12. 12. 2012.

NAŠA NOVA SREDNJA KLASA - počinje Zakletvom

ČISTIMO PRVO PRED SVOJOM KUĆOM
Nova klasa master ARHITEKATA
Postavlja NOVI STANDARD PONAŠANJA

mr sc Marin RAJKOVIĆ – autor IMHOTEPOVE ZAKLETVE
svečano uručuje autorski primerak Prof.Dr.Saši Petroviću
Dekanu FAKULTETA ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
UNIVERZITETA UNION – NIKOLA TESLA


Poštujući iznad svega odluku Dekanata
UNION UNIVERZITETA NIKOLA TESLA
Da novoj klasi master studenata Arhitekture upisanoj školske
2012 – 2013 – na FAKULTET ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
uz Index uruči i IMHOTEPOVU ZAKLETVUkoja je nova za arhitekte
jer ih po prvi put – na početku magistarskih studija i ritualno zaklinje
na poštovanje Uzansi – Normi i Standarda u garditeljstvu –
nevladinoj organizaciji ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
bila je čast i zadovoljstvo da jedan od svojih osničakih Akata - podeli sa
FGM UUNT – demonstrirajući tako – novi odnos prema svome ESNAFU !
 
IMHOTEPOVA  ZAKLETVA ®
 
Zaklinjem se svojom čašću ARHITEKTE  I  GRADITELJA,
pred licem STVORITELJA Neba i Zemlje, koji je Otac svih nas 
da ću svakim svojim potezom pera ili rečju, akcijom ili gestom, činiti sve u korist
autoriteta, jačanja i proslavljanja našega Esnafa. Da nijedan razlog neće biti dovoljan
da svoj LIČNI INTERES - stavim iznad ili ispred interesa našeg Zanata.

Zaklinjem se da ću prema svakom kolegi graditi odnos na bazi Biblijske pouke :
« Ne čini nikome ono - što ne bi želeo da neko učini tebi ! »
To znači da ću svakog kolegu smatrati najboljim u njegovoj specijalnosti i
najčestititjim čovekom u saradnji – dok me neposredno ne uveri u suprotno.

Zaklinjem se da nikada Investitoru neću omogućiti da stekne IMOVINSKU KORIST
uz pomoć mog stručnog autoriteta – ako time na bilo koji način narušava :
NORME - standarde i dobre običaje poslovanja u našoj struci.
Moja je obaveza da Investitora, kao neuku stranku provedem  kroz sve faze
INVESTIRANJA, a da pritom nikome ne nanese materijalnu ili moralnu ŠTETU !

Zaklinjem se : ukoliko zbog gradnje kuće koju sam ja projektovao
na određenoj lokaciji – moram da ubijem jedno drvo – da ću posaditi bar dve mladice
istih endemskih karakteristika na prikladnoj lokaciji (najbolje istoj - ukoliko ima prostora).
Ovaj simbolični zavet obuhvata sve EKOLOŠKE ASPEKTE intervencija u prostoru.

Zaklinjem se da ću POČETI DA UČIM čim steknem zvanje arhitekte,
odnosno kvalifikaciju projektanta i da ću stalno napredovanje u sopstvenoj
obuci smatrati ne samo svojom obavezom, nego i zadovoljstvom samousavršavanja
na putu najvišeg saznanja - uklesanog na ulazu Hrama u Delfima :
POZNAJ  SAMOGA  SEBE !

Ukoliko se prihvatim OBUKE DRUGIH u našim veštinama, zaklinjem se da ću im
tako dugo prenositi gornje vrline na koje sam se sam obavezao
        dok ne stvorim bar jednog UČENIKA, a da ću zatim nastaviti
da stečeno znanje pretačem u knjige, predavanja i modele,
da bih povećao obim znanja kojim naš ZANAT kao jedan od najstarijih raspolaže.

