – oko 30.000 DEM – god. zarade = 2.000.- DEM – isti PAUŠAL !!!  J
6. Inače – ja i bez te 4 godine imam više od (2 x) 15 potrebnih godina – kad već vi ne znate za Te godine – da mi kao lični koeficijent – računate 1 (u nedostatku validnog podatka) – na osnovu člana 63. Zakona o PIO !?!
7. Da je iko od vas pročitao moj Zahtev za Rešenje , od dve - strane sa 20 priloga – u kojima je sve
OVO DETALJNO  OBJAŠNJENO – meni takođe ne bi perforirao čir ! Ovako vas eventualna zloupotreba stvarne moći – „kadije i sudije“ – može skupo koštati kao „zdravstveno obeštečenje“ osiguranika !!!

         Ko sumnja u moju istrajnost u sudskom sporenju – neka proveri kako je prošao Izdavač koji je pokušao da me opljačka u autorskom sporu – sa mnom !?! Ja sam 2000 godine objavio 3000 primeraka knjige koju sam u celosti predfinansirao – uključujući ilustracije B.Živkovića, dizajnera i lektora (moje pokojne kume) !!! Ugovoreni odnos dobiti bio, je 70% meni zbog autorstva i predfinansiranja – 30% „izdavaču“ samo da obezbedi „prodajnu mrežu“ i da me jednom mesečno obaveštava o plasmanu i isplaćuje. Za 10 meseci plasirano je 1.700 promeraka – ja nisam dobio mi prebijene pare. Tužio sam izdavača 2002 – prvostepenu presudu je oborio Vrhovni Sud Srbije obrazloženjem : „Pogažena su sva ljudska i građanska prava Tužioca (MR) sa stanovišta neopravdane dužine trajanja spora (2008), pogrešne primene materijalnog prava i tretmana materijalnih činjenica – čime je grubo prekršen član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima !“ Nakon ovoga – spor je trajao još 7 godina i dobio sam ga 2015. Posle 13 godina, 37 ročišta, pred 2 sudska veća, (ne računajući Vrhovni i Apelacioni – između), 4 veštaka, prinudnom naplatom u visini od 15.000 € (u dinarskoj protuvrednosti) sa troškovima na teret tuženog !

Ali osim navedenog – povodom obračuna moga staža – imam još nekoliko primedbi !!!
         Najpre, prvi prilog mome Zahtevu – bio je listing LB6089372314, sa moje matične evidencije, u elektronskoj formi  - od 24.05.2017 – dok je prilog br.9 – bio moja detaljna tabela (na A4 formatu) sa komletnim realizovanim stažom („u dan“) sa priloženim svim rešenjima i uverenjima – sa zavodnim brojevima i datumima – kao dokazi o uplaćenim doprinosima – te konačno, ova moja tabela (detaljno dokaziva radnom knjižicom) – koja više nije dokument (!?!) – iznosi tačno : 38 g. i 6 meseci – sve u istom platnom razredu. 
Složenosti posla i dr. !!!
NA OSNOVU OVOGA – SVAKO PISMEN – MOGAO MI JE IZRAČUNATI PENZIJU ZA DVA SATA !!!

