31. 8. 2018.

KO MI U PIO PLAĆA DNEVNICU ?

KO MENI PLAĆA DNEVNICE U PIO BGD – 30.08.2018

400 DANA je trajalo neverovatno šikaniranje od strane RF PIO – Filijala BGD prema mojoj malenkonsti. Njihov rok za svako rešenje je 60 dana – I TO JE JEDINA OBAVEZA KOJU IMAJU ! Nemaju normu, merenje učunka, brojanje stranaka – ne odgovaraju nikome ni za šta – i pritom imaju beneficiranio radni staž – rezervisan za rudare, ronioce, spasioce, policiju i gorsku službu.

U tom vremenu – posle 6 meseci dobio sam prvo „Privremeno rešenje visine moje penzije“ – koje je bilo tako besprizorno – da sam se žalio i na osnovu njihovog Zakona o PIO izračunao i zahtevao – da mi obračunaju 55% veći iznos ! Moja Žalba je prosleđena njihovoj Direkciji – koja je za samo par dana : „Žalbu uvažila“ – a u obrazloženju „PRIHVATILA ZAHTEV“ – ne navodeći moj iznos obračuna – i vratila u Nemanjinu 30 !!! Posle sledećih 6 MESECI – Filijala BGD mi je poslala Drugo Privremeno Rešenje – koje je protivno navedenim stavovima drugostepeneog organa (Direkcije) – verovali ili ne - za taćno 248,18 RSD manje od prethodnog na koje sam se žalio.

DAKLE MANJE OD PRETHODNOG !!!

Po isteku 400 dana podneo sam putem pošte sa povratnicom (u mom roku) drugu Žalbu – na drugo rešenje – koju ovde (po prvi puit imate u prilogu) !!! Tu sam zahtevao da mi u roku od 60 dana izdaju Rešenje po mom (priloženom) OBRAČUNU !!! Rekao sam da je to samo iscrpljivanje poslednje mogućnosti – da me „kadija tuži i sudi“ – dakle poslednji korak – da bih mogao da  podnesem Žalbu Komisiji za ljudska prava u Ženevi i da ih tužim Sudu u Strasburu. Povratnicu sam (dva dana po slanju) našao u sandučetu – kada sam polazio na stanicu – na putu za more. Pošto mi je PIO uzeo celo prethodno leto !!!

Posle neverovatnih 12 dana – zove me (u romingu) – moj poštar (pošto mi ne radi interfon) – da siđem da preuzmem Rešenje iz PIO ? Ja mu kažem da ne mogu da siđem sa 800 km razdaljine – i da prekine vezu jer će napraviti račun u romingu. Po povratku u Beograd, 29.08.2018 nazvao sam ih, da pitam mogu li ponovo da mi pošalju poštom Rešenje – na šta sam dobio odgovor – da ne šalju dva puta poštom – nego moram lično da dođem u Pisarnicu – i preuzmem Rešenje.

30.08.2018proveo sam u PIO celo njihovo efektivno radno vreme (4 sata) od 10:00 do 14:00, rešen da dobijem Rešenje koje su mi već jednom poslali. Prošao sam 7 šaltera, tri Savetnika, 10 Referenata, svi su slegali ramenima i upućivali me na jednu gospođu koja je Šef jedne od službi – za rad sa strankama. Kada sam ušao kod nje – bilo je 13:30. Ja sam joj dao (priloženu) službenu belešku koleginice, koja stoji i na mom linku njihovog E - portala (dole u prilogu) – da mi ona pronađe predmet. Međutim – ta čudna žena je počela da histeriše – kako je ona danas primila „500 stranaka“ – kako ona prima od 08:00 do 12:00 i mene NEĆE DA PRIMI ! Ja sam njoj objasnio da sam tražio kod koga da odem od 10:00 i na kraju mi je 10 njenih kolega reklo -  da ONA treba da mi nađe : REŠENJE – KOJE JE PRE 10 DANA BILA NA MOJOJ KUĆNOJ ADRESI ! Kao i da ja nisam došao sada da „predam predmet“ nego ja PIO čekam za rešenje – 500 DANA !!!