« NULLA  DIES  SINE  LINEA»
Tako mi STVORITELJ pomogao na svakom koraku ove Zakletve.


mr arch sc Marin RAJKOVIĆ - 26.06.2008 – BEOGRAD ®mr arch sc Marin RAJKOVIĆ – 20.06.2008 – BEOGRAD
IMHOTEP (Immutef / Im – hotep / Ii-em-Hotep) – 2650 – 2600 g.p.n.e.
(All authors and copy wrights reserved by M.R.- ZIS 383/08 – 260608 ®)


Nakon predstavljanja svih Profesora novoj klasi master studenata
Dekan FAKULTETA ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
Prof.Dr.Saša Petrović svečano je uz Index i Informator - svakom studentu
uručio luksuzno odštampan primerak IMHOTEPOVE ZAKLETVE !

        
                                                             
       
Danas je lep datum za polaganje Zakletve – rekao bi Pitagora
12.12.12
pa smo malo odložili našu analizu rehabilitacije srednje klase
da bi smo jednim podsticajnim primerom – novog – drugaćijeg i
odgovornijeg ponašanja bar u našoj (arhitektonskoj) struci ustupili
prostor kolegama sa FGM i AUA sa velikim zadovoljstvom.

Zato Vas molimo da ostavite svoj KOMENAR u donjem prozoru !!!

8. 12. 2012.

BUĐENJE SREDNJE KLASE

Građanska inicijativa –
DOSTA SMO ĆUTALI  ! ! !

Naravno, „dosta smo ćutali“ se odnosi na Andrićevu opšte poznatu opasku iz „Znakova...“ :
„U istoriji svakog naroda postoji trenutak kad pametni zaćute – budale progovore a fukara se obogati !“ Uz dužno poštovanje našeg Nobelovca – ne može se doveka ni ćutati – naroćito kad trpiš zulum ! Ali hajde pre toga da malo proanaliziramo onu gluvo – nemu i upadljivo slabovidu statistiku – koju sam predstavio u prethodnom spotu.
            Kada sam prvi put upotrebio sintagmu „filosofija statistike“ – studirao sam arhitekturu i tada je moj prijatelj Sima (već Docent na Fakultetu) – rešio da ode u Nemačku – kod nekih poznanika (sa letovanja na Jadranu) – na doček Nove Godine. Ali pošto je domaćin imao svoj arhitektonski biro – pomenuo je i moguću saradnju – tako da je Sima uredno spakovao svoj CV : diplome, Magistarsku, Docentsku, konkursne nagrade i slično i pojavio se u birou kolege sa kojim se vrlo brzo sprijateljio – odmah posle novogodišnjih praznika. Da podsetimo u staroj Yugoslaviji – Sima je pripadao (platnom razredu) solidno plaćene srednje klase univerzitetskih nastavnika. Kad je doneo diplome - kolega (prijatelj) mu je rekao – „Simo (bez uvrede) – ali Tvoje diplome će nas zanimati kad budemo nešto slavili – pa za poslovne partnere priredimo prijem i po zidovima okačimo diplome svih naših saradnika i ispod legende na više jezika. Sad će Tebi tvoj drug da da jedno obdanište – crtaću tablu – naši arhitekti za tu i tu platu – za oko mesec dana – isprojektuju rekonstrukciju ove kvadrature – (oko 7oo m² ) - izvoli crtaći pribor - ovde se plaća rezultat - a ne diplome - što važi i za prijatelje.“
Sima je ceo arhitektonski deo uradio za 10 dana i ostao 6 meseci u Birou – dok je na Fakultetu zatražio neplaćeno odsustvo. I sad tek dolazi povod za ovo kratko podsećanje. Pošto se dakle sprijateljio sa gazdom i kolegom – posle oko 4 meseca boravka – Gazda ga je zamolio jedne večeri – da preda spakovanih 6 primerka nekog projekta, na Pošti koja šalje pakete u određeni region – a slučajno je druga kuća od one u kojoj je Sima imao stan.
            Sima je to uradio i zaboravio – ali na kraju meseca, u isplatnoj listi, Simi je pisalo : slanje paketa = 47 pfeninga – sabrano u „platu“ !!! Sav zajapuren – Sima je „grunuo“ kod Gazde na vrata od kabineta i pitao ga da li više nisu prijatelji – kad on njemu ne može da učini tako sitnu „uslugu“ – nego ga ovaj vređa plaćanjem 47 (grmmmmmf) pfeninga !?! Na to mu je Gazda objasnio da u njihovom tarifniku – nošenje paketa vredi 47 pf. – da to obično radi kurir koji je bio odsutan – i ako je to vrednost tog odrađenog posla – onda može završiti samo na računu onoga - ko je odneo paket. To nema veze sa prijateljstvom !!!
Tako je moj drug naučio šta znači (normirani) uređeni liberalni kapitalizam – šta god da su o njemu pisala samoupravljačka glasila – i ovu anegdotu je „sto puta“ ispričao po povratku!