         Šta se međutim, sa stažom dešava tokom obračuna – u najkraćem – izgleda ovako :
1. - Najpre, kad sam ja radio svoj pregled,(tamo prilog 9.) radi lakšeg računa – računao sam svih 39 godina mesec – po 30 dana (bez 31.) da bih imao „grup pregled“ !!! Međutim, iz prikaza obračuna staža u prilogu Rešenja – saznajem , da tako RAČUNA I PIO SOFTVER – pa je lako izračunati :
         Za 40 god. staža (da nije moj slučaj) 40x12 = 480x30=14.400 dana staža (!?!) ili kalendarski :
40.g.x 6 x 30 * (7.200) + 40 x 6 x 31 * (7440) – 40/4x2 *(20) = 7200+7440-20 = 14620 -14400 = 220/30
= 7,33 m. – PIO sistemski (softverski) ošteti SVAKOG PENZIONERA za 7.33 m. staža !!!
2. – Jedino što sam uspeo da identifikujem (u gomili „preimenovanja“ – zamene obrazaca – šifri i oznaka) su dva datuma , i to : 15.VII.1987 do 15.IX.1987. To su dva meseca neplaćenog odustva (u sred kontinuiteta) od 11 godina staža Šefa Tehnike KOLARCA – koliko mi je firma dala – da pripremim odbranu svoga (inače obimnog) Magistarskog rada – ali koji kao matično „planerski“ - nije imao veze sa delatnošću KOLARCA – zahvaljujući čemu sam ga i našao. Dakle na posebnom listu radne knjižice (koja zato više nije dokument) šef računovodstva je zabeležio i overio pečatom u mojoj RK – da dva meseca nisam primao platu – ali beleška se ne bavi time – nego glasi : produženo osiguranje po Rešenju KNU 6560-87 !!!
         E sad zamislite koja budala treba da bude programer (koji je pravio PIO softver) – da bi u kontinuiranom stažu od 10 godina i 9 meseci (od 01.04.1980 – do 31.12 1990) – napravio PREKID – za ova dva meseca – sa posebnim formularima : od 01.04.1980 do 01.07.1987 - od 01.07.87 do 15.07.87 – pa onda 15.07.87 do 31.07.87- 01.08.87 do 31.08.87- 01.09.87 do 15.09.87 i onda : 16.09.87 do 31.12.90 – kad za ta dva meseca - nije bilo PREKIDA PLAĆANJA DOPRINOSA osiguranja !?! (Ili koji je to dobar plaćenik ?)
3. – U mome prilogu 9 (u Zahtevu, koji je zato i pravljen – postoje kompaktne kategorije staža  - u trajanju, statusu, zaradi, naknadi zarade, ili osnovice osiguranja, ugovorene naknade, za autorske Ugovore – koji su služili za obračun i plaćanje doprinosa za PIO. Tamo su navedeni br. i datumi svih Rešenja – pa ih ovde neću pominjati – kao ni napredovanja u struci (iz onog zahteva) – sa 28,14,13,10 i 6 punih godina !!!
Tako dobijena tabela izgleda ovako :
1     3   - otkupljen autorski staž (1979) kod PIO u Ho Ši Minovoj – lično platio po najvišoj tarifi -
10   9   - kontinuirani staž Tehničkog direktora Kolarčeve Zadužbine – najviša plata, kvalifikacije - doprinosi
 8   11  22 - Preduzeće za pro-ing sa p.o.o. INGMAR – vlasnik i Direktor do likvidacije – bez neizmirenog traga
17    6    9   -  samostalni umetnik ULUPUDS – Istaknuti Umetmnik i Nagrada za životno delo – najviše osnove !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38  6  2 - ili 462 meseca (svi po 30 dana) ili 38,529314 – dok sam u Rešenju zatekao „neuklopive“ celine :
                   I onda sledi potpuno neobjašnjivo „prepakivanje“ kalednara ( kako ćemo kasnije objasniti)
                   Sa obratzloženjem :„različitih režima učinka, i elemenata „ličnog koeficijenta“ i „ličnog boda“ !        
                   Pojavljuju se naime potpuno neobjašnjive kvote – kojima sam oštećen za ukupno :
        68 meseci – tačnije 5,66 godina radnog staža !!! Na sledeći način :
34  04  05 - ukupan 412 meseci - „penz. staš“ – „u godinama“ = 34,347222 – pa zatim osnov za lič.koef:
32  10  09 - ukupno 394 meseca – osnov za lični koeficijent  = 32,858333 – period najvećih doprinosa !

                   DA SE RAZUMEMO NISU TU TRAJNO „UKRADENI“ 68 MESECI 
– (kao onih 7,33 meseca)  SAMO SU “uklonjeni“ u trenutku brojanja, 
formatiranja ličnog koeficijenta, obračuna ličnog boda i slično !?!? 

I NIKAD NISU VRAĆENI U UKUPNI OBRAČUN STAŽA !!!

                   P.S. – od 28.03.2018 – MR_21 dan od razmatranja Žalbe u Direkciji :

                   Sasvim pojednostavljeno :

            MANIPULACIJA JE VRLO JEDNOSTAVNA – neodoljivo podseća na poznati konobarski „štos APP“        (ako prođe – prođe !!!) Naime, nijedna služba PIO Fonda - vam neće primiti ni jedan dokument o       realizovanom stažu – „bez promene statusa“ i/ili „do sticanja USLOVA“ za starosnu penziju !!! Na svoj 65 rođendan (muškarci) – po Zakonu ste dužni da odjavite „radni status“ i „status osiguranja“ !!!

OD TOG TRENUTKA ste ROB u nemilosti PIO – bez ikakvog statusa – evo ja već 8 meseci !!! 
Staneš na ivicu provalije – i čekaš kad će da te „ritnu“ – „mrtvi *ladni! !!!

Bez ikakve provere, bez upisivanja staža u Vašu matičnu evidenciju – oni pripremajureprogram duga
(niko nije „nedužan“ - dok to ne dokaže) – automatskim odbijanjem 1/3 penzije !!! Imam 5 svedoka
koji su više meseci „preplatili“ taj reprogram – ali PU nemaju softver – da VRATE PARE !!!

Samo 2014 godine – po statistici bilo – 161.324 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Samo 2015 godine – po statistici bilo – 143.859 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Samo 2016 godine – po statistici bilo – 135.343 Zahteva za Rešenje o penziji !?!mr sc Marin RAJKOVIĆ dipl.ing.arh.