Na to mi je ona rekla da trenutno napustim njenu kancelariju – ili će ona da izađe – i pošla je na vrata !!! Procenila je da sam ja džentlmen (sa šeširom) i da to neću dopustiti i dobro je ocenila. Pošto sam ja napravio ključnu grešku i izašao – umesto da sam pustio nju da izađe – zaključao njenu kancelariju – i sa njenog telefona pozvao Policiju – da ispita gde moj predmet po njihovim rafovima – tumara preko 450 dana – SADA JE KASNO !!! Zato sam došao na ideju – da u ovom javnom obraćanju postavim pitanje :

Da li u PIO postoji neko – ko stranci, koja provede ceo radni dan u njihovim prostorijama – može da - izda dnevni RADNI NALOG – i isplati DNEVNICU – što stranka radi njihov posao – a mi MI ih za to plaća već 40 godina. Ja bih (na primer)
– za 500 dana čekanja – zaradio bar 30 takvih dnevnica !?!

Vidi detalje na blogu : PRIZIV SAVESTI 1102 2011

REPUBLIČKI FOND ZA PIO 
- FILIJALA BEOGRAD – Nemanjina br. 30
LB 6089372314 - Marin RAJKOVIĆ
2606952710454 - BeogradVEZA : 181.6 – 2 – 56 /2018 od 17.07.2018 – primljeno 25.07.2018

Predmet : DRUGA ŽALBA – NA II.PR.REŠENJE – (posle II.st.Rešenja Direkcije 01- 02/181.6.3 2943/18)

         Obraćam vam se ovom prilikom novom Žalbom – na gornji „predmet“ - II.Privremeno rešenje obračuna moje mesečne osnovice – ovoga puta čak pre roka (primljeno 25.07.18 – videti povratnicu), što se vama NIKADA ne može desiti. Ovom prilikom, međutim, obraćam vam se samo da bih zadovoljio formu (iako prilažem svoj konačni obračun osnovice penzije) – jer sam izgubio svaku nadi, da ima smisla obraćati se vama, koji očito dopise stranaka uopšte ne čitate, koji izdajete desetine hiljada identičnih Rešenja – u kojima samo promenite 5 cifara (bojim se metodom „slučajnog uzorka“) – jer se u mom slučaju očito radi o potpuno neodrživom tumačenju Zakona o PIO – gde su zanemarene sve POSEBNE, lične okolnosti moje karijere duge 38.g.6.m.2.d. (obračunski 38,529314 prilog 1) – što ni u jednom od dva vaša Rešenja niste uspeli da (što kaže narod) „nabodete tačno“ – nego ste koristili za obračun – čak četiri vrednosti (dužine) staža, koje sam JA realizovao – a kao inženjer - ne mogu nigde da ih uklopim !
         Na specifičnost moje (srećom) samo tri promene radnog statusa tokom cele karijere, sa kojima ste bili upoznati od 2013.godine, kao što je recimo spor sa PUČ, koji sam 2015. rešio krivičnom prijavom protiv Načelnika PUČ - i konačno vansudskom nagodbom – sa UPLATOM (inače neosnovanog duga) i uplatnicom – koju sam lično doneo g.S.Pavloviću (pred svedokom) – ali bez ikakvog efekta. Uverio sam se da vama ništa ne znači detaljna argumentacija više ovakvih specifičnosti podrobno obrazloženih u mom Zahtevu za penzionisanje (prilog 2) podnetom 15.08.2017, sa 20 PRILOGA, od kojih je prvi bio isti onaj koji je i u ovoj Žalbi prvi  – to je moj pregled celog realizovanog staža od 38.g.6.m.2.d. – sa svim zavodnim brojevima i potpunom datacijom svakog segmenta staža – i to bez rezultata.
         Nakon 400 dana čekanja, u kojima ste tri puta iskoristili moju iskreno ponuđenu volju „bona fides“ da sačekam svako vaše (recimo trostruko) produženje roka, da primim svaki vaš obračun, ma koliko neodrživ bio, (kao I.Pr.Rešenje u kome ste „pljunuli“ na moj nivo obrazovanja – magistra nauka (VIII nivo stručnosti NOKS i 7,2 nivo „kvalifikacije“) – i obračunali mi osnovicu nekvalifikovanog fabričkog radnika –kome je državna firma, 40 godina ureno uplaćivala doprinose - pliog 3) Nakon ovoga sam podneo detaljnu Žalbu (26.01.2018) na 4 strane – sa 5 novih priloga, (ovde prilog 4.) koji dokazuju opravdanost MOGA OBRAČUNA, koji sam ponudio (a koji je samo 55% veći od vašeg) i koji je ispoštovao sve odredbe članova 60 do 70 i 80 – 110 Zakona o PIO.(prilog 5.) Vi ste Predmet gubili, pa nalazili (sve sam dokumentovao) – trebalo je dva meseca da Predmet 11.03.18 – uopšte ode u Direkciju na odlučivanje.
         Direkcija je donela Rešenje (gore broj, ovde prilog 6.) 13.06.2018 – u kome u dispozitivu stoji samo odluka : Žalba se uvažava, - dok u Obrazloženju stoji : USVAJA SE ZAHTEV Žalioca (mada ne piše tačan iznos obračuna) !!! Iza toga – vi meni, tek 25.07.2018, šaljete II.Pr.Reženje (ovde prilog 7) koje je predmet ove Zalbe – uz osnovanu sumnju da se radi o : falsifikovanom rešenju – uz korišćenje cele regularne „logistike“ PIO Fonda u Nemanjinoj 30. Iako nije moj posao da izvodim dokaze o falsifikatu (na to ću posebno skrenuti pažnju nadležnom Javnom Tužiocu i sačekati njegovo mišljenje) – ipak ovde je i laiku jasno – da je desni potpis na novom rešenju tako nevešt, kao da je sedmogodišnje dete crtalo kišnu glistu „koja pleše“ – dok je na desnoj strani : preko „faksimila“ – otiska gumenog štambilja Pomoćnika Direktora S.Pavlovića – krajnje amaterski NALEPLJEN (ravno odsečen) beli papirić, na kome je posebno odštampano „ovlašćeno lice“ !!! Osim sumnje na falsifikat – mnogo je upadljiviji – LOGIČKI BESMISAO II.Privremenog Rešenja. Naime – posle Rešenja II.stepena (Direkcije) koja „uvažava Žalbu“ i na svakom vam listu „kretanja predmeta stoji“ : „u izvršenju drugostepenog rešenja – USVOJEN ZATHEV“ – ja dobijam II.Privremeno rešenje  – sledeće sadržine (prilog 7. sa tabelom) :
Vaš obračun moje mesečne osnovice iz I. Rešenja – bio je (prilog 3) tačno                       25823,65 RSD
Moj predlog iz Žalbe od 26.01.2018 iznosio je : 46528,39 RSD           (prilog 4.)
Vaš II. obračun (Nakon „obaranja“ prvog – drugostepenim rešenjem – prilog 7) iznosi :         25575,47 RSD