            Konačno, u svetlu ovih prethodnih napomena da proanaliziramo autoritativne prikaze srednje klase, iz prošlog posta, od stručnjaka sa kraja prošlog veka – sa „naučnim aparatom“ iz sredine prošlog veka – na osnovu domaćeg zadatka, koji je Urednik formulisao tako da se narodu svakako „baci prašina u oči“ – kako nije u Srbiji baš sve paralisano ... Kako to lepo reče g.Tijanić da se „gubitnicima tranzicije i pokojnoj srednjoj klasi“ koja na svojoj grbaći već dve decenije nosi „obrnutu piramidu“ (rekao bih kupu) u kojoj se vrte ogromne pare – još jednom pokušaju prodati beli za crne bubrege – te da joj ne padne na pamet da piramidu
sinhronizovanom akcijom građanske inicijative - okrene na bazu : da pametni progovore – budale dobiju po gubici – a „fukara“ završi tamo gde joj je jedino mesto – iza rešetaka !!!
Najpre ono najteže (što reče Trejsi) „najkrastavija žaba“ – da saberemo statistiku :
-  2.175.000 ljudi gladuje sa troškovima oko 200 € - bez redovnih primanja (slobod.delatnosti)
-  1.000.000 penzionera sa manje od 22.000.-dinara izdržava polovinu gornje populacije –
   (koja je diplomirala pre oko10 godina i nikad se nije zaposlila) – jer je Zemlja paralisana !
-  1.600.000 – nominalno zaposalenih – od kojih (kao što smo čuli) :
    - nešto stvarno i radi 900.000. – za svaku 3. ili 4. platu ako je primi sa par dana kašnjenja !
    - 700.000 – je još od 1981 „kamen oko vrata“ – svesno napravljeni tehnološki višak !!!
    - 400.000 – živi od „socijalne pomoći“ – čitaj „javne kuhinje“ – perspektiva : kontejner ...
Kada sve ovo prosto saberemo  - ostaje još 300.000 ljudi u dijaspori (od popisa 2002) odnosno oko 800.000 ukupno – od 1990 do danas – ali oni su tema sasvim posebnog posta.


Sada vi meni kažite ŠTA PREDSTAVLJAJU
 - 5.175.000 građana Srbije (bez dijaspore) ?

Mogu li se oni svrstati makar „virtuelno“ u NIŽU KLASU ??? Ne mogu ni tu !!!  Da li to znaći da Srbija nema ni nižu, ni srednju klasu – a nema (statističi uzorak je potrošen) ni višu klasu !
Pa ko su onda onih 0,5 % Srba – koje jedni „stručnjaci“ sa „pokvarenim“ naučnim aparatom pokušavaju da proglase srednjom klasom – a drugi tvrde da je NEMA !?!      
Nakalemljen opis (tuđe) srednje klase otkriva tek deo istine : „... profesori, menađeri, lekari, dizajneri, sa univerzitetskom diplomom, bar jednim jezikom, autom od oko 10.000 € - koji mogu da školuju decu u inostranstvu...što su inače parametri srednje klase svugde u svetu“.
Pitanje glasi ko IMA PRISTUP OVAKVIM RADNIM MESTIMA ? Mnogo više svetla baca „stručna analiza“ iz priloženog linka – koja tvrdi da se u Srbiju VRAĆA SREDNJA KLASA
Goran-Nikolic-U-Srbiji-vracena-srednja-klasa.html

