20. 7. 2018.

PIO "naučna" EXPEDICIJA - APOLO 13 (!?!) 14

Dragi moji FB prijatelji – pošto sam vas držao u toku „Avanture Gospodina Đure“ – sa PIO FONDOM – posle 400 dana čekanja (od max. zakonskog roka 60 dana) – približili smo se samom kraju. Na blogu imate poslednju prepisku – gde se ispostavilo – da je konačno sve „zaglavilo“ u „ekspediciji“ – ali su me za svaki slučaj skinuli sa naloga STANJE PREDMETA – mnogo sam ih proveravao – pa sad ko zna da li će 
– za 18 dana (od prijema) Rešenje stići do 23.07.18 ?

Samo da podsetim – gledali ste u prošloj epizodi :
1. – 25.06.2018 – podnet Zahtev za izvršenje II stepenog rešenja
2. – 05.07.2018 – predmet(iz Direkcije) – malo će lutati po sobi 401!?!
3. – 09.07.2018 – (SMS) Postupak po žalbi je okončan (priloženo prethodno)
4. – 17.07.2018 – (SMS) Rešenje po Zalbi doneto – sad u ekspediciji !?!
5. – 19.07.2018 – prepiska o „expediciji“ – SKINUT sa usluge „Kretanje predmeta“
6. – 23.07.2018 – (ponedeljak) moguća isporuka Rešenja, posle 400m dana čekanja !

Hvala bogu priložio sam i jedan vedriji primer – moje INTERNET KUPOVINE :
Pogledajte – kako je moguće – da za samo 18 dana – koliko PIU treba da gotovo rešenje „expeduje“ od Nemanjine 30  - do Bul.Oslobođenja 303 – uradite ovo :

KUPITE INTERNETOM SREBRNI PRSTEN U SINGAPURU (budistički solid silver 925) – da vam se odmah lično javi gospođa KAREN – koja se zahvaljuje na kupovini i moli Vas – da pratite u stoti deo sekunde kretanje svoga prstena (u svakom skladištu, kontejneru, magacijnu, carini, preko pola sveta  - uz pomoć priložene tabele i Zemlje sa crvenom tačkom - koja označava Vašu ROBU)! Vaš prsten - preko pola sveta – za istih 18 dana STIGNE DO VAS - Post expresom !

Vidi blog: marinrajkovic.blogspot.comA PAZI SAD KAD KUPUJEŠ PRSTEN PREKO POLA SVETA  :


  


16. 7. 2018.

PIO IZMISLIO - PERPETUUM MOBILE

POŠTOVANA GOSPODO NOVINARI

Dužam sam javno da se izvinem PIO FONDU
Za Beograd – što sam VAS u više navrata obaveštavao
(od 400 dana) – koliko čekam Rešenje o svom penzionisanju –
dok sam bio izvan ikakvog radnog, socijalnog i zdravstvenog statusa –

JAVNIM SAOPŠTENJIMA TVRDIO DA PIO FOND (Nemanjina 30)
NEMA NIKAKVU normu – niti UČINAK za svoj rad . te da zato
NIKOME NE POLAŽU RAČUNA ŠTA SU UOPŠTE RADILI.

Što rekla moja baba : „Greh na moju dušu“ – njima ne treba nikakvo
merenje rada i učinka – ni po jednom zakonu fizike – pošto su oni

IZMISLILI PERPETUUM MOBILE !!!

Naime – posle navršene godine dana čekanja – svaki put kad se
ulogujem na svoj link za STANJE PREDMETA U PIO FONDU –
TOGA DANA JE (po hiljaditi put) predmet dodeljen istom referentu
čiji je obračun moje penzije – PAO u prvostepenom postupku –
Jer je Direkcija u II stepenu – prihvatila moju Žalbu.

Dakle DANAS kad sam se ulogovao (16.07.2018) – piše lepo
Da je predmet U RADU – DODELJEN OD 16.07.2018 referentu
Mariji M. (2258) – dok je u međuvremenu bio dodeljen
(u sobi 401) - Izvesnom/oj A.PECIĆ – od 05.07.18
– vidi SMS poruke uz izveštaj od 09.07.2018

Sve na blogu : PRIZIV SAVESTI 1102 2011

Dakle PIO PERPETUUM MOBILE – izgleda, svakog jutra počinje sve
SVOJE PREDMETE – IZ POČETKA – jer oni očito ne znaju da njihov sistem
sve ove dokumente sa moga bloga (backup-uje) - i ne mogu se obrisati.

VAMA GOSPODO NOVINARI – POSLE 400 DANA ČEKANJA
I (do sada) 5 SAOPŠTENJA ZA JAVNOST
– moram reći da nisam verovao – da je za vas zaista VEST
- samo kad neko „plati glavom“ – ili kad se desi pljačka
nekoliko stotina hiljada hektara – državne poljoprivredne zemlje ...

