30. 10. 2018.

PROGRAM AKADEMIJE UNIKATA 2008

10.godina NVO AUA (VIII epizoda vremeplova)
PROGRAM AKADEMIJE UNIKATNE ARHITEKTURE
(izvorni programski dokument iz 2008)

Nakon, prethodno predstavljene V. godišnjice ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE, sledećih 5 godina, ALIJANSA je radila pretežno individualno – upravo na način koji sada želimo da institucionalizujemo : jedan Učenik – jedan Učitelj !!! To je vrlo lepo – figurativno opisano na flajeru, prelomljenom na 3 trećine A4 formata – gde je u srednjoj „šlajfni“ uvek opis – ponude sadržaja rada – ilustrovan levo i desno. Na jednoj strani – to je „vaša lična školjka“ u kojoj se najbolje osečate – enterijer projektiovan i izveden za poznatog korisnika. Na drugoj strani su najaktuelniji pravci Wellness Revolucije – aktuelne „industrije slobodnog vremena“ – posvećenog pre svega zdravlju – u kojima ALIJANSA ima animatore, koji mogu ponuduiti najkvalitetnije „radionice“ (recimo) art i dance terapije – crtanje, slikanje, vajanje, kaligrafija – i konačno kako flajer kaže : ALIJANSA vas može „inficirati“ TANGOM – do kraja života“!!!

Kada iz današnje perspektive – nakon uvida u priložene flajere – pogledamo osnivačke akte ALIJANSE iz 2008 – među njima ćemo naći i program AKADEMIJE UNIKATNE ARHITEKTURE (doduše sinopsis u tezama) – pošto smo u uvodu rekli doslovce :
KLASIFIKACIJA ZANIMANJA nasledjena iz prošlog veka industrijske revolucije
(kao i još neke stvari) nije doživela temeljnu EVALUACIJU  I REKLASIFIKACIJU
u pogodnom trenutku kakav je (recimo) bio trenutak rušenja Berlinskog zida.“

Kada je osnivana ALIJANSA, 2008 godine, zapravo smo bili ubeđeni – da će njen program (koji sada analiziramo) biti samo jedan „dodatni alat“ u obuci graditelja, pri čemu smo nastojali – da (recimo) suprotno Vineru (još tada) – arhitekte osposobimo da budu univerzalni stručnjaci – unikatne gradnje – za poznatog korisnika – uvek sposobni da najposebnije zahteve investitora zadovolje na najbolji način – u okviru tima Učitelja, koje je ALIJANSA okupljala (ili sa retkim specijalnostima) planirala stalni saradnju !!! I (kad se danas osvrnemo) – nigde nismo ni promašili ni preterali – iako (kako rekoh) nismo ni sanjali – da će za samo 10 godina, ESNAF graditelja u Srbiji potpuno umreti.

I da kažemo i to – ništa mi tu ne dramatizujemo. Ovo je samo jedan od prolaznih istorijskih ciklusa „dekadencije struke“ (malo drastičniji do duše) – ali svakako samo jedna FAZA – reinkarnacije graditeljskog zanata – koji je označen amajlijom gnostika – kao UROBURUSili zmija koja jede svoj rep – simbolišući tako rađanje i umiranje – i večito obnavljanje Univerzuma koji (to smo shvatili zahvaljujući kvantnoj fizici) sada definitivno ne može biti Njutnova „mašina“ sa milijardama točkića i poluga (kao sat) koji nekim čudom – funkcionišu zajedno !!! SVE – MIR je definitivno – savršeni organizam, u kome je sve na svom mestu, koji ne proizvodi „otpad“ – sve što je nekome otpad – u prirodi je drugoj vrsti hrana – upravo kako to predstavlja zmija koja se obnavlja !!!

Nemojte misliti – da u prirodi – takođe ne postoji Zmija UROBURUS – pogledajte kako jede svoj rep – dok se igra sa svojim mladunčetom !!! Zato su i osnivači ALIJANSE 2008 godine – (suprotno Vineru – koji preporučuje sub specijalizaciju („fach – idioten“) smatrali da UČENIK – treba da izabere PITANJA – i tokom karijere …“saznaje sve više stvari – o sve više stvari“ – univerzalno – koliko mu to ALIJANSA može omogućiti.


Pa smo tako mi obuhvatili : Recimo u prvoj godini – graditeljski period :
„Od Vavilonske kule – do Vitruvija“ – sa studentskim seminarima koji se namenski prave za buduću : „ENCILKOPEDIJU GRADITELJSKIH IGARA“! I tako redom – za svaku godinu studija. Studentima je ponuđena široka paleta alata, metoda i tehnika, da bi što preciznije (kako smo rekli) : „Formulisali svoja pitanja – i pronašli svoje odgovore na svoja pitanja – tokom obuke u ALIJANSI !