od 2000. godine , jer se tada desio : „... veliki rast plata kod ljudi koji su se nekad smatrali srednjom klasom.To su zaposleni u školstvu, zdravstvu i administraciji i upravo je u tom javnom sektoru bio najveći rast plata.“!!! Ovo nam otkriva bar dve stvari : najpre da su zaslužni za „povratak srednje klase“ demokrate – a zatim da citirani ekonomista nije uočio da govori
O JAVNOJ POTROŠNJI – KOJA JE DRUŠTVENI TROŠAK i u svakoj istoriskoj definiciji srednje klase – bila je pogubna ! To je u stvari - oligarhija (politička vrhuška) – Tito je zvao „tehnokratija“ ! Ona je uvek paravan za kriminalizovan poredak koji se gradi dve decenije – samo sa personalnim translacijama – koji je uporište nepotizma, protekcionizma - koji štiti parazite sa „manjkom znanja i viškom samopouzdanja“ – to su oni koji se najsrčanije bore za pravo da govore (i naravno odlučuju) o onome o čemu najmanje imaju pojma. To je jedini način da OPRAVDAJU fotelju u koju ih je smestilo teča pašine strine ovog političara, ili onog finansijskog Moćnika. To su oni po kojima je prvima udario Predsednik Olan u Francuskoj (vidi post o Predsedniku od 09.11.2012) čija se srednje klase u populaciji – decenijama kreće između 30 i 60 % - a posle poslednjih mera se stabilizovala na 50% POPULACIJE - "proizvodna klasa" koja je teg stabilnosti zemlje u kojoj je inflacija zaustavljena i prvi put posle 3 godine zabeležen porast društvenog proizvoda – i povećanje standarda svih – za samo par meseci.
            I na kraju u naših famoznih 0.5% „srednje klase“ krije se i jedan promil onih koji grabe deset do sto puta više od navedene kriminogene baze ! Tu su estradne zvezde koje se bogate na višedeceniskom ispiranju mozgova populacije – koja urasta u fotelje gledajući njihovu produkciju – najskuplji (nisam rekao najbolji) sportisti i ordinarni kriminalci - sve vreme "nevidljivi za Sistem" - koji drže na "platnom spisku" - i konačno - na samom vrhu oni koji nas na nacionalnim TV frekvencijama ubeđuju da je država dužna da njih finansira – jer su samo
njih nekoliko – „dovoljno (krupni) konkurentni na „evropskoj pijaci“ ponude !?!

            Jedan od sledećih postova biće : „Zaraditi – dobiti – steći !!!“ - za sada ću vas samo podsetiti na post „Predizborna slagalica 2“ gde smo već objasnili kako efendi – tajkuni odlaze u praistoriju – kao dinosaurusi. Sada je dovoljan zaključak da SREDNJA KLASA hrani čitavo društvo – da nešto proizvodi – da to država mora da podstakne – ako neće da odumre.

Još jednom poziv da se oglasite ako imate znanje – veštinu – uslugu - koju možete da prodate – Država je dužna VAS da plasira u celom svetu – onako kako je neoprezno obećao Ante Marković – onda kad su ga proglasili za „državnog neprijatelja“ večeras
– čim je najavio čišćenje korupcije iz državnog aparata!
Tek sutradan  je počela "otimačina"
- čiji je nacionalni izdajnik : srpski, hrvatski, ili bosanski !?!

GRAĐANSKA INICIJATIVA MOŽE SVE – PROVERENO U CELOM SVETU !!!
Pogledajte donji spot o sinergiji –
kad svi radimo nešto od čega svi imamo koristi !!!