Ta vrsta oportunizma – „ja moram da hranim porodicu“ – koja je definicija
Vaše AUTOCENZURE – mi je potpuno strana – jer je moj otac – koji je
40 godina proveo u BORBI – u ono vreme – u dva navrata, umalo
SKINUO SA POLOŽAJA HAMDIJU POZDERCA – na osnovu govora
Jednog Zeničkog rudara (na republičkom Sindikalnom Kongresu) - Šimića !!!
Samo 2014 godine – po statistici bilo – 161.324 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Samo 2015 godine – po statistici bilo – 143.859 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Samo 2016 godine – po statistici bilo – 135.343 Zahteva za Rešenje o penziji !?!

Neka vam služi na čast novinarska etika – i radoznalost –
pola miliona žrtava PIO FONDA (za tri godine) iz gornje statistike 
– vas pozdravljaju i poručuju isto 
– što sam ja poručio službenicima PIO FONDA :

ČUJAVTE SVOJ MALI POSLIĆ – I SPAVAJTE MIRNO – AKO MOŽETE !!!

9. 7. 2018.

KO KAŽE DA PIO NE RADI NIŠTA ?

Dragi moji pratioci ovog bloga, novinari i FB prijatelji,
dakle posle moje jučerašnje najave KRIVIČNIH PRIJAVA
PIO službi i izvršilaca - koji 380 dana mrcvare moje Rešenje
o penzionisanju - danas sam dobio ONOLIKO ODGOVORA :

POGLEDAJTE PAPAZJANIJU KONTRADIKTORNIH 
INFORMACIJA - KOJU DRŽAVNA UPRAVA MOŽE 
DNEVNO DA IZBACI - SAMO IZ DVA 
(OBA NJIHOVA) IZVORA :

Ja sam se samo ulogovao na svoj nalog na sajtu STANJE PREDMETA 09.07.2018
(to je gornji deo ovog dokumenta - ponovljen zatim u originalu)

Donja polovina je SMS prepiska - 
koja traje PARALELNO I ISTOVREMENO 
sa potpuno kontradiktornim informacijama 
- OSIM DA JE "KUJNA" U SOBI 401 
- što je jedino zajedničko svim kontradiktornim informacijama !!!Gde si Brate Brano NUŠIĆU - Srbija "plače za tobom" !!! 
Iz ovoga danas sam samo shvatio  
- da moj predmet koji se kod PIO kiseli 380 dana
DA JE ZAHTEV (???) PODNET 26.06.2018 -
U RADU JE VEĆ OD 05.07.2018 - koja "brzina" 
KAKVA ŠTETA ŠTO PUŽ NE UME DA LETI !?!
te da je dakle jedina tehnika opštenja sa PIO FONDOM
bila - svakodnevno podnositi - PISMENE URGENCIJE !!!

Inače njima sve počinje JUČE 
(od poslednje Urgencije) pošto kako sam rekao:
NEMAJU NORMU - NEMAJU UČINAK
nikome ne polažu račune za svoj (ne) rad
tako da njima VREME NE TEČE :
ONI IMAJU "DRŽAVNI POSAO" !!!

8. 7. 2018.

DRUGOSTEPENO REŠENJE - ZA KRETENE

Poštovanai Gospodine PAVLOVIĆU,
(pomoćnik Direktora - PIO Beograd - Nemanjima 30)

Dobio sam Rešenje Direkcije – koje je nažalost –
najblaže rečeno - CINIČNO !!!
Dakle : Žalba na prvostepeni obračun
penzije (i moj račun) - se UVAŽAVA !!!
Prvostepeni mesečni obračun (predmet žalbe)
od 25823,65 - JE ISPRAVAN !?!?!
„Contradictio in adjecto„ ! 
- Prvostepenom organu se SAMO nalaže da proveri
(kod poreskog Voždovac) – prvu polovinu 2017 !?!

JOŠ JEDNO GODINU DANA - PA ONDA REPROGRAM !?!

Da li je to vređanje zdravog RAZUMA !?!

Dve flagrantne neistine - kako mi je
prvostepeno rešenje računato – predstavljaju :
1. - Meni prvi obračun LK - nije rađen na osnovu 34g.4m.5d
– nego na 32g.10m.09d. (32,858)
2. – Osim toga iz obračuna su posebno izuzete
sve dnevnice BOLOVANJA za 38 i po
godina (sa umanjenim doprinosima)
– koje jesu već integrisane u M8 (obrasce)
– ali (kako se ne vide posebno) – matična evidencija
IH IZDVAJAda ih (šta reći) - ne bi računala !?!