Pogledajte flajere ALIJANSE iz 2014 – a zatim PROGRAM AKADEMIJE UNIKATA :
na blogu : PRIZIV SAVESTI 1102 2011 – www. marinrajkovic.blogspot.com

PROGRAM AKADEMIJE  UNIKATNE  ARHITEKTURE


***  SINOPSIS  ***
***

1. -    KLASIFIKACIJA ZANIMANJA nasledjena iz prošlog veka industrijske revolucije (kao i još neke stvari) nije doživela temeljnu EVALUACIJU  I REKLASIFIKACIJU u pogodnom trenutku kakav je (recimo) bio trenutak rušenja Berlinskog zida. Ključna rečenica Norberta VINERA (oca KIBERNETIKE) - da specijalista tokom karijere : „...saznaje sve VIŠE stvari o sve MANJE stvari ...” je savršena metafora za subspecijaliste, ili (kako to Nemci lepo i bez „pežoracije“ kažu) „fah - idioten” koji su nam u XX veku naučnog i industrijskog USPONA bukvalno „raskrilili vrata” Kosmosa. Za XXI vek su međutim neophodna Univerzalistička znanja i veštine - da bismo u „krizi obilja” po defaultu – bili uopšte sposobni da NEKIM SISTEMOM pretražujemo „Kosmos” i nešto od obilja postojećih znanja ISKORISTIMO.
         To je jedini način da u beskrajnom lavirintu ne završimo u nekoj od fijoka fragmenata.

2. -  Naša škola se bavi pre svega STRUKTURNIM NAČINOM MIŠLJENJA koje omogućuje da se stvari „osmišljavaju” kao logične CELINE – u našem slučaju segmenti ili kompleksni prostorni AMBIJENTI – bez obzira kojom će tehnikom „interpretacije” ova rešenja biti OBJAŠNJENA investitoru ili naručiocu i bez obzira na njegov obrazovni nivo, prostornu intuiciju ili poverenje u izabranog projektanta. MI preferiramo IZMIŠLJANJE kuće od „belog papira” i naš je zavet da osposobimo naše učenike da sve svoje ideje budu sposobni da predstave CRTEŽOM u „slobodnoj ruci” - da bi smo SPREČILI atrofiju „sopstvene inteligencije” koju ljudska ruka poseduje, a koja je u XXI veku nedvosmisleno ugrožena - ako je mnogi nisu već i ODPISALI.

3. -  Sasvim pojednostavljeno rečeno : DODIPLOMSKE STUDIJE (3 +2) usrdsredili smo oko prve tri godine koje studente treba da u potpunosti osposobe da budu kompletni ARHITEKTI AUTORI – sposobni da IDEJNO reče sve elemente UNIKATNIH OBJEKATA - koji nisu zanimljivi za velikoserijsku građevinsku produkciju. U tom osnovnom jezgru biće upoznati sa velikim brojem tradicionalnih graditeljskih ZANATA – koje više NIGDE na svetu ne mogu da nauče.
Nezavisno od toga što oni svojim sinteznim (leksikografskim) trimestralnim prilozima „popunjavaju” – tri ATLASA , navedena u detaljnom opisu godina studija (28 x 3 x 4 = 336 jedinica) - STUDENTI se u IV godini istovremeno opredeljuju za smer samim izborom FORME DIPLOMSKOG RADA – ili „poslediplomskog rada”. Najkraće rečeno - posle tri godine dakle postaju „apsolventi” obućeni da u celosti DRŽE U GLAVI svaki objekat koji su oni smislili (sa svim elementima potrebnim i dovoljnim inženjerima saradnicima) – u četvrtoj godini praktično biraju tehnologiju svoga diplomskog, dok u petoj godini – uče RAZRADU projekta, bez nepotrebnog upuštanja u specijalnosti inženjera saradnika, ali se osposobljavaju da vrlo stručno vode AUTORSKI NADZOR na svome budućem objektu – bez obzira na činjenicu da se radi o školskom zadatku. U poslednjoj godini oni uče brojne elemenete komunikacije sa investitorom, način izrade Ugovora, odnose sa kolegama inženjerima, sa izvođačima i konačno sa Komunalnim službama i „Državom” i to na bazi najnovijih saznanja primenjene psihologije – kao što su recimo „mentalne mape” Tonija BUZANA, ili knjiga „GOVOR TELA” – svetskog autora Alana PIZA.
Mantra naše Akademije unikatne Arhitekture glasi :
TVOJA KUĆA JE U MOJOJ GLAVI – (dok se ne useliš) !

4. -  U tom smislu smatrali bismo vrlo korisnim kada bi Evropska komisija za praćenje BOLONJSKOG PROCESA sastavila sa svih evropslih Univerziteta KATALOG  GOSTUJUĆIH PREDAVAČA, koje bismo mogli naći na Internetu sa svim potrebnim podacima o specijalnosti (CV) sugestijom kojim srodnim ili „dodirnim” disciplinama bi oni mogli biti zanimljivi, koje su njihove „preferencije” u domenu proširene disciplinarne saradnje, kao i po kojoj ceni i pod kojim uslovima bi oni držali „u gostim” predavanje, kurs, seminar ili radionicu. Mislimo pre svega na neakademske istraživaće graničnih područja nauke (od kojih smo dvojicu već pomenuli) - a spremni smo da predložimo još neke autore - koji bi nama iz raznih razloga bili zanimljivi.
PROGRAM   AKADEMIJE   PO  GODINAMA   STUDIJA
I   G O D I N A – od Vavilonske kule do Vitruvija
Suština “graditeljskih igara” u prva tri trimestra sastojala bi se u tome da student radi idejno rešenje za recimo PITAGORU, o kome izvesno znamo da ni jedan čas matematike nije održao do svoje 54. godine - do kada je putovao po Persiji, Egiptu, Jordanu – velikim (tada) centrima nauke. Pitagorinu “matematiku” u užem smislu svi tumače na (recimo) isti način, ali njegovo tumačenja uticaja brojeva na Kosmos i sve oko nas – svako tumači različito.Zato je zadatak našeg studenta da uz pomoć raspoloživih izvora, svoje intuicije i saradnju sa Mentorom – Pitagori napravi “projketni zadatak”, da bi mu izprojektovao Matematičku  GIMNAZIJU – tokom prva 3 trimestra studija.

