20. 12. 2015.

ĐURĐEVDANAK - GRAĐANSKI SASTANAK

POŠTOVANE GRAĐANKE
I GRAĐANI SRBIJE

(prvi put objavljeno 01.05.2015)

Nevladina organizacija koja nikada, ni od koga, nije uzela ni dinar
ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
A čije sve stavove - od osnivanja 2008 - imate na sajtu
Ima svoj redovni programski skup sa temama, autorima,
moderatorima Tribina – sada malo šire od samo gratiteljskih tema -
a vas poziva da poverujete da možete da utičete na SVOJ ŽIVOT i dođete :

06.05.2015 u 18:00 u Yachting club – Nušićeva 6/I
Na viševekovni srpski tradicionalni :
ĐURĐEVDANAK
– GRAĐANSKI SASTANAK

Pozivamo vas pre nego što nam MMF odredi zubnu pastu - za sledeći kvartal –
Da kao najkonkretniji odgovor na suicidalne poteze ove Vlasti
razmotrimo da li prelazno rešenje za spas Srbije može možda biti :
GRAĐANSKA (laička) REPUBLIKA
Da li je moguće ukidanje Zakona o finansiranju političkih stranaka
iz Budžeta – pošto one u Budžet ništa i ne ulažu ?
Da li je moguće ukidanje „zanimanja“ političar – ili tačnije da li je moguće
uvođenje „direktne“ – digitalne demokratije, kako kaže Branko Dragaš ?
Da li je moguća „totalna transparentnost“ državnih firmi na njihovom sajtu
– kako to objašnjava Dr.Saša Radulović – DOSTA JE BILO !
Da li je moguća privremena zabrana svih TABLOIDA i programa koji
ugrožavaju opšta prava Građana - garantovana svim Dekalaracijama Sveta ?
Da li je moguće zahtevati trenutnu ostavku Vlade i raspuštanje Parlamenta
– zbog više štetnih Ugovora i „aranžmana“ – ispod žita
– na štetu Države – a o trošku Građana – bez njihove saglasnosti ?
KONAČNO - Da li nam treba povoljan tržišni ambijent za strance - ili za domaće
investitore i proizvodnju - koja podiže NAŠU SREDNJU KLASU ?

Mi znamo da Vlast ALIJANSI – ne može da prikaći nikakvog „mehaničkog zeca“ Miškovića – niti opozicionu stranku, koja nas finansira da „rušimo Vladu“. Vlada mora
 da se zaustavi – jer se ponaša kao onaj anegdotski pop koji se davi – i nekoliko puta izroni – ti mu vičeš „Daj Pope ruku – da Te spasem“ON NE DA !!! Ako mu ne kažeš : „Na Pope ruku !“ – on bi udavio i sebe i celu Zemlju u najdubljem mulju !!!  

TO TREBA RESTARTOVATI !!!Neverovatno je da se „Čarobnjak iz Oza“ izdire na Građane sa svih medija :
„Ne možete da se vratite u samoupravljanje – ovo je liberalna ekonimija !“ jer to
pokazuje nažalost - da on nema pojma KUDA danas ide ta - L.E.!?!  Vidite knjige  :
Kristijan FELBER : „EKONOMIJA OPŠTE DOBROBITI“ – po kojoj se „bonitet“ firmi odavno ne meri „uvećanjem kapitala“ – već ULAGANJEM U OPŠTE DOBRO 
– kao što je naš Kolarac, imao 3 razreda „časlovca“ – a ostavio svom narodu - UNIVERZITET !
Tomas PIKETI : „KAPITAL U XXI VEKU“ – koji objašnjava (kao Marx u XIX veku),
da danas kapital koji se ne „reprodukuje“ – postaje „Carevo novo odelo“ !!!
Na kraju – pođite u sredu ranije i u nekoj knjižari prelistajte ove dve knjige – budite bolje obavešteni od vašeg Premijera – što nije teško – jer se on SAM - okružio ignorantima.

Pozivamo sve AUTORE KONCEPATA iz gore navedenog problemskog okvira – koji bi ALIJANSI mogli da ponude svoje teze, ideje, ničim omeđene Utopije i Sisteme – jer sve
to tek kad izađe iz glave – u živoj akademskoj polemici – može da da REZULTAT !
Dođite svi vi „najzabranjivaniji“ – koje narod ne može da čuje na drugom mestu !!!
Alijansa GARANTUJE da će sve Tribine snimati profesionalnom tonskom i video opremom – praviti svoje semestralne i tematske Zbornike – (za „fijoku“) – a koristiti ih samo uz saglasnost autora i puno poštovanje - moralnih i materijalnih AUTORSKIH PRAVA !!!

Pozivamo sve medije – da ponesu svoju opremu i zabeleže GOVORNIKE – koje u ovoj
Zemlji – u ovom trenutku – ne mogu zabeležiti NIGDE. Pa onda – odložno, neka sa svojim Urednicima – stanu pred ogledalo autocenzure – i procene šta je vredno pažnje !?!

Osnovna ideja ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE je da do Vidovdana 2015.
- na osnovu održanih Tribina – stručnjaka, intelektualaca i pokreta – koji su nam prišli
(bez političkih aspiracija) uspe da formira RESORNE KONCEPTE – i kadrovsko telo
– javno i pregledno, verifikovanih STRUČNJAKA iz svih oblasti (ili bar „čvrsto jezgro“) :
INSTITUTA ZA PRIVREDNI PREPOROD SRBIJE
Onda će takav institut Stručnjaka – kao grupa građana
– nevladina ustanova – bez ikakvih političara - pokazati sadašnjem Režimu –
ŠTA JE GRAĐANSKA INICIJATIVA !!!
Ako ne možete to drugačije da zamislite - zovite Institut :
VLADOM  SUNCA  - za razliku od najmračnije "Vlade u najdubljoj senci" - 
ove koja je legitimno izabrana - a kakvu Srbija ne pamti u svojoj istoriji !!!

U međuvremenu mi ćemo u našem kontrolisanom prostoru Tribina – 
trenirati upravo „akademski dijalog“ inspirisan Volterovim stavom :
„ Ja Gospodine o toj stvari mislim upravo suprotno od Vas 
– ali ću se do poslednjeg daha 
– boriti za Vaše pravo da mislite RAZLIĆITO !“

Takođe ćemo čitavo vreme biti vrlo oprezni – da se na naše tribine ne infiltriraju, politikanti i provokatori, plaćeni ili PATRIOTE „iz uverenja“, kao i oni koji se predstavljaju kao KVAZI – ELITA – (na osnovu pljačke iz „flašica za mleko naše dece“) – a koji učestvuju u najgoroj ravni života – koju je ljudska pamet mogla da smisli – reality shows i sapunice...
To je najveća odgovornost ORGANIZATORA - u vreme odsustva bilo kakvih normi !!!


Hoćemo PRE SVEGA da obnovimo „evropske korene nauke“. 
Niko ne zna previše – ali oni koji razumeju šta nam rade 
– treba to da prenesu onima koji znaju manje ! 
Onako kako je  Aristotel – koji je u Atinskoj Akademiji šetao sa svojim 
učenicima („peripatetičarima“) Atinom – i raspravljao sve egzistencijalne TEME 
– OTKRIVAO - šta je najbolje za Građane ATINE !!!

ŠTO NAS BUDE VIŠE
– MANJE SU ŠANSE 
DA ĆE NAM DECA BITI
- ROBLJE !!!

Predsednik n.v.o. AUA
 mr sc Marin RAJKOVIĆ, d.i.a.
Istaknuti umetnik ULUPUDSA
2011 – Nagrada za životno delo