- što je : 248,18 dinara MANJE od prvog ! -  Ili se neko posvađao sa računom – ili sa PAMEĆU !?!

Zbog svega iznetog sam odlučio da se u ovoj Žalbi zadovoljim sa 3 Zahteva:

1. – Da referenta (2258) „skinete sa moga Predmeta“ i posle 400 dana – onemogućite još pristup istom.
2. – Da detaljno obrazložite besmislene „obrte“ – navedene u ovom Obrazloženju – namenjenom pre    
       svih nadležnom Javnom Tužiocu i Saopštenju za JAVNOST – sa većim brojem originalnih dokaza
3. – Da nađete načina da mi u roku od 60 dana – izdate REŠENJE sa ovde priloženim (prilog 15) mojim  obračunom (manjim od onog koji je Direkcija već USVOJILA) – jer sam morao da „razvijem“ celu svoju „matičnu evidenciju“ – da bih demistifikovao Obrazac M8 (uveden 1978) i 21 Uredbu na Zakon o PIO !
O B R A Z L O Ž E N J E

1. - MANIPULACIJA JE U OSNOVI VRLO JEDNOSTAVNA – neodoljivo podseća na poznati konobarski
„štos APP“ (ako prođe – prođe !!!) Naime, nijedna služba PIO Fonda - vam neće primiti ni jedan dokument o realizovanom stažu – „bez promene statusa“ i/ili „do sticanja USLOVA“ za starosnu penziju !!!
Na svoj 65 rođendan (muškarci) – po Zakonu ste dužni da odjavite „radni status“ i „status osiguranja“ !!!