PITAGORA (582 – 500)  - MATEMATIČKA  GIMNAZIJA
SOKRAT (469 – 399)
PLATON (427 – 347)
ARISTOTEL (384 – 322)
EUKLID  (III vek p.n.e.)
ARHIMED  (287 – 212)
VITRUVIJE POLIO MARK (I vek p.n.e.) – 10  KNJIGA  O  ARHITEKTURI

tema : (doba međurečja – Egipatskih dinastija - zaključno sa antičkim POLISOM)
sintema : „blatnjave” civilizacije Međurečja – mitsko vreme VEROVANJA
mitologema : „personalne” metafore dominantnog načina mišljenja - projektovanja
philosophema : „ENCIKLOPIEDIJA  GRADITELJSKIH  IGARA” (I atlas)
II   G O D I N A – Od Vitruvija do Paladija
U ovoj godini studenti se upoznaju sa (ako se može reći) stvaranjem samosvesti evropskog kulturnog bića kroz eterične i okultne pokušaje samosaznanja. U ovom vremenu je nastalo 75% poznatih tajnih društava, od kojih je polovina obnovljena - posle Renesanse - a četvrtina postoji i danas. Istovremeno – uprkos nedostatku sistematske projektantske misli – polako ali sigurno do savršenstva napreduju najstariji graditeljski zanati kao što su : klesarski ili tesarski, kovački ili livački i nebrojeni drugi – sa kojima će studenti u ovoj godini biti upoznati koliko žele, jer će za to sve manje imati prilike - pošto se radi o većini danas potpuno bezrazložno „izumrlih” zanata !

HERMENEUTIKA
ALHEMIJA
ASTRONOMIJA
ASTROLOGIJA
METAFIZIKA
TEOZOFIJA
GNOSTIKA – Andrea PALADIO - ČETIRI KNJIGE O ARHITEKTURI

tema : (URBS & LOGOS – napredovanje zanatskih veština – RENESANSA)
sintema : „Odisejska lutanja” / podela crkve / inkvizicija – vreme SUMNJI
mitologema : od„herojske priče”u KAMENU do „zaludgraditeljstva” samoga sebe
philosophema: „ISTORIJA  ARHITEKTURALNIH  STRUKTURA (II atlas)

III   G O D I N A – od Paladija do Gaudija
Renesansa pa - naglo UBRZANJE ! Buržoaska, pa industrijska revolucija, zaneseno tehnološko SAMOLJUBLJE koje čitav svet uverava da je PERMANENTNI RAST – pretpostavka budućeg postojanja*. Nastaje nagla potreba za spajanjem UMETNOSTI  i  ZANATA – postaju slavne **
«L' ecole de beaus arts», «Bauhaus», «Institut za umjetnost i obrt» - daju zasnovanost «pronalasku» prirode IGRAČA imanentne svakom čoveku - knjigom«HOMO LUDENS»-a Johana Huizingea.
Istovremeno međutim (opet na paralelnom koloseku) počinje ekspanzija REDUKCIONISTIČKE misli idealno oslikana knjigom Herberta Markusea : «ČOVEK JEDNE DIMENZIJE» iz 1964 god.
Kao Čaplinova karikatura «marionete» za beskrajnom trakom u antologijskom filmu: «XX vek» !
Mnogi opominju da se radi o OPSESIJI velikoserijskom proizvodnjom koja «ubrzava po sebi»!

GRAMATIKA
RETORIKA
LOGIKA
ARITMETIKA
GEOMETRIJA
ASTRONOMIJA
MUZIKA

tema : (prosvećenost – egalitarizam – industrijalizacija – MODERNA - Markuse)
sintema : sedam umetnosti, buržoaska / industrijska revolucija – vreme SAZNANJA
mitologema : sedam slobodnih („kraljevskih”) umetnosti kao POLJA izučavanja
philosophema :„ATLAS EVOLUCIJE ARHITEKTONSKE FORME”(III atlas)

IV  G O D I N A – ARETON  PRINCIP (fakultativno)
Sve POJEDINAČNO gubi svaki smisao u korist serijskog – uniformnog – to je kraj UNIKATA.
ARHITEKT postaje «...majstor klonovanja idealnih uzoraka...» i treba da ZNA samo KATALOG.
Evropska evolutivna spirala je kulminirala do potpune atomizacije znanja u subspecijalnostima,
dezorijentacije u vrednosnim opredeljenjima i hiperprodukcije «hleba i igara» za najširi PLEBS.
Sada se bezmerno klonuju TV «realiti show», adrenalinski sportovi, video i PC igre - do besvesti !
Kao da je ponovo potrebna SUMNJA iz prerenesansnog doba -  da se inicira novi pokret spirale ...

Poslednja rečenica Šarloovog filma „GOSPODIN VERDU” glasi :
«Jedno ubisto čini ubicu – masovna ubistva HEROJE ! Broj sve POSVEĆUJE !!!»

