26. 1. 2016.

DRŽAVA GRAĐANA - postdemokratski koncept

POSTDEMOKRATSKI KONCEPT
(stručnog Tima ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE)
DRŽAVA  GRAĐANA
(namenjen prevashodno Državama u tranziciji)


moguća mesta expozicije programa :
ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU
KOLARČEVA ZADUŽBINA (predavački program)

Planirani start – 02.2016 - (8 Tribina + Radionice – sinhrono sve “lokacije”)
Prijavite se na prvoj strani www.nvoaua.com – « narudžbenice »
Nećete ništa naručiti – nismo srtigli da menjamo sajt –
Samo ćete prijaviti SVOJE UČEŠĆE na Tribinama – ako želite !

Osnovna literatura :
MR - URBANIKUM (problemski okvir) – ”DELO” 8/80 – Beograd – 1980 – str. 39 – 59
MR - ”PROBLEMSKI OKVIR ARHITEKTONIKUM” - Kultura 44/79 - Beograd – str. 135 – 159
MR - KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE – ”ZAMAK KULTURE”,Vr.Banja, 1980 – str. 71 - 82
1981 – VERTIKALNA UMETNOST – Kulturni centar Bgd – MR - izlagao ”ROSPI PANTEON”
Manifest ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE – 2008 – www.nvoaua.com
Kristijan FELBER : “EKONOMIJA OPŠTE DOBROBITI” – INTERPRESS – Beograd – 2014
Toma PIKETI : “KAPITAL U XXI VEKU” – Akademska knjiga – Novi Sad – 2015
Žan Bobero,Mišlin Milo : “LAICITET BEZ GRANICA” – KARPOS – Loznica – 2011Uvodno predavanje:

tema :     Protivprirodni BRAK - tradicionalne demokratije i liberalne ekonomije.
(Demokrtija zagovara egalitet – ekonomija progresivno – rivalitet I protekcionizam)
sintema : EKONOMIJA koja zadovoljava - a ne izmišlja nove - potrebe populacije !
(Ekološku cenu BAJKE tajkuna : « Bez UBRZANJA nema napretka » - plaća ceo svet).
mitologema: ANTIČKI POLIS ("grad - država") - MODEL nove postdemokratske                                     regionalizacije - sa idejom NUKLEUSA KANTONA (buduće federacije)

filosofeme : Najava 7 tematskih tribina - "zabrana ulaska" - svim političarima !!!

(DRŽAVA GRAĐANA – PRIRODNI RESURSI – LUSTRACIJA – POLITIČAR –
PRIVREDNI RAZVOJ – FEDERACIJA – VLADA STRUČNJAKA)


DRŽAVA GRAĐANA – GRAĐANIN je “svetinja”- sve dok ne ugrozi prava drugog.
(pregled svih Deklaracija o pravima čoveka i građanina – kroz istoriju)
Tribina o potrebi promene Ustava – KONCET NOVOG USTAVNOG UREĐENJA
Država postoji zbog građana – a ne obrnuto. Država - rešava probleme i obavlja poslove ZA GRAĐANE – a ne rade građani – da bi punili Budžet i plaćali parazite.

PRIRODNI IZVORI SU PRIRODNI – « od Boga » – nema nikakve privatizacije !!! Ekonomija opšte dobrobiti ukida « Down – Johansonov » indeks (Njujorške berze) koja « bonitet » firme meri uvećanjem kapitala – zamenjuje je ULAGANJEM u opšte dobro (2014 « energetske mreže » Evrope i Azije -7.000 firmi) Postdemokratska REGIONALIZACIJA paralelno uvodi zadrugarsko akcionarstvo vlasništva - nad svim viškovima proizvedene energije, hrane, dobara i usluga …

LUSTRACIJA svih političara i tajkuna – KONFISKACIJA imovine, depozita, nekretnina i svega što je stečeno nezakonito, ili « ne činjenjem » na političkoj fiunkciji.
Time se stvara « održiva » BAZA autonomnog Budžeta – koji se sam reprodukuje i isključuje iznuđeni put ka EU – kao put « bez alternative » (gornja ekonomija – po definiciji - nezavisna) PENZIONI FOND – (kao u celom razvijenom svetu) postaje glavna monetarna poluga – balansa standarda – besplatnog školovanja i stanovanja !

