26. 9. 2018.

RAZMIŠLJANJE O BUDUNOSTI N.Beograda (1986)Uvažene Gospođe,
Poštovana Gospodo,
DRAGI PRIJATELJI I KOLEGE,

Obratio sam vam se kao BOLONJSKOJ KOMISIJI "Pismom o namerama"  – kada sam osnivao nevladinu organizaciju : ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE – 2008  www.nvoaua.com - u vreme najgore recesije – bacajući im „rukavicu u lice“ sa izazovom – da po svom sistemu pripreme 10 arhitekata (za 4 godine) – a ALIJANSA će svojih deset „renesansnih“ Majstora -  i da onda dobiju jedan značajan, javni i recentni (evropski) objekat – da ga urade kao konkursni – ili intelektualni zadatak !?!

Pripremajući, svečanu jubilarnu (10.) godišnju Skupštinu ALIJANSE – preturio sam mnogo materija (još uvek papirnog) preko ruku i došao do jednog svoj teksta, objavljenog 1986 – koji moram da podelim sa vamauz jednu molbu !
Tekst čak nema veze sa AUA, ali ja sam ga (kao omađijan) čitao nekoliko puta.

Najlepše Vas molim, svakog pojedinačno – da mi pomognete u proceni, da li me je „uzeo pod svoje“ onaj nemac sa ružnim prezimenom – ili se priloženi tekst – bilo kome od Vas čini (uprkos vremenu u kome živimo) - kao : odgovoran, racionalan, promišljen pristup jednoj kapitalnoj planerskoj temi – kakva je „budućnost Novog Beograda“ ?

DA LI VAM SE ČINI DA BISTE I DANAS, NEKE MLAĐE ARHITEKTE – izgubljene u vremenu i prostoru – mogli da UČITE – da ovako temeljno razmišljaju – težeći učenju i razumevanju – nasuprot istrgnutim fragmentima znanja – po mračnim fijokama Wikipedije !?! Uočićete da se ovde govori o „predominaciji politike nad planerskim odlukama“ – ali sa takvim dozom uzajamnog uvažavanja – da DANAS izgleda nestvarno i vanvremenski.

Tu nema nikakvih „stranih spasilaca“ – subvencionisanih investitora. Nema domaće elite, koja poklanja BLAGOSTANJE – iako je tada (27 godina u kontinuitetu) godišnji porast BDP – bio 34,67% ! Govori se o ELITIZMU, ali elitizmu SREDNJE KLASE – kao tega socijalne i ekonomske ravoteže čitavog društva - za koju je pravljena cela Država. I naravno nema fukare „građevinskih investiotora“ – kojima je sve dozvoljeno i nikome ne polažu račune – jer su akontirali (reketom) – kabadahijsku samovolju – i razvratne realiti seanse – kako u politici – tako i na nacionalnim frekvencijama – posle večere !!! Tu niko (pogotovo nekakav nestručnjak) ne nudi NOVI LAND - MARK Beograda !?!

Moram da vam skrenem pažnju, da nisam izabrao nikakav svoj „autorski tekst“ koji bi trebalo da „ocenjujete“ – da ga „lajkujete“ – ili „hejtujete“. Radi se samo o jednom rutinskoj – „zanatskoj kompilaciji“ – kojom sam učinio uslugu svome dragom prijatelju i Učitelju. Bogdan Bogdanović je naime bio Predsednik žirija vrlo ambicioznog međunarodnog konkursa „Budućnost Novog Beograda“. Konkursni materijal je pripremao tzv. Tehnički komitet – od samih naših najvećih planerskih autoriteta – raznih specijalnosti – te „varljive“ 1986. godine.
Istovremeno na PD kursu Urbanizam (koji smo Dr.Lj.Pjanić i ja – obnovili posle 12 godina pauze na A.F.Bgd.) – odvijao se program (koji sam ja koncipirao u svojstvu Animatora nastave za II.ciklus PDK) – DEBATNI KLUB (kakvih je održano 19 – videti Arhivu A.F.) i na kojima je prodefilovalo preko 120 gostiju – najrernomiranijih Doktora i Profesora svih disciplina – u vezi sa Arhitekturom i „okoličjem“ ("područjem okoline" - što smo tada smislili) – dakle dodatnim i dodirnim – disciplinama.
U vreme isčekivanja prijava na Konkurs – dok su se postavljala pitanja – pao je termin DK PKU i ništa nije bilo logičnije – nego ga tematski posvetiti Konkursu.

Kako je Tehnički komitet vrlo detaljno elaborarirao svoje aspekte, Bogdan se uplašio – da učesnici Konkursa to neće hteti da čitaju – nego će se odmah baciti na svoje konkursno rešenje ! Istovremeno, svi Debatni klubovi su tonski snimani – pa sam ja onda (iz svog džepa) plačao najbolju daktilografkinju Canu iz Saveznog Sindikata – da tonske trake – PREKUCA !!! Imali smo dakle preopširan – potpuno transparentan – javni raspis konkursa – i „fonogram“ tematskog Debatnog kluba – sa „živim iskrama“ – koje su „ciljale neka rešenja“.