ZEMLJA             PITAGORA      TIPOLOGIJA             GRAMATIKA           FUNKCIJA
VAZDUH            SOKRAT          STANDARDI               ARITMETIKA           ELEVACIJA
VATRA               PLATON          KONSTRUKCIJE       RETORIKA             ARTIKULACIJA
VODA                 ARISTOTEL    MORFOLOGIJA        MUZIKA                   MITOLOGIJA
ČOVEK               EUKLID           MEHANIKA               GEOMETRIJA          SIMBOLIZAM
POLIS / URBS     ARHIMED       STATIKA                    LOGIKA                    URBANOLOGIJA
KOSMOS            VITRUVIJE      TEHNOLOGIJE         ASTRONOMIJA        REALIZACIJA

Za XXI vek su PONOVO neophodna Univerzalistička znanja i veštine - da bismo u „krizi obilja” po defaultu – bili uopšte sposobni da NEKIM SISTEMOM pretražujemo OBILJE i nešto od obilja postojećih znanja ISKORISTIMO. To je jedini način da u beskrajnom lavirintu mogućnosti ne potonermo u „živi pesak” NATOVARENOG  izobilja mgućnosti, životnih stilova, modela ...

Zajedničko svim ranijim epohama - pre XXI. veka je da nisu znali GDE DA TRAŽE !!!
Specifikum veka u koji smo mi zakoračili je – da nećemo znati - ŠTA DA TRAŽIMO  !!!

tema : Puna diversifikovana nastava na osnovu prethodnih 9 trimestara
sintema :– dekadentni raspad vrednosne orijentacije - vreme „PREVARE”
XXI vek (sa ciljem uspostavljanja NOVE vrednosne orijentacije)

RETORTA  IDEJA - „KONCEPT  SELEKTIVNE  SINTEZE”
(mentalnih ALATA projektovanja neophodnih u XXI – om veku)

maja 2008 – AUTOR AUA  :  mr arch sc Marin RAJKOVIĆ – magister artium liberalium

*      M.R. –URBANIKUM – (esej u časopisu) «DELO» 8-80 – Beograd – 1980 – str.39 - 59
**   M.R. –ARHITEKTONIKUM – «KULTURA» 44 – Beograd – 1979 – str. 135 - 159
*** M.R. – KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE – «ZAMAK KULTURE» – Vr. banja - 1980 – str. 71 – 82

25. 10. 2018.

30 GOD.UMETNIČKOG RADA - 5.GOD ALIJANSE


10. godina NVO AUA (VII. epizoda vremeplova)
30.GODINA UMETNIČKOG RADA MARINA R.

Dakle, kada je ALIJANSA „napunila“ 5 godina – bila je to jedna neobična, varljiva 2013 godina – kada su mnogi ozbiljni ljudi (iz poslovnog, naučnog i umetničkog sveta) zaista poverovali : - DA ĆE NAM SVANUTI ! Lično mislim zato – što ni jedan normalan um – nije mogao da poveruje – da je moguća (po treči put) reciklaža istih laži i prevara – od strane najnovije vlasti (ne želeći da vide da je ostalo 80% istih političara). Iako je pokradeno rešenje mosta na Adi (do poslednjeg šrafa sa Vujadukta Millo – Francuska -  što narod nije znao) građanska Srbija – nije želela da veruje, da nismo preboleli dečije bolesti – „mandatnog urbanizna“ – masivnih laži o VELIKIM PLANOVIMA – koji su ponovo bile rupe bez dna – za pranje novca – uprkos zaklinjanju o kraju KORUPCIJE !

RTS – 14.03.13 – SINGIDUNUM – izložba (2.min.)

Ja lično sam bio prevaren, do te mere – da sam za otvaranje svoje retrospektivne izložbe u Singidunumu – 30.GOD.UMETNIČKOG RADA M.R. izabrao 12.03. 2013, naivno i simbolički zanet jednom Zoranovom rečenicom, koju je izrekao 2003, upravo pre nego što su ga „uklonili“ – a koja je glasila : „MORAMO NAPRED ! Rešimo prvo sve što vidimo isto, lako ćemo... Jer ako Srbija sada stane – stajaće 10 godina !“
Tako sam ja otvorio pomenutu izložbu na dan pomena
na mog „ispisnika“ (1952) Zorana ĐINĐIĆA –
želeći da verujem – da je 10 godina STAJANJA – prošlo
– i da treba početi novi razvojni ciklus !
Sa kim imamo posla – shvatio sam već posle nedelju dana – kada je Vlast pompezno najavila  : „Prvo sastanak sa privredom_ da vidimo kako ćemo što brže NAPRED“ – a na sastanak su pozvani – svi oni, koji će 5 godina kasnije – na FORBSOVOJ listi zauzimati prvih 10. mesta najbogatijih TAJKUNA Balkana !?! Vlast ih je pozvala da se dogovore o visini provizija – i podeli interesnih sfera !!! Do danas su „matičnim ćelijama“ PRAVE male privrede (koja čini SREDNJU KLASU) – „napakovali“ 420 vrsta fiskalnih i parafiskalnih nameta – da nekom ne padne na pamet – da pokreće autonomni biznis !?! Osim naravno ako su to Vladina „čeda“ – „start upovi“ – samo se oni finansiraju i oslobađaju svih obaveza – prema Državi. Inače – već 10 godina – 80% evropskih para namenjenih nauci – vraća se iz Srbije – JER NEMA PROGRAMA !?!?
Nema programa „bliskih vlasti“ – a kakva bi čuda od inovacija (čitaj start– up) mogla da naprave – sada već stotina naše dece – koja se uredno, više puta godišnje, vraćaju sa svih svetskih takmičenja – u svim disciplinama – sa ZLATNIM MEDALJAMA !?!

NAUČNA TV – Dunja Bibić – aprila 2013 (2.min.)