To se tačno vidi (TAČKE PLJAČKE)
(žuta markica) – na mojoj tabeli obračuna.

Posle (drugi put) po 6 meseci čekanja – otkrio sam ko je (štićena k'o beli medved) KVIZ osoba B ! Dakle osoba, koja je radila u Direkciji moj predmet (a do koje niko nije mogao da dođete) zove se Momira LALIĆ – i biće drugooptužena – posle Direktorke – Dragane Kalinović, a ispred trećeoptuženog Slobodana Pavlovića – i neposrednog izvršioca Marije MILENKOVIĆ (2258)za 6 puta duži (zakonski) ROK - zloupotrebu položaja i nesavesno poslovanje – kojim su :

„Pogažena sva ljudska i građanska prava osiguranika (MR) sa stanovišta neopravdane dužine trajanja postupka (12 meseci), pogrešne primene materijalnog prava i tretmana materijalnih činjenica – čime je grubo prekršen član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima !“ Ovo je inače ravno „pokušaju ubistva iz nehata“ kada se radi o vašem (65 +) klijentu !
Zato je citirani navod – jedinstveno obrazloženje i za Prijavu Komisiji za ljudska prava u Helsinkiju – u ime oko 150.000 novih Zahteva za penziju iz 2017 godine – čije izjave i potpise za svedočenje prikupljam. 
Samo da vidimo šta kaže VEŠTAK (čl.85) 
na obračun – kad vi niste „kadije i sudije“ !!!

U odnosu sa Državnom Upravom – ne osećam se prvi put : kao jelen kapitalac – koji stoji na proplanku i čeka kada će, neka lovačka kukavica, (onako „kurvinski“- pardon) iz nekog žbuna, malokalibarskom puškom (koju jelen ne ume da koristi)DA GA UBIJE – kao glinenog goluba !!!

Naime, pomenuta Momira Lalić – koja je iznela gornje neistine – počinje da „pimpluje“ sa 21 PODZAKONSKIM aktom – koji (kako sam objasnio već u svom Zahtevu) i služe da derogiraju odredbe pozitivnog (osnovnog) Zakona o PIOi da upravo – NEMA PRAVILA !!!
Zatim me cinično (posredno) opominje da je merodavan jedino M8 obrazac (uveden inače 1978) – iako je samo u mom obračunu – on „zaobiđen“ na uzorku 6 godina i obe „kvalifikacije“ – i ličnog koeficijenta i ličnog boda !!! Vrhunac CINIZMA je da me upućuje na UPRAVNI SPOR !?!
Pa ako je „upravni postupak“ trajao 6 PUTA DUŽE – od jedinog na šta Zakon VAS OBAVEZUJE – (pa vas „zabole“) - a to je maksimalni rok od 60 dana – koliko bi trajao UPRAVNI SPOR !?!

Ukratko Poštovani – ukoliko mislite da treba preduprediti Krivične prijave i Tužbu u Helsinki  – koje podnosim u sledeći ponedeljak – kao i SAOPŠTENJE MEDIJIMA – ja vam predlažem da iskoristite TREĆI (i poslednji put) moju dobru volju (što je stvar samo Vaše savesti) – da se ova ujdurma reši INTERNOM REVIZIJOM – tako što ćete nesrećnoj Mariji M.(2258) odštampati i odneti ovde priložene – sledeće dokumente – u kojima je SMISAO moje (inače prihvaćene) Žalbe (J) :
1. – Moj pregled celog RADNOG STAŽA 
– sa svim upisima - datiranim - (38g.6m.9d.) =38.529
2. – Vašu tabelu prvostepenog obračuna 
(koju sam ja spakovao na jedan A4) – (za LK) 32,858333
3. -  Moju tabelu – sa obračunom penzije koji mi pripada 
(i žutim markicama – tačke „pljačke“)
4. -  Moju Žalbu na prvi obračun od 26.01.2018 
koju očigledno niko ne čita !!!
5. – Vrlo PROBLEMATIČNO i potpuno kontradiktorno 
- Rešenje Direkcije PIO – od (?) 13.06.2018

U nadi da ste se lepo odmorili – bio bi to ČASTAN gest, ali i predostrožnost – obzirom da sam dobru  vest o Prihvatanju Žalbe dobio na rođendan – 26.06.2018 (što - „udara na mozak“) – dok sam besramno rešenje da je ostao prvi obračun – dobio na Vidovdan (UVEK udara na srce) !!!

Iako me posle godinu dana – više ništa ne može iznenaditi
02.07.2018, Beograd                 Marin RAJKOVIĆ – arhitekt ovdašnji
VI IMATE BENEFICIRANI STAŽ - SPAVAJTE MIRNO – AKO MOŽETE !!!