Bogdan me je zamolio, da od svega toga napravim „kratku i pitku“ kompilaciju, kao potpuno neformalan komentar Raspisu konkursa – bar za naše prijavljene učesnike. Međutim, kada sam dao text Bogdanu – tekst je (kako ćete videti) osvanuo u prvom sledećem broju „Soc.pregleda“ – tri nedelje pre predaje radova. Preveden je na sve evropske jezike i poslat – kao dodatno obrazloženje – svim prijavljenim ekipama. Bogdan je tvrdio – da je ovaj tekst – bar duplirao broj prispelih radova (?) Zaista niko nije ni sanjao da može stići 99 Radova iz celog sveta – od Argentine do Japana i od Kanade – do Australije. Autori su očito shvatili da je Novi Beograd – MODEL SVAKOG – novog (odvojenog) dela grada, visokog standarda – ali koji vapi za identitetom !?!

Dakle ponavljam – ne predstavljam vam nikakav svoj autorski tekst – samo rutinski pregled najvećeg broja podsticaja učesnicima konkursa – na najmanje prostora. Nisam izabrao ni „tehnički opis“ Rada moje ekipe (3 autora Iz Zagreba i 3 iz Beograda) – ni obrazloženje zašto smo dobili prvo priznanje posle Paola Portogezea – ni Rezime mog Magisterija – koji je nastao tako što sam izuzeo naš Rad – i ostalih 98 – temeljno i sistematski (brojnim tabelama) evaluirao – da bih formulisao „sintetičko rešenje“ pod nazivom : „ELEMENTI URBANO - TVORNOSTI NOVOG BEOGRADA“ !!! Dakle, da ponovim – nisam Vam na blogu postavio nikakv svoj autorski tekst – samo „zanatsku kompilaciju“ svih ideja u opticaju – pre predaje radova – sa ciljem što veće motivacije ekipa ! Kako vama to sada izgleda ?

Jedino što još treba da kažem onima među vama koji ste ovo dobili mejlom – je da ste Vi moji izabranici – najpre za 10. Jubilarnu Skupštinu ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE (u novembru) i da Vas zamolim da razmislite - da li biste pokušali u ovoj školskoj godini – da radite na OBUCI (svako u svojoj specijalnosti) sa 5 do 8 mlađih arhitekata – po principu Aristotelove Akademije  da : „Svaki učenik traži svoje odgovore, na svoja pitanja (ima svoju „crvenu nit“). Dovoljno dobra škola je samo ona koja mu pokaže – GDE da traži ono što ne zna.“ Dobar model je saradnja : ZEN Učitelja – i Učenika – kroz DIJALOG !

Pre Internet „eksplozije“ ovo je bio san ! Danas neki misle da je upravo ovaj Aristotelov princip – ispunio INTERNET ! Ali to je jako daleko od ZNANJA !

Ukoliko se slažete sa iznetim idejama i predlozima iz posta na blogu :
PRIZIV SAVESTI 1102 2011 - www. marinrajkovic.blogspot.com

Molim Vas da mi se javite na meil : marinrajkovic@gmail.com i da mi pripremite svoj najkraći CV i portret fotografiju – koja Vas najbolje predstavlja !

UNAPRED HVALA – NA VAŠEM VELIKOM STRPLJENJU !!!


Sociološki pregled Vol. XX. No 3 – 4 1986.                                                     
Pogledi
MARIN RAJKOVIĆ,
arhitekt, Beograd

RAZMIŠLJANJA  POVODOM  MEĐUNARODNOG  
KONKURSA   «BUDUĆNOST NOVOG BEOGRADA»

Ekonomski  kontekst

Sasvim je izvesno da je u ekonomskoj genezi Novog Beograda ključni nerazrešeni problem, bio i ostao, problem RENTE. To figu­rira u sva tri prva inicijalna teksta (osim Macurinog). Branko Bo­jović[1] u svome tekstu konstatuje da su kod nas rentni diferencijali prepušteni opštinama, jer:  «[...] Renta koja se ostvaruje u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu po karakteru je nacionalna, a po zahva­tu STAROGRADSKA». U takvoj situaciji, konkurentima su ostav­ljena samo dva moguća odnosa prema renti sa stanovišta politike: - pošto su stanovi potpuno komunalno opremljeni, naplatiti pune troškove uređenja, u kom slučaju se ranije ugrađena infra-struktura naplaćuje po drugi put - što je čista RENTA; - da se naplate sa­mo stvarni troškovi uređenja, što bi značilo da se korisnici nove izgradnje subvencioniraju za vrednost zatečene infra-strukture, što bi bila čista privilegija.