OD TOG TRENUTKA ste ROB u nemilosti PIO – bez ikakvog statusa – evo ja već 400 dana !!! 
Staneš na ivicu provalije – i čekaš kad će da te „ritnu“ – „mrtvi *ladni !!!
To je TAKO – tako dugo - dok su službenici PIO Fonda  - „kadije“i sudije“.
Onog trenutka kad ih tužite – vaše penzije računa SUDSKI VEŠTAK – odgovarajuće struke !

Pre toga – dok nemaju „nadzor“ – bez ikakve provere, bez upisivanja staža u Vašu matičnu evidenciju – oni pripremaju reprogram duga (niko nije „nedužan“ - dok to ne dokaže) – automatskim odbijanjem 1/3 penzije !!! Imam 5 svedoka koji su više meseci „preplatili“ taj reprogram – ali PU nemaju softver – da VRATE PARE !!!
Da se dakle radi o izolovanom, pojedinačnom nanošenju štete osiguranicimato verovatno ne bi imalo širi značaj. Ovde se medutim radi o organizovanoj državnoj utaji – neutvrđenog novčanog obima – za koji bi smo želeli da verujemo da završava u tzv. – BUŽDETSKOM SUFICITU (a ne u privatnim džepovima) !!! Dakle same (21 Uredba koje derogiraju osnovni Zakon o PIO) jer smisao 40 godišnje participacije svakog zaposlenog građanina u socijalne fondove – prebacuje u domen – aktuelne BUDŽETSKE POLITIKE – „zastupaju“ tezu da Vlast iz Budžeta
- nešto (što je po Usrtavu - inače „VLASNIŠTVO“) – hoće ili neće, da da penzionerima !!!

Za ovo nasilje - imaju „kabadahijsko“ pokriće „pravnog“ OSNOVA – u Parlamentarnoj većini !?!
Međutim za razliku od „neutvrđenog obima utaje“ – UZORAK ŽRTAVA je statistički vrlo transparentan
i prema dostupnim zvaničnim podacima – on iznosi sledeći broj ljudi (sa imenom i prezimenom) :
Samo 2014 godine – po statistici bilo – 161.324 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Samo 2015 godine – po statistici bilo – 143.859 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Samo 2016 godine – po statistici bilo – 135.343 Zahteva za Rešenje o penziji !?!
Za svakog od njih postoji (na primer) član 67. Zakona o PIO – kojim se kako ćemo videti – svaki
novi penzioner – sistemski (softverski) – opljačka za 7,33 meseca – na ukupan staž od 40 godina,
u zemlji u kojoj se Premijer (dnevno) „kune“ - u blagodeti „digitalizacije javne uprave“ !?!

2.- U ime dakle navedenog uzorka „žrtava“ – zahtevam od PIO Fonda (Filijala Beograd) Nemanjina 30, da obrazloži sledećih nekoliko nespornih (dokazanih) činjenica – koje su „kap u moju suza“ ovih žrtava :

Prvo pitanje se odnosi – na način obračuna realizovanog staža ? Na primeru experimentalnog „belog zeca“ – u ovom slučaju moje malenkosti : Kako ste videli u mom ukupnom pregledu staža (prilog 1) to je u osnovi prost račun – još prostija tabela :
1     3          - otkupljen autorski staž (1979) kod PIO u Ho Ši Minovoj – lično platio po najvišoj tarifi -
10   9          - kontinuirani staž Tehničkog direktora Kolarčeve Zadužbine – najviša plata, kvalifikacije - doprinosi
 8   11  22   - Preduzeće za pro-ing sa p.o.o. INGMAR – vlasnik i Direktor do likvidacije – bez neizmirenog duga
17    6    9   -  samostalni umetnik ULUPUDS – Istaknuti Umetmnik i Nagrada za Ž.D. – osnovni doprinosi !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38    6    2   - ili 462 meseca (svi po 30 dana) ili 38,529314 – dok sam u Rešenju zatekao „neuklopive“ celine :
                   I onda sledi potpuno neobjašnjivo „prepakivanje“ kalendara (kako ćemo kasnije objasniti)
                   sa obrazloženjem :„različitih režima učinka, i elemenata „ličnog koeficijenta“ i „ličnog boda“ !        
                   Pojavljuju se naime potpuno neobjašnjnive kvote – kojima sam oštećen za ukupno :
                         68 meseci – tačnije 5,66 godina radnog staža !!! Na sledeći način :