NE POSTOJI PROFESIJA POLITIČAR – ili « političar » je čovek bez profesije – kao što « U prirodi nema besplatnog ruška » - Barry Commoner 1978 - (naslov knjige) ! To znači da DELEGATI mogu biti birani samo jedan mandat (B.Dragaš) – moraju proći zdravstvenu i « imovinsku kontrolu » - pre i posle - preuzimanja JAVNE OBAVEZE ! Svi javni radnici – su službenici GRAĐANA – od Predsednika Države do portira ! Najznačajniji izvršioci JAVNIH FUNKCIJA – biraju se direktno i lično : Državni Tužilac - Predsednik – Premijer – Predsednik Skupštine – Guverner - Ombudsman.

PRIVREDNI RAZVOJ (korak nazad – dva koraka napred) – se vraća na “matične ćelije” MALE PRIVREDE – privatne inicijative – individualnog preduzetnika, koji odmah ZARAĐUJE – pa od zarade – puni Budžet ! Za mala i srednja Preduzeća – važe ista pravila akcionarske postdemokratske regionalizacije. Oživljavanje male privrede – stvara postdemokratsku SAREDNJU KLASU – koja se (po prevazilaženju parazitske političke oligarhije) – može meriti samo stvarnim proizvodnim rezultatima i tako formirati Privrednu Komoru najboljih među sobom (jednaki uslovi za sve) !

SRBIJA FEDERALNO OKUPLJA – onoliko teritorijalno (proizvodno i razvojno specijalizovanih) jedinica – koliko NAROD na referendumu iskaže samoopredeljenja.
Proglašava se potpuna NEUTRALNOST svoga na svome – U prvom mandatu glavni posao je DEMOGRAFSKA OBNOVA -  kako stimulisanjem mladih parova – putem ustupanja (napuštene) zemlje i resursa – preko stvaranja “tržišnog ambijenta” za VRAĆANJE naših obrazovanih investitora iz celog sveta!!! U tom smislu ne interesuje nas nikakav Savez Država (EU) ni « velike sile » (USA i Rusija) – koje postavljaju « zadatke » a nikome ne plaćaju rezultate (ratne štete da ne pominjemo) – nego nas SAMO basnoslovno ZADUŽUJU !?!

VLADA STRUČNJAKA - ne poznaje "stranačku pripadnost" – Shodno gornjim – Mandatar se bira na neposrednim izborima lično – sa punom odgovornošću. RESORI nušno ističu na svoje čelo najbolje stručnjake (ili analitičare) koji prave tim terapeuta - za "lečenje" Države !!! Svojim stručnjacima – pomaže maloj privredi u počecima ! POSAO Vlade nije da izmišlja BUDUĆNOST i da “lavira” između spoljnih sfera uticaja. Posao Vlade je da PRE SVEGA – nadzire realizaciju striktno odvojenih federalnih i regionalnih nadležnosti. Zatim da harmonizuje sve zahteve i potrebe DOMAĆE PROIZVODNJE koja socijalno funkcioniše na savršenoj (od Države finansiranoj) mreži STRUKOVNIH SINDIKATA !!!. Treći zadatak Vlade su kapitalne investicije – u ZNANJE – NAUKU – KULTURU – socijalno staranje, obrazovanje I prekvalifikacije. Ovo na osnovu analitike održivih Smerova RAZVOJA – regiona i Federacije – I u tom smislu predlaganje periodičnih (smernica) PROGRMA RAZVOJA !POLITIKA JE NIŠTA – U ZNANJU JE BUDUĆNOST !!!