Na debatnom klubu[2] dr Miodrag Janić je dotakao još neke ekonomske probleme Novog Beograda. Svaki ovakav konkurs je «egzistencijalni GRČ DRUŠTVA». tvrdi dr. Janić. Projektovanje za nepoznatog korisnika i bez njegovog učešća, bilo je moguće u vreme stvarne stambene krize. Danas Beograd ima deficit 50.000 stanova, ali zato Jugoslavija ima suficit 130.000 stanova, po popisu iz 1981. godine. Novi  Beograd je, sa ekonomskog stanovišta, svojevrsni FENI, OBROVAC I MEDIJAPAN zajedno. Beograd je u Novi Beo­grad uložio kapital koji se ne vraća, a kapital se, u načelu, ulaže da bi se amortizovao i vratio. Stanarinom SIZ samo registruje SVOJ PRIHOD, umesto da propišemo jednu rentu na postojećoj infra­-strukturi, drugu bez nje, itd. «Kod nas uopšte nema zemljišne politike, a kad svi ovi radovi stignu na konkurs prvo pitanje će biti - GDE SU SAD PARE DA TO REALIZUJEMO?» - kaže dr Janić umesto zaključka.
U svome tekstu Ksenija Petovar[3] pretpostavlja da će se i u sledećem razdoblju Novi Beograd dalje razvijati novim političkim odlukama, pa u tom smislu postavlja direktno pitanje: «[...] hoće li se graditi JEFTINIJE na zatečenim, bolje opremljenim lokacijama, ili Novi Beograd kao 'elitni' treba da preuzme i deo održavanja starog grada»? 
I to je u najmanju ruku ono ekonomsko pitanje koje ni­jedna ekipa i rešenje ne bi smeli da zaobiđu, ukoliko žele da reše problem Novog Beograda.


· Ovo je deo većeg rada «O kriterjumima urbanotvornosti».
[1] Arh. Branko Bojović, «Beleške o zemljišnoj politici u Novom Beogradu», drugi inicijalni tekst konkursne podloge.
[2] IX Debatni klub poslediplomskog kursa Urbanizam: - «Rekonstrukcija novih naselja na primeru Novog Beograda», održan 27. 02. 1986. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
[3] K. Petovar, «Socijalni prostor Novog Beograda», prvi od četri inicijalna teksta konkursne podloge.
Socijalni kontekst

U socijalnoj sferi, primedbe Ksenije Petovar O SOCIJALNOM RASLOJAVANJU krajnje je indikativna: «Neosporno da su urba­nisti ovakvom politikom izgradnje Novog Beograda hteli da obez­bede gradsku zonu sa kvalitetnim fizičkim fondovima i raznovrsnim gradskim sadržajima, bez namere da naprave elitno naselje u soci­jalnom smislu. Nužna korelacija fizičkog okruženja i socio-profesio­nalnih obeležja korisnika, karakteristična inače za svako raslojeno društvo nije mogla biti predmetom predviđanja urbanista». O tome svedoče samo nekoliko nabačenih podataka: - preko 50% ima 15 kv m/stanovniku, a 16,5% preko 10 kv m/stanovniku; natprosečan je broj potpunih porodica; natprosečan je broj građana sa SSS, VSSS i VSS. Očito je da se radi o profesionalnoj strukturi iz do­mena administracije i usluga. Sa stanovišta društvene stratifikacije Ksenija Petovar napominje ovde distribuciju društvene moći prema populaciji, budući da se radi pretežno o zaposlenima u federalnim, republičkim i FORUMIMA federacije.
Na pomenutom Debatnom klubu, dr Sreten Vujović je dodao još neke dragocene podatke, kao što su: 87% stanova u društvenom vlasništvu; prosečna površina stana oko 58 m2; sunce, zelenilo, prostor i najskuplja tehnologija, kao što su standardizacija, prefabrikacija, tipizacija, su naveli dr. Vujovića da prokomentariše da je u POLITIČKOM GRADU - DRUŠTVENA MOĆ stvorila najviši standard za POVLASĆENE.
Jedini problem koji se ovim podacima stavlja pred konkurente je činjenica da ovaj «rajski grad» ne može sebe da izdržava, pa se kao NUŽNI ZAHTEV nameće da se mora učiniti PRODUKTIVNIM. Na koji način - to je stvar KONCEPTA RAZVOJA.