Elem, ova izložba se poklopila , sa još tri jubileja – 60 godina od osnivanja ULUPUDS – a i 30 godina moga članstva u istom, kao i pomenutom V.godišnjicom od osnivanja ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE !!! To se lepo vidi na pozivnici, plakatu, katalogu – od kojih je svaki bio „malo iznenađenje“. Recimo katalog se sastojao od 4 četvrtine kvadrata – savijen „načetvoro“ (i dvostrano štampana) – što je decenijama bila standarda „origami baza“ – tako da sam ja svakom detetu – koje su roditelji doveli na izložbu – pravio (od kataloga) najrazličitije papirne figure – žabe, ždralove i slično. Uzgred – posle više kolektivnih izložbi, samostalna retrospektiva i to na okruglo 30 godina – sa preko 330 radova – naterala me je da napravim najradikalniju selekciju i bacim – najviše „papira“ : ozalida, pausa, skica (ikad) – tačnije, da sve digitalizujem !
Bilo je jasno da za par godina, više ni računari neće imati CD čitače – te da će jedina arhiva – biti na USB stick - u. Pritom moja karijera nije počela ulaskom u ULUPUDS (1983) – nego je imala prethodni period od 5. godina, u kojima sam (kao apsolvent Arhitekture) imao preko Autorskih agencija – 47 autorskih Ugovora (najviše arh. maketa) – sa prosečnom zaradom od 1.800.- DEM mesečno – ili preko 2.200.- DEM po autorskom radu (prema evidenciji arhive kurseva NBJ i NBS) ! Toliko nisam nikada kasnije (u istrom vremenu) – zarađivao u karijeri diplomiranog arhitekte.

Pošto sam , dakle, svaku skicu morao da propustim kroz ruke, sam ili uz pomoć suseda (velikih kopirnica – malih „štampara“) od 330 radova za 35 godina – izabrao sam (od arhitektonskih) – 24 projekta – prelomljenih na isti način na A3 formatu. Ali onda su počeli da se ređaju patenti, pronalasci, konceptualni (ritualni) enterijeri, kao i najrazličitiji tekstovi – eseji, kolumne, polemike, kao i 5 (od onih „nepostojećih“) PROGRAMA za sufinansiranje – Ministarstvu kulture i Sekretarijatu za kulturu Grada – među kojima je „ostao u fijoci“ i ovde pominjani PROGRAM rekonstrukcije S.Sajmišta !
Čitava izlošba je predstavljena sa 55 panoa A3 formata – i najvećim delom stala na jedan promo DVD od 4,35 GB – koji (nadam se većina vas ima) !!!

KOPERIKUS „SVET+INFO“ 15.03.2013 (12 min.)


ART – INFO portal – 14.03.2013

Što se ALIJANSE tiče, ona je za tih 5 godina održala više značajnih tribina (na sajtu je i jedna koju je zabeležio RTS) – ali i pokrenula mnogo tema i programskih kompleksa – koji se na sajtu www.nvoaua.com  - i danas zovu klubovi. Ono što je zanimljivo je da smo kod osnivanja (2008) raspisali „konkurs“ za Master kandidate (pre registracije) i javilo se 27 diplomiranih arhitekata - sa državnog fakulteta. Ove (jubilarne) 2013 smo ponovili poziv „studentima“ – i javilo se 25 (od 27) istih arhitekata sa našeg Fakulteta, koji su čekali poziv ALIJANSE !!! Kad smo ih malo anketrirali – došli smo do porazne statistike – da nisu pravili planove o „povrtlarskim poslovima“ sa novom vlašću (što bi rekao dragi Bata Kara – Pešić) – sačuvali su „obraz struke“ – bili nezaposleni i bavili se nekim „svojim istraživanjima“ – o svome „ruhu i kruhu“ !?! Pa ako ALIJANSA nikome ništa ne duguje – duguje ovim vernim kolegama ZNANJA – onoliko, koliko smo to rekli  u nedavnom PROGLASU ALIJANSE – koji ću ponoviti na kraju ovog - vremeplova !

Ipak – vidite udeo ALIJANSA u četvorostruko jubilarnoj 2013 godini :
30.GODINA UMETNIČKOG RADA MARINA R.

na blogu : PRIZIV SAVESTI 1102 2011www.marinrajkovic.blogspot.com


20. 10. 2018.