                                

home : + 381 11 397 33 47
mobile : + 381 64 989 0 868
            marinrajkovic@gmail.com
National artist of Serbia ULUPUDS -
mmb. - ICSSSID / ICOGRADA / WCC / AIC
office : +381 65 545 0 949
            marart303@yahoo.com
CHAMBER OF ENGINEERS OF SERBIA
Planing licence       300 3517 03
Consructor licence 400 4231 04
            member : +381 64 50 88 004
2008 - President of civil Association :
ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
ALLIANCE OF UNIQUE ARHITECTURE
office : +381 65 272 9 727
www.nvoaua.com
blog  (CV kartica - O MENI) :
PRIZIV SAVESTI 11022011

26.06.1952 - Rođen u BEOGRADU

- d.i.a. od Vidovdana 1979.godine
“KOSANČIĆEV VENAC – SAVSKA PADINA”
- mr arch sc od 1988. godine
“BUDUĆNOST NOVOG BEOGRADA”
specijalnost (prostorni plan) :
ISTORIJA  I TEORIJA GRADA
ARHITEKTONSKA LOGIKA

I.knjigu objavio 2000. godine – tiraž 3.000
“KAKO NAJLAKŠE UPROPASTITI SOPSTVENU KUĆU
– u fazi gradnje naravno”
Ilustracije : Dobrosav BOB Živković

Makedonsko izdanje – 2002 – tiraž 1.000
“КАКО НАЈЛЕСНО ДА СЕ УПРОПАСТИ СОПСТВЕНАТА КУКА”
Pokroviteljnj. Exelencija Biserka MATIĆ – Аmbasador SRJ
veštine:
modelarstvo, slikanje, pisanje, radiestezia
fotografija - Učitelj argentinskog TANGA

od 2007 - Istaknuti umetnik ULUPUDS
od 2011 – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO
za ukupan opus i doprinos razvoju
arhiutekture, primenjene umetnosti I dizajna

takozvani (pomenuti) prilog br.9 mom Zahtevu za penziju :


REALIZOVAN RADNI STAŽ Marina RAJKOVIĆA
(izvori : Radna knjižica – registracioni dokumenti – Uverenja PUČ, PUV i PIO)

01.01.1979 31.03.1980     2367 – Umetnik ULUPUDS               1      3      -
(po rešenju 7098/87 RSIZ PIOR Beograd – RK,str.6-7
01.04.1980 16.07.1987     KNU  (kontinuirani staž)                    7      3      16
Dva meseca neplaćeno za odbranu magistrature – ali su doprinosi plaćani po
Rešenju Upisanom u RK – str.32 – produženo osiguranje 15.07.1987 – 15.09.1987 –
po rešenju Broj 6560/87 – doneto od (pečat – KNU - 1)             -       2      -

16.09.1987 do 31.12.1990 Šef tehnike KNU                              3      3      15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLARČEV NARODNI UNIVERZITET (i otkup pre) – ukupno    11    11    31

01.01.1991 31.12.1997     INGMAR – Preduzeće za proj.i inženjering sa P.O. – sedište Mira Popare 89 – Čukarica – reg.br.6015005918 – šifra 110402 – UPČ partija 2304564
                                                                                               7      -       -
BEZ PREKIDA ponovno deponovanje potpisa – zbog krađe pečata – vidi Rad.knjižicu
(bez dana diskontinuiteta).PUČ tražila je zbog promene pečata NOVI UNOS U RK !
01.01.1998 u kontinuitetu 22.12.1999                                     1      11    22
INGMAR – ukupno realizovan staž                                            8      11    22
REŠENJE Privrednog suda u Beogradu - br.III L.br.375/99 o likvidaciji INGMARA
Uverenje P.U.Č. br.011-437-00-9430/2015 (od 31.12.2015) – bez neizmirenih obaveza

SAMOSTALNI UMETNIK – 23.12.1999 – 26.06.2017                17      6      9________
REPUBLIČKI FOND ZA PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI
Rešenjem br.105 – 20362 - 23.12.1999 - i dalje do 26.06.2017

9 dana 99/2000/2001/2002 – knjiženo u Ho Ši MInovoj               3      -      9    
već uneto u matičnu evidenciju PIO – MR - LB 6089372314
     
Konačno Uverenje P.U.V. br. 19-437-10-03678/2017-J1A02 od 14.08.2017
za ukupan period u statusu sam.umetnika : 23.12.1999 – 26.06.2017
(sa 2000,01,02 unetim) i bolovanjem 03.01.2015 – 06.02.2015 – izmireni svi doprinosi

UKUPNO REALIZOVAN STAŽ zaključno sa 26.06.2017            36    28    62
                                                                                                      30      2
Približno – sa obračunom SVIH meseci po 30 dana (?)             38     6      2                                              
Beograd                                                                      Pripremio 
26.06.2017                                                                  Samostalni umetnik

                                                                                  mr sc Marin RAJKOVIĆ
                                                                                 na osnovu Radne knižice
                                                                                 i datiranih Poreskih Uverenja