Ekološki kontekst

U ekološkoj strukturi Novog Beograda, nesumnjivu dragocenost predstavlja već pominjana zelena masa, koja u pretpostavci može biti lako poveza na i sa Velikim ratnim ostrvom i sa Rakovicom i sa Bežanijom i zemunskim zaleđem. Međutim, ono što je ostalo malo po strani u inicijalnim tekstovima, a za šta ima dovolino elemenata, je novobeogradska poljoprivredna tradicija koja još uvek nije pot­puno zaboravljena. Meni je, na primer, vrlo lako da zamislim jedan novi tip oglednih poljoprivrednih površina, koje nisu klasična pri­marna aktivnost, već posredstvom novih tehnologija, baza kvartalne biotehnološke produkcije LABORATORIJSKOG TIPA, ali takve ide­je ćemo ostaviti konkurentima uz ostalo.
Odavno je poznato da je Beograd, pa i Novi Beograd HIDROFOBI­CAN GRAD. Da je ovo nova pojava, povezana sa drastičnim zaga­đenjima voda, pri kojima se u savskoj vodi zaista za 45 minuta može razviti fotografski film, to bi imalo neko logično pokriće. Me­đutim, opšte je poznato da je Beograd svojim rekama davno okrenuo leđa i uvek se planerski ponašao kao da ne poseduje edensku dispoziciju sa ušćem dve moćne reke. Možda je ovaj konkurs prilika da se i tu učini radikalni rez u gradskoj politici, pa da se konačno u ekologiju unese malo ekonomije. Mislim da se od konkurenata svakako očekuju određene ekonomsko-ekološke sugestije koje bi bar pokušale da razreše pitanja EKSTERNALIJA – dakle: ko, kome, u kom stepenu i «po koju cenu» zagađuje sredinu. Možda nije nerealno očekivati ni sugestije konkretne raspodele eksternih troš­kova u radu koji se uopšte bavi ekonomkim bićem svoga zamišlje­nog grada na Novom Beogradu i pretpostavkama njegovog budućeg RAZVOJA.

Saobraćajni kontekst 

U saobraćajnom sistemu Novog Beograda, zaista je centralna pri­medba u PREDIMENZIONIRANOSTI. U tom smislu stoji ocena prof. D. Mladenovića o uzajamnoj blizini bulevara velikih profila i maloj dubini blokova. Dr M. Perović[1] navodi i podatak da je na Novom Beogradu - 87,5% individualnog automobilskog saobraćaja U TRANZITU, dok je recimo u «krugu dvojke» u Starom gradu taj procenat 40%, dok se 60% odnosi na «stanare» u ovom krugu. I zaista, ko je ikada pokušao pešice da pređe Novi Beograd u prav­cu sever - jug, shvatio je da se auto-put zaista pojavljuje kao «nepremostivi klanac» u strukturi Novog Beograda. Sa druge strane, još je žalosnije što i vozači na auto-putu, ako žele u Novi Beograd, imaju sličan osećaj da se sa auto-puta ne može «sići», pogotovu ne «tamo gde si hteo» - U tom smislu je izvesno da je nužna saobraćaj­na «reorganizacija» Novog Beograda, prevashodno recimo OBILAZ­NICOM u širem regionalnom krugu, što bi omogućilo da se auto­- putu, kako to kažu saobraćajci, «skine rang» i da postane BRZA GRADSKA ULICA.

Leonid Lenarčić[2] daje još neke interesantne sugestije za razrešavanje saobraćaja Novog Beograda, «Primarni i magistralni pravci beo­gradske saobraćajne mreže se u centralnom delu Novog Beograda koncentrišu [...]» - smatra Lenarčić – «[...] Nedostaje stanica međugradskog i prigradskog AUTOBUSKOG saobraćaja, aerodromskog saobraćaja itd. Formiranjem ovakvog saobraćajnog terminala, plani­rani centralni potez SIV-Ž. stanica ne bi bio  «slepo crevo», već SAOBRACAJNI ZGLOB - stecište jugozapadnog kvadranta beo­gradske saobraćajne mreže. Po Lenarčiću PEŠACKI SAOBRAĆAJ uopšte nije regulisan, niti funkcioniše, distance od po 600 metara između semafosiziranih raskrsnica i «ortogonalno slepilo» saobra­ćaja pešaka su nedopustivi. U centralnoj zoni Lenarčić se zalaže za PARALELNI i DIJAGONALNI pešački saobraćaj koji prati osnovne tokove, a ne slepu matricu.


[1] Miloš Petrović, Iskustva prošlosti, Zavod za planiranjerazvoja grada Beograda, Beograd 1985.
[2] L. Lenarčić, «Urbomorfološka analiza centralnog dela Novog Beograda [...]», inicijalni tekst u raspisu konkursa.

15. 9. 2018.

EVO ŠTA KRIJE PIO BGD U OBRAČUNIMA

EVO ŠTA KRIJE PIO BGD – u obračunu penzije

Pogledajmo malo neke od tehnika utaje – tokom obračuna PENZIJSKE OSNOVE – za svaki novi zahtev – dakle pre nego što osiguranik postane penzioner – i pre nego što mu neko protivustavno „otme“ 20% penzije. Nekome se ta analiza (po hiljadu, dve dinara) može učiniti „džeparoškim“ sitničarenjem – mada je to OBRAČUN penzijske osnoveza svaki mesec – do kraja života !!! Takođe napominjem – da sam pre godinu dana pozvao javnost – da na primeru obračuna moje penzije – prati anatomiju – SISTEMATSKE DRŽAVNE PLJAČKE GRAĐANA – koja se svake godine – sa svakim od (oko) 150.000 zahteva za penzijumultiplikuje do – za sada neutvrđene sume – jer svaki element obračuna ima podvarijante.