ALIJANSA I UNION SARADNJA 2012

10. GODINA NVO AUA (VI epizoda vremeplova)
SARADNJA SA UNION UNIVERZITETOM

Verujem da oni među vama, koji su pre 10.godina učestvovali u osnivanje ALIJANSE, kada je 7 magistara i doktora najrazličitijih disciplina (dakle ne samo arhitekture) nego i svih umetničkih i naučnih disciplina (koje se bave prostorom) – sa brojnim svojim saradnicima – činili sve da UMETNIČKI SAVET Starog Sajmišta – u POSEJDONU (2007) – dobije svoj puni smisao –razmahom  kvalitetnog umetničkog programa –pamte da smo imali dilemu oko toga : sa kim saradnja – donosi najveću uzajamnu (nematerijalnu) nego duhovno korist – koja je na polzu i Beogradu i narodu?
            Tada smo zaključili – da je to povezivanje sa visoko obrazovnim Ustanovama – kojima su upravo bila neophodna „dopuna“ –naša u najdoslovnijem smislu vrlo specifična (nadasve „unikatna“) iskustva (kao radistezija, plansersko modelovanje i najrazličitije vrste „garditeljskih“ (projektantskih) igara – čiju smo ENCIKLOPEDIJU sastavljali ! Sa naše strane – raspolagali smo vrlo dobrim predavačima – „zapaljivim“ govornicima, bez obzira da li su za sobom imali profesorske reference – prosto, svi u ALIJANSI bili su zaljubljenici u svoje fahove – i taj „žar traganja“ – su da prenosili ...
            Među mogućim Ustanovama za saradnju – bili su sa jedne strane državni Fakulteti, sa svojom „predprošlovekovnom“ strukturom, „hijerarhijom zvanja“ – Titulama (koje su tada još bile (2 – 3) decenije unazad pošteno sticane – ali su sa „otklizavanjem“ opšte društvene vrednoste orijentacije – sama „zvanja“ njima postala jedina preokupacija, što znači da su i programe (i studente, koji plaćaju sve veće školarine) – pustili niz vodu – ili tačnije prepustili ih „samoincijativi“ – obrazovanja na Internetu !?! Tu je naravno i Predavački Sektor KOLARČEVE ZADUŽBINE – koja je bila referentno mesto za iznošenje najrazličitijih koncepata (još od Nušićevog „DR“) do Prof.Ranka Radovića ! KOLARAC je za nas jedva čuo, ALIJANSA je bila nova i nepoznatog sastava široj javnosti – iako je veliki broj njenih saradnika – individualno već predavao na Kolarcu.
            U preostaloj grupi „privatnih univerziteta“ – bio je širok dijapazom : od MEGATRENDA (koji se mislim – trajno kompromitovao kao gradska „pijaca“ Diploma i Doktorata) do još nekoliko sjajnih malih „škola“ (kao recimo „Singidunum“) čiji su potpuno neobični Nastavnici ( neopsednuti zvanjima) - sa svojim studentima radili krajnje zanimljive programe – za koje nikada nećemo saznati – jer su najbolji studenti – po srpskoj tradiciji – bacali Diplome u ranac  i „put pod noge“ !!! Kako u takvoj saradnji koja je u velikoj meri prepuštena uzajamnoj inicijativi – ja recimo nikada nisam sarađivao sa Firmama (od 80-ih) nego sa ljudima u Firmama naš izbor za saradnju je bio UNION Univerzitet „Nikola Tesla“ – tačnije njegov „Fakultet za graditeljski menadžment“ ! Tamo sam ja, na poziv Dekana – Dr.Prof. Saše Petrovića, moga vrlo uvašenog prijatelja, kolege – dakle brata po alatu (mistriji) – tri septembra uzastopce – držao „motivaciona predavanja“ za grupu mogućih Master studenata – kojima UNION na početku semestra (bez obaveze) – predstavlja veći broj njihovih mogućih Mentora.
            Moja predavanja su bila vrlo posećena, jer su bila potpuno nekonvencionalna, moglo bi se čak reći „antiškolska“ – jer je glavna mortivacija koju sam ja kod njih pobuđivao bila da ne gledaju mnogo „nastavne programe“ (pravljene za nepoznatog Đaka) – već da se napnu – da postavljaju svoja pitanja – i traže od škole da im pomogne da formulišu „svoje odgovore na svoja pitanja“ – budući je to jedini način da otkriju nešto novo – čime će nastaviti – da se bave čitavog života. Moja priča (2 do četiri sata) sa obiljem ilustracija (slajdova – kretala se) kao „Fukoovo klatno“ – između moje dve specijalnosti : Istorija i teorija Grada – i Arhitektonska Logika !!! Već diplomirane (uglavnom arhitekte) – to je fasciniralo – jer je bilo različito od čitave škole koju su prošli. Mislim da su svake godine – svi bez izuzetka – upisali Master na UNIONU ! Imao sam jedinstveno zadovoljstvo, da je - povedena pričom o tome da u Beogradu postoji „izborni predmet“ TEORIJA GRADA – jedna gospođa, koja je u Zagrebu već 10.godina, kao Prof.filosofije (nešto predavala doma) – došla na UNION animaciju Mastera – i nakon mog predavanja – sutra svome rođaku koji živi u Beogradu – oduševljeno prenela kako je čula fantastično predavanje – od „Blatnjavih civilizacija“ Mesopotamije (sintagma B.B.) – do današnjih velikih uspeha, ali i velikih promašaja – nekih evropskih Prestonica – sve u 1 – 3 sata !!! Kada je rekla ime predavača – rođak joj je rekao – da me zna godinama – još sa studija !!!
            Tu međutim, ideju sa „izbornim predmetima“ delili smo očito samo sa našim prijateljem Dekanom – jer kad god je trebalo da se neki od gostiju – angažuje kao Mentor – saznali smo od Vlasnika Univerziteta – da Upravni odbor ne interesuju nikakvi gradovi iz Mesopotamije – već samo profesori – koji će im dati dobre „ trgovce nekretninama“ !!! Tako su od animatora – ostali samo oni sa „merkantilnim“ temama.

