7. 5. 2019.

PROGLAS ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE

JEDAN OD ALTERNATIVNIH PROGLASA
– ESNAFA GRADITELJSKOG - PO KOME „BEOGRAD NA VODI“
NIKADA NE BI MOGAO DA SE DESI !!!
PROGLAS 
ALIJANSE UNIKATNE  ARHITEKTURE            www.nvoaua.com         U Beogradu – 11.10.2018

1. – ALIJANSA ne prodaje DIPLOME – jer naši Učenici – neće da se zapošljavaju !

2. – Naši Učenici – „ne trguju“ svojim Znanjem, jer rade za prosvećene investitore – koji  
       znaju da samo zahvaljujući njihovom delu – mogu da se UPIŠU U ISTORIJU !!!

3. – Naši UČITELJI – imaju sve reference – stečene pre velikog „bazara diploma“ i
       najveće „intelektualne pljačke „doktorata“ – u celoj istoriji ZNANJA. Njihova znanja i    
       veštine su oplođene velikim TRAGANJEMu vreme kad nisu imali naručioce.

4. – Škola funkcioniše po ARETON PRINCIPU Aristotelove Akademije :
       Učenje počinje (a ne završava) dobijanjem građanske Diplome. Tokom celog života  
       (učenja) – svaki Učenik postavlja svoja pitanja  - i traži svoje odgovre na svoja pitanja.
       Dovoljno dobra škola je ona koja mu pokaže gde da traži ono  - što ne zna. Takva je
       ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE !

5. – ALIJANSA funkcioniše kao „iskonska vrela znanja“ (Egipat, Persija, Budizam ili
       Renesansa) – proverenim modelom : jedan Učitelj – jedan Učenik (grupa max.3)

6. – „Kuća“ (bilo šta) što naš Učenik projektuje – JE U NJEGOVOJ GLAVI – do trenukta
        dok se Investitor – ne useli. 
        Dakle NIJE u kompjuterskoj 3D „biblioteci formi“ ni rendera.

7. – Naši učenici ne koriste „lakirane časopise“ (prostora i enterijera) koji su I N – niti
       „matirane kataloge“ proizvođača opreme. To je sahranilo - ESNAF NEIMARA !!!
       Naši učenici koriste svoja znanja – da Investitoru IZMISLE kuću od belog papira – i
       Iskustvo, da svome (poznatom) naručiocu – odaberu opremu – kao otisak prsta !!!

8. -  Ko ne zna ništa – TAJ RADI SVE – mi radimo samo ono što najbolje znamo !

9. – ALIJANSA okuplja pismene ljude, koji znaju da se u srpskom pravopisu : znanja, 
       funkcije, zvanja, titule, zanimanja i kvalifikacije – ne menjaju po rodu. U tom smislu               ne učestvuju u „sifražetskoj propagandi“ i „sakaćenju“ srpskog jezika. To ne znači da     
       nećemo podneti poneku : „meteorološkinju“ ili „meteorologistkinju“ – ali naše
       koleginice (doktori nauka) će vam reći da one rade za jednu „školu džentlmena“ !!!
       ALIJANSA – naime poučava : „Kada je Bog Adamu uzeo rebro“ ? Kada je rešio da
       napravi prvi sledeći – savršeniji model čoveka.

10 – ALIJANSA zna da je svako od nas mogao da se rodi – 300 km „desno“ – i da bude
        (recimo) Grof Drakula iz Transilvanije – ili 300 km „gore“ – pa da bude Madžar –
        protestant.(šala S.Roje – Učitelja ZEN-a) To naravno ne znači – da nam srpska                      kulturna tradicija – naročito GRADITELJSKA – nije Svetinja – nad Svetinjama !!!

11 – ALIJANSA ima samo tri „sveta pisma“ (poznavanje istih je jedini prijemni ispit) :
        „Vitruvijevih 10 knjiga o ARHITEKTURI“ – (prevod Dr.Z.Bojić – Zav.za udžben.2009)
        „Paladijeve 4 knjige o ARHITEKTURI“ – (prevod I.Kleut – „Građ.knjiga – 2010)
        „FILOZOFIJA ARHITEKTURE“ – Endrju Bendžamina
         (prevod arh.Živojin Bata Kara – Pešić – (izdanje CLIO (bib.ARS) Beograd – 2011)

12 – ALIJANSA kompjuter smatra samo alatom – koji je superiorniji od čoveka samo u dve 
        stvari – brzini i izuzimanju greške – DOK IMA STRUJE !!! Zato će ALIJANSA uvek                imati
        samo kompjuter za prezentacije u bublioteci i diskusionoj sobi. Učenici ALIJANSE –          učiće čitavim arsenalom : tehnika crtanja, komponovanja, slikanja – modelovanja i                maketarstva – svim poznatim tehnikama : animacionih, simulacionih, heremeneutičkih,          gnostičkih, ritualnih i drugih IGARA – formirajući tako na sopstvenom iskustvu – nešto          što je           zadato još 2008  kada je ALIJANSA osnovana  ---
ENCILKOPEDIJU GRADITELJSKIH IGARA !!!

Osnivač i Predsednik n.v.o. AUA
mr sc Marin RAJKOVIĆ – arhitekt istraživač