Najpre enornmo produžavanje ROKOVA (koji su jedina „obaveza“ PIO) 
– čim žrtva pročita Zakon i pokuša da odgonetne dobijenu tabelu obračuna 
kao moj recimo  - 450 dana !!!
U prethodnom postu citiran je SMS PIO – koji se završava tvrdnjom da predmet nije „izgubljen“ – isto onako kao i  SMS od pre 7 meseci (23.02.18) – ovde (prilog 1.). Zatim se tvrdi da su navodi stranke „neosnovani“ – iako sam u postu od 31.08.18 KO MI PLAĆA DNEVNICU U PIO – detaljno opisao moj 30.08.18 u PIO – sa desetinama svedoka i službenom beleškom – o predmetu koji mi je doneo poštar pre 10 dana – a tada GA NEMA !

U poslednjem citiranom SMS (od10.09.18 od 1.732 slova) se tvrdi da Direkcija poništava prvo Privremeno Rešenje – zato što nije „oglašeno privremenim“ !!! Tu se već radi o OČITOJ  PODVALI PIO BGD – da „čeka obaveštenje od P.U. Čukarica“ – što je flagrantna neistina i besmislica. Kako je moj predmet „narastao“ na oko 10 cm „debljine“ – pa niko u njmu neće tražiti dokaze – nemam izbora – nego da vam predočim listove koji demaskiraju ovo što sam (preko običaja) konkretno nazvao – FLAGRANTNA  NEISTINA :

30.12.15 podneo sam zahtev PUČ (u Vladinoj akciji „povezivanja staža“) da mi daju UVERENJE – da nema dugovanja firme INGMAR – koju sam osnovao 01.01.1991 i koju
je na moj zahtev PRIVREDNI SUD likvidirao – bez ikakvih dugovanja (posebno bez doprinosa) -  22.12.1999. godine, uz nalog Rep.Zav.za statistiku – da briše matični broj, žiro račun, kao i poreske šifre (tada) ZOIP Čukarice.(prilog 3) PUČ mi izdaje UVERENJE u kome ostavlja tabelu sa 4 godine koje navodno – „nisu dužene“ – iako ispod tabele navodi: likvidaciju duga sa 31.12.2012 – sumom 4.412.17 dinara, sa kamatom od 64.159.63 – na osnovu falsifikovane nove poreske šifre - za 15 godina „mrtvu“ firmu (!?!) Ko okrene drugu stranu (prilog 4) ona počinje objašnjenjem da 31.12.2015 – ceo dug po osnovu PIO iznosi 5.500.00 dinara – dok je 1.1.2015 – cela kamata otpisana !!!

Na sve navedene okolnosti (brisanje 4 godine duga iz tabele, nove poreske šifre, otpis kamate, likvidaciju duga sa 5.500.) kao i brisanje besmislenog (zaboravljenog „repa rečenice“) : ...određene su rate reprograma, koje dospevaju DO 16.1.2017“ – zaostale iz formulacije – PRE LIKVIDACIJE (inače nepostojećeg duga) – ja podsečam Načelnika PUČ u Otvorenom pismu od 16.02.2016 ! (prilog 5.) Kako ni sledećih 4 meseca PUČ ne preduzima ništa – ja se ponovo obraćam Načelniku PUČ – dopisom (prilog 6.) kod njih zaveden pod brojem 011- 47 – 03 -02238/2016 od 01.07.2016 – uz napomenu da ću podneti krivičnu prijavu protiv njih. Odmah se organizuje hitan sastanak Načelnice, sa saradnicima – samnom i mojim advokatom – posle koga (uz obećanje izdavanja novog Uverenja „bez repova“) – ja uplaćujem u Pošti (dok traje sastanak – 5.600.00) – 13.07.2016 (uplata – prilog 7).

Ovu uplatnicu sam sa svim prethodnim dokazima – pred svedokom predao 
Pomoćniku Dir.PIO BGD S.Pavloviću – u njegovoj kancelariji uz svoju prvu Žalbu. 
SAD PIO BGD „čeka obaveštenje od PUČ“ – dok meni izuzima iz obračuna pomenute 4 godine iz 90.ih !
Izvinjavam se – ali meni izgleda da PIO BGD „vuče za nos“ svoju Direkciju 
– birajući priloge – prema svojoj (pripremljenoj) interpretaciji –  
KO ZNA šta je sada poslato Direkciji !?!