Ipak – vidite na koji je nivo ALIJANSA podigla svoju saradnju sa UNIONOM u postu :

na blogu : PRIZIV SAVESTI 1102 2011www.marinrajkovic.blogspot.com

12.12.2012

NAŠA NOVA SREDNJA KLASA - počinje Zakletvom

ČISTIMO PRVO PRED SVOJOM KUĆOM
Nova klasa master ARHITEKATA
Postavlja NOVI STANDARD PONAŠANJA

mr sc Marin RAJKOVIĆ – autor IMHOTEPOVE ZAKLETVE
svečano uručuje autorski primerak Prof.Dr.Saši Petroviću
Dekanu FAKULTETA ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
UNIVERZITETA UNION – NIKOLA TESLA


Poštujući iznad svega odluku Dekanata
UNION UNIVERZITETA NIKOLA TESLA
Da novoj klasi master studenata Arhitekture upisanoj školske
2012 – 2013 – na FAKULTET ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
uz Index uruči i IMHOTEPOVU ZAKLETVU – koja je nova za arhitekte
jer ih po prvi put – na početku magistarskih studija i ritualno zaklinje
na poštovanje Uzansi – Normi i Standarda u garditeljstvu –
nevladinoj organizaciji ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
bila je čast i zadovoljstvo da jedan od svojih osničakih Akata - podeli sa
FGM UUNT – demonstrirajući tako – novi odnos prema svome ESNAFU !
 
IMHOTEPOVA  ZAKLETVA ®
 
Zaklinjem se svojom čašću ARHITEKTE  I  GRADITELJA,
pred licem STVORITELJA Neba i Zemlje, koji je Otac svih nas 
da ću svakim svojim potezom pera ili rečju, akcijom ili gestom, činiti sve u korist
autoriteta, jačanja i proslavljanja našega Esnafa. Da nijedan razlog neće biti dovoljan
da svoj LIČNI INTERES - stavim iznad ili ispred interesa našeg Zanata.

Zaklinjem se da ću prema svakom kolegi graditi odnos na bazi Biblijske pouke :
« Ne čini nikome ono - što ne bi želeo da neko učini tebi ! »
To znači da ću svakog kolegu smatrati najboljim u njegovoj specijalnosti i
najčestititjim čovekom u saradnji – dok me neposredno ne uveri u suprotno.

Zaklinjem se da nikada Investitoru neću omogućiti da stekne IMOVINSKU KORIST
uz pomoć mog stručnog autoriteta – ako time na bilo koji način narušava :
NORME - standarde i dobre običaje poslovanja u našoj struci.
Moja je obaveza da Investitora, kao neuku stranku provedem  kroz sve faze
INVESTIRANJA, a da pritom nikome ne nanese materijalnu ili moralnu ŠTETU !

Zaklinjem se : ukoliko zbog gradnje kuće koju sam ja projektovao
na određenoj lokaciji – moram da ubijem jedno drvo – da ću posaditi bar dve mladice
istih endemskih karakteristika na prikladnoj lokaciji (najbolje istoj - ukoliko ima prostora).
Ovaj simbolični zavet obuhvata sve EKOLOŠKE ASPEKTE intervencija u prostoru.

Zaklinjem se da ću POČETI DA UČIM čim steknem zvanje arhitekte,
odnosno kvalifikaciju projektanta i da ću stalno napredovanje u sopstvenoj
obuci smatrati ne samo svojom obavezom, nego i zadovoljstvom samousavršavanja
na putu najvišeg saznanja - uklesanog na ulazu Hrama u Delfima :
POZNAJ  SAMOGA  SEBE !

Ukoliko se prihvatim OBUKE DRUGIH u našim veštinama, zaklinjem se da ću im
tako dugo prenositi gornje vrline na koje sam se sam obavezao
        dok ne stvorim bar jednog UČENIKA, a da ću zatim nastaviti
da stečeno znanje pretačem u knjige, predavanja i modele,
da bih povećao obim znanja kojim naš ZANAT kao jedan od najstarijih raspolaže.

« NULLA  DIES  SINE  LINEA»
Tako mi STVORITELJ pomogao na svakom koraku ove Zakletve.


mr arch sc Marin RAJKOVIĆ - 26.06.2008 – BEOGRAD ®
IMHOTEP (Immutef / Im – hotep / Ii-em-Hotep) – 2650 – 2600 g.p.n.e.
(All authors and copy wrights reserved by M.R.- ZIS 383/08 – 260608 ®)


Nakon predstavljanja svih Profesora novoj klasi master studenata
Dekan FAKULTETA ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
Prof.Dr.Saša Petrović svečano je uz Index i Informator - svakom studentu
uručio luksuzno odštampan primerak IMHOTEPOVE ZAKLETVE !

         
                                                             
       
Danas je lep datum za polaganje Zakletve – rekao bi Pitagora
12.12.12
pa smo malo odložili našu analizu rehabilitacije srednje klase
da bi smo jednim podsticajnim primerom – novog – drugaćijeg i
odgovornijeg ponašanja bar u našoj (arhitektonskoj) struci ustupili
prostor kolegama sa FGM i AUA sa velikim zadovoljstvom.

Zato Vas molimo da ostavite svoj KOMENAR u donjem prozoru !!!

15. 10. 2018.