32  10  09    - ukupno 394 meseca – osnov za lični koeficijent       = 32,858333 – (prilog 3.)
33  04  05    - ukupan 399 meseci - „penz. staš“ – „u godinama“ = 33,347222 – (prilog 7.)
34  04  05    - ukupan 412 meseci - „penz. staš“ – „u godinama“ = 34,347222 – (prilog 3.)
38   6    2    - ili 462 meseca (svi po 30 dana) ili 38,529314 – iz moje prve žalbe - (prilog 1.)
39   1  20    - ili tačno 469 meseci ili 39,083333 – po kalendaru M.Milankovića –  (prilog 8.)

Pitanje od milion US$ glasi – „Koliki je STVARNO staž realizovao M.Rajković tokom karijere“ !?!

Šta se međutim, sa stažom dešava tokom obračuna – u najkraćem – izgleda ovako :
Primenom pomenutog čl.67 Zakona o PIO, za standardni fond od 40 godina, ako se svi meseci račujaju po 30 dana, (bez 31.) u prilogu Rešenja – saznajete, da je tome prilagođen i PIO SOFTVER – pa je lako izračunati :
         Za uobičajebnih - 40 god. staža 40x12 = 480x30=14.400 dana staža (!?!) ili kalendarski :
40.g.x 6 x 30 * (7.200) + 40 x 6 x 31 * (7440) – 40/4x2 *(20) = 7200+7440-20 = 14620 -14400 = 220/30
= 7,33 m. – PIO sistemski (softverski) ošteti SVAKOG PENZIONERA za 7.33 m. stažaili tačnije nečijih 2.290 kompletnih karijera – po 40 godina svake godine, sa - novih oko 150.000 Zahteva za penziju! U parama ovako : 2.290 x 40 x 12 = 1.099.200 meseci x (minimalac) 250 e.= 274.800.000 evra


SVAKE GODINE, na 150.000 ZAHTEVA ZA PENZIJU - 274.800.000 evra PLJAČKE
po čl.67. Zakona o PIO - po jednoj od 21 Uredbi - koje "dezavuišu" ZAKON !!!

Takođe zahtevam od PIO Fonda – da javno objasni – koju „pipirevku“ je moj Predmet igrao u njihovom „kibuki teatru“ – dugih 400 dana – koje sam pratio na portalu KRETANJE PREDMETA i SMS objave :

15.08.2017 – podnosim Zahtev za penzionisanje – sa rekapitilacijom celog staža u dan                  (prilog 2.)
15.08.2017 – moj detaljni pregled realizovanog staža – kao prilog                                              (prilog 1 i/ili8)
26.12.2017 – Prvo Privremeno PIO Rešenje – sa tabelom obračuna                                               (prilog 3.)
26.01.2018 – ZALBA na prvi obračun (zbog perforacije čira) najvljena o roku 10.01.2018                (prilog 4.)
26.01.2018 – Moja tabela OBRAČUNA osnove penzije (koja otkriva krađu doprinosa bolovanja)    (prilog 5.)
13.06.2018 – Direkcija donosi rešenje 01-02/181.6.3 2943/18 – „Žalba se uvažava“ !                      (prilog 6.)
25.07.2018 – Primam II.Pr.Rešenje – navodno doneto 17.07 – u  ST.PR. 31.07. još kod (2258)    (prilog 7.)
04.08.2018 – Ova ŽALBA na II.Rešenje (koja je na početku) ali i sa sve 4 tabele obračuna             (prilog 8.)