Vidi blog : PRIZIV SAVESTI 1102 2011 – www.marinrajkovic.blogspot.com

Sada još samo nekoliko reči o 5 tabela obračuna moje penzije – od kojih su dve PIO – dok su ostale – moje – ono što sam se ja drznuo da :
„...tražim da mi se izda rešenje na osnovu MOGA OBRAČUNA !!!“

 Prva tabela PIO (prilog 11.) ne pokazuje NIŠTA. Ne pokazuje da nije vrednovan moj VIII nivo obrazovanja NOKS i 7.2 nivo kvalifikacije – pokazuje samo računati staž od 32g.10m.- što je zakinuto 5g. i 4m. – od mog staža (dokazanog) od 38g. 6m. 
iznos je : 25823,65

 Druga je moja tabela (prilog 12) u kojoj sam osim obračuna celog navedenog staža – otkrio „krađu“ 4 meseca (markiranu žutim kod bolovanja – 1722+688) Od ovih 688 radnih sati – dva meseca su moje „neplaćeno odsustvo“ (15.07 do 15.09.1987) koje sam dobio za pripremu odbrane Magisterija od KOLARCA !!! Budući (tada) Tehnički direktor KOLARCA (i član Kolegijuma) mogu iz prve ruke da posvedočim, da sam ja tražio „neplaćeno“ jer moj (planerski) Magisterij nije imao veze sa delatnošću kuće – onda su ostali Direktori sektora insistirali da DOPRINOSI budu bez umanjenja – što je i bila posebna rubrika u Radnoj knjižici – Rešenje KNU br. 6560/87, zbog ovakvih dokaza -  RK više nije dokument u PIO !
Moj obračun penzije kod prve žalbe – samo sa ove dve korekcije – 
bio je : 46.528,39 RSD

Treća tabela (prilog 13) je drugo PIO Rešenje 248.18 RSD MANJE od prvog – za koje je Direkcija – UVAŽILA MOJU ŽALBU. Manje je zato što je „u hodu“ uvrštena prosečna zarada u Republici 2017 (u padu) – jer ako niste znali – ŠTA GOD VI RADILI U ŽIVOTU – sva vaša primanja (znači i doprinose) – PIO „pegla“ sa prosečnom zaradom u Republici !?!

Četvrta tabela (prilog 14) je moj obračun, koji pokazuje da zbog činjenice da po Zakonu Sek.za kult. Grada – samostalnim umetnicima uplaćuje minimalni doprinos – PIO u njihovu matičnu evidenciju (poreski obveznici iz grupe : „preduzetnici, samostalni umetnici, poljoprivrednici, sveštenici i igre na sreću“) ne upisuje ni jedan radni dan (moje plave sume 2088 – od 2003 do 2016) iako kada imaju posla (ili ako imaju posla) umetnici sigurno rade 1,5 radno vreme i to po ugovoru sa svojim Autorskim servisom u Udruženju – ili Autorskim agencijama – gde plaćaju DRUGI PUT poreze i doprinose po svakom ugovoru !!!
Moj obračun je ovde manji (bez onih doprinosa za bolovanja) i iznosi : 41.993.89 RSD

Konačno – kako NISAM DOBIO odgovor na svoju drugu Žalbu – koji mi je slat na kućnu adresu (dok sam bio na odmoru) – i nemam pojma ŠTA JE PIO BGD poslao Direkciji – kad meni nije uručio Rešenje na moju ŽALBU – peta tabela (prilog 15.) je moj konačni obračun penzijekoja mi pripada po pozitivnim odredbama Zakona o PIO i od kojeg neću odustati – dok ne dobijem Rešenje (konačno) sa tim obračunskim iznosom. Tu su obračunate sve navedene „prevare“ – primenjene u mom slučaju – i iznos je : 47.197,38 RSD !!!

Zakon naime ima 21 Uredbu – koje služe tome da ga derogiraju – i sve što je PIO meni radio 450 dana je pokušaj interpretacije Zakona – na najveću štetu osiguranika – što je : „Gaženje svih ljudskih i građanskih prava osiguranika (primer MR) sa stanovišta neopravdane dužine trajanja postupka (12 meseci), pogrešne primene materijalnog prava i tretmana materijalnih činjenica – čime je grubo prekršen član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima !“

Dakle, ako budem morao da tražim Rešenje sa ovakvim obračunom od Suda – to neće biti „upravni spor“ – sa OVOM UPRAVOM – nego Krivične prijave sa zahtevom za obeštećenje od 1.500.000 dinara – za 1,5 godine šikaniranja (sa perforacijom čira) od strane PIO BGD.

Ako budem morao da podnesem Tužbu Sudu u Strazburu (u ime 150.000 Zahteva za rešenje o penzionisanju (za poslednju, 2017 godinu) – moj lični Zahtev za obeštećenje Republici Srbiji – biće ovog puta 150.000 evra.Otvoreno pismo

NAČELNIKU PORESKE UPRAVE ČUKARICA

Gospodine Načelniče ,

Sa žaljenjem moram da konstatujem da nisam u stanju da Vas oslovim sa „poštovani“ jer sam zapanjen načinom na koji je Vaša Poreska Uprava – odgovrila na moj potpuno obrazložen zahtev – da mi omogući upis dela radnog staža - koji sam realizovao na Vašoj Opštini – 90 – ih godina - u okviru Vladine akcije „objedinjavanja radnog staža“ !

U svom Zahtevu (prilog 1. – zavedenom kod vas pod brojem (recimo): 437-30.12.2015) naveo sam precizno sa brojevima rešenja i datumima okolnosti pod kojima sam osnovao i likvidirao, na sopstveni zahtev PP za projektovanje i inženjering INGMAR p.o. sa više dokaza o izmirenju svim potraživanja i dugovanja – inače niti bi moglo da bude likvidirano – niti bi dan zatim /zbog kontinuiteta radnog staža – skupština Grada preuzela da mi izmiruje zdravstveno, socijalno i PIO doprinose – bez detaljne provere.

Ovde namerno ne navodim podatke i priloge – koje sam vam već tako detaljno podneo – da bih Vas naterao da bar pročitate jednu stranu moga Zahteva – na koji sam dobio :

Besprimerno PORESKO UVERENJE (prilog 2.) – u kome stoji :
„po zahtevu pravnog lica „INGMAR“ ... – koje je likvidirano pre 16 godina
„koje nema PIB“ – koji tada NIJE POSTOJAO
„koje nema matični broj (?) „ – Koji je Republički zavod za statistiku, brisao zajedno sa žiro računom i poreskim računom – po nalogu Privrednog suda br.III.L 375/99(prilog 3.) 28.04.2000 – kada je zaključena likvidacija PP INGMAR - bez neizmirenih obaveza.

U nastavku – na osnovu izmišljene (čak dve) sedmocifrene šifre – izvodite (čak tabelarnu) „računicu“ o „neuplaćenim doprinosima PIO prema sledećim osnovicama i zaduženjima...(tabela) među kojima bi bila tužna, da nije smešna osnovica iz I.kvartala 1993 – od 20.281.488,00 dinara – u trenutku - kada je inflacija bila - više hiljada % !!!

Sledi besramni (izmišljeni) obračun „neizmirenih obaveza“ od 4.412,17 – što i nije neka cifra (za tolike godine) – da me je neko opomenuo „na dug“ – koji vam je za 16 godina „zaradio“ KAMATU OD 64.159,63 !!! Vrhunac bezobrazluka je velikodušni otpis kamete na dan 1.1.2015 – kao i reprogam duga – koji nije opisan – ali dospeva 16.1.2017 – na moju (65) godinu rođenja !!!

Ova rutinska rečenica  - je morala biti obrisana – nakon reprograma izvršenog 1.1.2015 i uplate, (opisanog na poleđini Uverenja (koje se ne okreće) – jer je obavljeno -  UPLATOM ! 
Znate šta gospodine – ako je i od „prljave poslovne škole Žike Muštikle“ – mnogo je !

Povodom „objedinjavanja staža“ - nas su opomenuli u centrali PIO u Nemanjinoj (jer ni jednom slobodnom umetniku iz 90 – ih nije upisam ni jedan radni dan staža) – tako da sam bio prinuđen – da (zasad) nepoznati broj „žrtava prevare“ – pozovem da mi se sa dokumentacijom jave na određeni način. Kao što ste me naterali da prošle nedelje tri dana provedem u Privrednom sudu i dobijem ceo dosije INGMAR - jer kako vidite na prilogu 1. – Pr.Sud garantuje da je REŠENJE o likvidaciji bilo pravosnažno od 30.05.2000. – ali je ovaj duplikat overen 09.02.2016 !!!

Jer nije ovde najgori pokušaj „državne pljačke“, već činjenica da ste za ovakvu računicu – koristili legitimne državne alate – čime grubo narušavate autoritet Državne Uprave – u celini !!! Mislim da javno izvinjenje dugujete Sekretarijatu za kulturu grada Beograda – koji je prema (prilog 4.) Uverenju PU Voždovac – M.Rajkoviću – u svojstvu samostalnog umetnika – preko ULUPUDSA - uplaćivao PIO,  zrdavstvene i socijalne doprinose – u konrtinuitetu od kraja INGMARA 22.12.1999 do 26.06.2017 !

16.02.2016 – Beograd
                                                                                                mr sc Marin RAJKOVIĆ - arhitekt 

10. 9. 2018.

SMS OD PIO OD 1.732 karaktera - KRIJE ŠTA ?