DA VIDIMO šta se istovremeno dešava na STANJU PREDMETA – i SMS objavama :

11_20.02.18_PREKINUT POSTUPAK (posle I,Pr.Rešenja) – raspoređen kod Ivane PETKOVIĆ
12_23.02.18_PREKINUT POSTUPAK (arhiviran) iako je Žalba najavljena 01.01.18 – o roku !
13_23.02.18_SMS poruka me obaveštava – da „ne postoji Žalba“ – koju ja (zavedenu) – ponavljam
14_28.02.18_ žalba PRONAĐENA_na rasporedu kod LJ.Muladžić
15_11.03.18_ Mesto predmeta_po Žalbi – U DIREKCIJI FONDA _od 07.03.2018
16_09.07.18_SMS poruka :Postupak po žalbi okončan_raspoređen kod A.Pecić – od 05.07.18
17_16.07.18_ od 16.07.18_radi referent (2258) u sobi 401 (u kojoj je i A.Pecić) !?!
18_17.07.18 – sutradan – SMS poruka : „Rešenje po vašoj žalbi je doneto“ – u expediciji ...
      19.07.18 – na početku moga roka za Žalbu – SKINUT sa ST.PREDMETA – moj JMBG – ne radi !?!
19_23.07.18_ (još nisam primio Rešenje – ST.PR. ponovo radi : USVOJEN ZAHTEV – od 25.06.18
20_30.07.18_od 30.07.18 – predmet se „povampirio“ – ponovo na rasporedu – sada kod Delić Marine
21_31.07.18_ Iako moj rok teče, Žalba nije stiglaPredmet ponovo dodeljen M.Milenković (2258) !?!

Dakle, uvažena gospodo,
         Sa žaljenjem moram da konstatujem – posle 400 DANA – potpuno nerazumnog maltretiranja – kome ste me izložili – da nemam više nikakvu veru u vaše dobre namere – da kao jedan od značajnih segmenata DRŽAVNE UPRAVE „služite“ građanima (koji vas plaćaju) – na njihovu najbolju polzu !?!

3. – Zato je moj poslednji zahtev, da mi u roku od 60 dana – izdate REŠENJE O PENZIJI – na osnovu moga obračuna sa razvijenom celom matičnom evidencijom – za moju malenkost
u iznosu od : 41.993,89 RSD – što je svakako manje od iznosa iz prve Žalbe (koji je vaša Direkcija u „drugom stepenu“ – PRIHVATILA). Takođe, nisam hteo da „cepam dlaku na pola“ – pa napravim obračun sa dodatih 7,33 mesecakoliko otmete svakom građaninu Srbije, na ukupan staž – od 40 godina. Nisam ja ni po čemu bolji od ostalih vaših nebrojenih žrtava !!!
         Ukoliko ovo niste u stanju – bojim se das mi niste ostavili drugu mogućnost – nego da podnesem prijave nadležnom Javnom Tužiocu – protiv svih koji su ovih 400 DANA – odlučivali o tome koliko mene treba „plaćati“ – do kraja života – „pimplujući cifre“ – kao u „trci pacova“ Roberta Kiosakija. Ove prijave, pre svih odnosiće se na M.M.(2258) – njenog pretpostavljenog – pomoćnika Direktora g.S.Pavlovića, ali i Direktora Direkcije – gđu Draganu KALINOVIĆ - koja nije ni na koji način proverila, ni obezbedila da se na nižem stepenu – drugostepena odluka provede – bar na dostojanstven način !?!
        
Nakon 400 DANA čekanja – ovo smatram nesavesnim poslovanjem i zloupotrebom položaja kojom su :
„Pogažena sva ljudska i građanska prava osiguranika (MR) sa stanovišta neopravdane dužine trajanja postupka (12 meseci), pogrešne primene materijalnog prava i tretmana materijalnih činjenica – čime je grubo prekršen član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima !“
            Ovo je inače ravno „pokušaju ubistva iz nehata“ kada se radi o vašem (65 +) klijentu !
Kako ja nažalost – takođe nemam više nikakvu veru u naše do srži – korumpirano Tužilaštvo i Pravosuđe – i ovaj korak – je samo nužna stepenica – da bih mogao da se obratim za zaštitu svojih prava – Sudu u Straburu – u kome (koliko sam čuo) ovakav rad Javne Uprave – smatraju NEČASNIM.
Zato je citirani navod – jedinstveno obrazloženje i za Prijavu Komisiji za ljudska prava u Helsinkiju – u ime oko 150.000 novih Zahteva za penziju iz 2017 godine – čije izjave i potpise za svedočenje prikupljam. Samo da vidimo šta kaže VEŠTAK (čl.85) na obračun – kad vi niste „kadije i sudije“ !!!

U Beogradu, 03.08.2018
S poštovanjem

Marin RAJKOVIĆ – arhitekt ovdašnji