SMS PIO FONDA BEOGRADanonimno – sa službenog broja :
065 3060680 10.09.18 – 17:24 na moj kontakt broj 064 9890868
sledeće sadržine :

„У предмету Рајковић Марина утврђено је да је захтев за старосну пензију поднет 16.8.2017. године. Филијала за град Београд решењем Д-број 985959 од 18.12.2017. године, је по овом захтеву Рајковић Марину утврдила право на старосну пензију од 27.06.2017. године, и решење огласила привремено до одлучивања о обустави 1/3 месечног износа пензије у складу са одредбом члана 120. Закона, о чему ће се одлучивати по достављању обавештења од Пореске управе о конкретном износу дуга по основу неуплаћених доприноса за ПИО за период од 01.01.1991. до 31.12.1991. године, и од 01.01.1997 до 22.12.1999. године. Жалбу изјављену на решење Филијале за град Београд Д-број 985959 од 18.12.2017.године, је уважила Дирекција Фонда и својим решењем број 01-2/181.6.3 2943/18 од 13.6.1918.године, поништила првостепено решење и то из разлога што решење није оглашено привременим и због 2017.године, док су сви остали наводи жалба а које странка и сада помиње неосновани (тражи решење по свом приложеном обрачуну). Решење Дирекције Фонда је експедовано странци 25.06.2018.године. Привременим решењем Филијале за град Београд Д-број 985959 од 17.07.2018. године, поступљено је по решењу Дирекције  број број 01-2/181.6.3 2943/18 од 13.06.2018.године. Овим решењем је износ пензије нешто нижи због укључивања просечне зараде из 2017.године у обрачун пензије. Рајковић Марин је на решење од 17.7.2018.године, уложио жалбу 6.8.2018. године, која је са комплетним списима предмета уступљена на надлежност Дирекцији Фонда 7.9.2018. године. Тренутно се води поступак код другостепеног органа. Напомињемо да се у списима предмета налази доставница о уручењу решења Д-број 985959 од 17.7.2018.године, као и да предмет није изгубљен.“

Primljeno na kontakt broj M.R. 064 9890868 – 10.09.2018 17:24

NO COMMENT – samo nekoliko kratkih pitanja :
Najpre – ko normalan u Državnoj Upravi – šalje stranci SMS poruku od 1.732 karaktera, da bi je „ućutkao“- navodeći više puta broj rešenja 985959 (koje je na drugom stepenu) PONIŠTENO – i proturilo - više flagrantnih neistina ?

Kao što je opšte poznato – zakonski rok PIO Fonda – za svaki njegov korak je 60 dana – i to je jedino što zakon njima uslovljava – a nije poznato da su ovaj rok realizovali bez trostrukog produženja – tačnije za manje od 6 meseci. Manje je poznato – da PIO Fond nema nikakav drugi parametar poslovanja – kao normu, standard broja predmeta, kontrolu realizacije, bonus (učinka) ili novčanu kaznu (za kašnjenje predmeta) !

Tako se može desiti da službenici PIO Fonda – žive izvan vremena i prostora – kako sam naveo u Zahtevu – u svojoj prvoj Žalbi na I.rešenje i drugoj žalbi – na drugo. „Neosnovani navodi mojih žalbi“ iz gornjeg SMS – odnose se na ponašanje svih u ovoj službi (koje osiguranici plaćaju) – kao neprikosnovenih - „kadije i sudije“ !

            Izdali su Rešenje – koje je Direkcija PONIŠTILA„uvažavajući“ moju Žalbu !.
Zatim su 17.07.18. – izdali još sramnije – drugo rešenje – nakon 400 dana – za 248,18 RSD MANJE – od onog na koje sam se Žalio – jer su (bez osnova) dodali prosečnu zaradu iz 2017 (koja je MANJA) – IAKO SVAKI PRAVI Srbin zna za „budžetski suficit“!
Dostavnica koju ne pominju je – ona na mojoj drugoj Žalbi – od 06.08.18 – poslata poštom, koja mi se vratila 08.08.18 – kad sam pošao na odmor. Zatim su pokušali da sakriju njihovu dostavnicu od 17.08.18 (koju ja nisam primio jer sam i ja – „da prostite“ bio na odmoru – a u kome su oni smuljali neki odgovor na moju II. Žalbu !!! O tome međutim govori službena beleška g.Lj.Muladžić (priložena u nastavku) – od 30.08.18 – kada sam ja CEO RADNI DAN proveo u PIO – u pokušajuju da dobijem ONOšto mi je slato – dok sam bio na odmoru. Ukratko – kako ja nisam primio nikakvo novo - III.rešenje – sada više niko pod kapom nebeskom – NE ZNA KOJI MATERIJAL je PIO BGD – poslao Direkciji ??? OSNOVANO SUMNJAM – da su iz PIO BGD – Direkciji dostavili ijedan moj dopis – OSIM NJIHOVOG TUMAČENJA !!!