PORTRETI ARHITEKATA 2010

10. godina NVO AUA (V. epizoda vremeplova)
ULUPUDS izložba - PORTRETI ARHITEKATA 2010

Ko je u prethodnom postu, imao želje i našao vremena da pronađe ceo PROGRAM rehabilitacije ideje _ Društva za zemaljske izložbe _kao i vraćanje ambijenta Starog Sajmišta – ponuđen Ministrastvu kuture 26.10.2012 – kako smo rekli na blogu :

... Čitav elaborat Starog Sajmišta je takođe na ovom blogu – ali se mora potražiti – po datumu 22.09.2017 – post: Staro Sajmište – MR2007_na portalu A4A (gde se nalazi pod nazivom : PROGRAM S.SAJMIŠTE_za Ministarstvo Kulture – na blogu :

PRIZIV SAVESTI 1102 2011www.marinrajkovic.blogspot.comKo je dakle pročitao 5 strana PROGRAMA STARO SAJMIŠTE – shvatiće da borba za Staro Sajmište – ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE – nikad nije prestala. Naime, dve godine po osnivanju ALIJANSE – Arhitektonska sekcija – ULUPUDSA (Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnika i dizajmera Srbije) – napravila je najveći spektakl u predstavljanju arhitektonskih radova – još od poslednje dodele „Borbine nagrade“ – najprestižnijeg stručnog priznanja bivše Jugoslavije – izložbu PORTRETI ARHITEKATA 2010 ! Dakle, 57 godina od osnivanja ULUPUDSA – Arhitektonska sekcija je po prvi put predstavila 145 autorskih panoa, formata 210/70 – za svakog od svojih arhitekata (od osnivanja) – na 700 m2 bivše robne kuće NAMA – na Trgu Republike u Beogradu. Za mesec dana trajanja – izložbu u centru grada – posetilo je preko 20.000 posetilaca. Odštampan je vrlo ekskluzivni katalog – reakcije javnosti su bile brojne i burne – što mogu potvrditi, jer sam ja (sa još troje kolega) bio upravo zadužen za „press clipping“ i celu medijsku prezentaciju i dokumentalistiku čitave izložbe – i svega u vezi sa njom.

Zašto je to za nas važno – danas. Najpre zbog veze ALIJANSE, čiji su svi članovu Upravnog Odbora (arhitekti) – kao i mnogi članovi osnivačke Skupštine ALIJANSE  naravno izlagali na antologijskoj izložbi PORTRETI ARHITEKATA 2010.Postoji razlog – zbog koga sam ja (kao podnosilac Programa S.S.) Ministarstvu kulture 2012,
tražio da Sek.za kulturu grada i Ministarstvo kulture – sva prava baštinjenja umertničkih, kulturnih i poslovnih opredeljenja „Društva za zemaljske izložbe iz 1923“ prepusti budućoj Asocijaciji svih umetničkih Udruženja Srbije (koja bi brojala oko 3000 članova) – na čelu a ULUPUDS - om !. To bi značilo da UMETNICI PREUZMU STARANJE O BUDUĆNOSTI Starog Sajmišta – što podrazumeva njegovu potpunu revitalizaciju i rekonstrukciju u prvobitnoj nameni – ali i deo diplomatskih aktivnosti – kako je na početku pisalo (...na širenju poslovnih veza i dobrih međusobnih odnosa...) sa svim Zemljama koje su u (izvornom) Starom Sajmištu posedovale svoje nacionalne PAVILJONE – koje su u velikoj meri i gradile.

Pomenuti ključni argument – za ovakav zahtev – u Programu je ubedljiv zaključak  :
Moć ULUPUDSa pokazuje činjenica, da je za tako ambicioznu i „masivnu“ 45 dnevnu kampanju – koja je prethodila postavci PORTRETA ARHITEKATA 2010 – Skupština Grada odvojila 50.000.- dinara – a IZLAGAČI (čitaj Arh.Sekcija) – 750.000.- dinara !!!
Zato sam u ovom postu priložio samo prvu i poslednju stranu više puta pomenutog Programa – kao svojevrsne dokaze o načinu na koji je ALIJANSA videla buduće S.S. !
Izložbu ćemo predstaviti sa više činjenica – koje ne mogu biti zaboravljene ni u jednoj prilici – kao i sa više fotografija – koje ćete naći na blogu :

PRIZIV SAVESTI 1102 2011www.marinrajkovic.blogspot.com

Najpre, neprocenjiva uloga „spiritus movensa“ ove (za srpske prilike) neverovatno velike i neverovatno uspešne – kulturne akcijemr arh. Vlada LOVRIĆ, koji je u tom trenutku bio Predsednik Arhitektonske Sekcije i IO ULUPUDSA. Ovaj sjajni arhitekt, antologijski Učenik – Dr. Branka LALOVIĆA – legendarnog PIONIRA primene alternativne (primarno – solarne) energije u građevinarstvu – 80-ih je napravio nekoliko takođe pionirskih projekata – koji su ušli u katalog tipskih projekata Biroa NAŠ DOM sa Banovog Brda – tako da nikada nećemo saznati - koliko je ovakvih kuća izgrađeno na osnovu intelektualnog „kapitala“ saradnje – arhitekte LOVRIĆA i Prof. Lalovića - koji je tada radio u Institutu VINČA ! Ovde naravno mislim na „naivne kućegraditelje“ – koji nisu kupili ni tipski projekat iz kataloga – ni tražili stručnu podršku autora – nego su ove kuće – sami gradili – što nam se uvek dešavalo u odnosu – čak 1 prema 4 ili 5 !

Takoće treba reći da su svih 145 eksponata (panoa) srolani – spakovani u posebno pravljene sanduke, odgovarajućih dimenzija – da ih zaštite od oštećenja – što je omogućilo da ista postavka (posle mesec dana u NAMI u Beogradu) – „gostuje“ u još nekoliko gradova – širom Balkana. Kako je nemoguće zahvaliti se velikom broju ljudi koji su 45 dana – neprekidno - učestvovali u organizaciji ovog velikog događaja – a nekoga ne preskočiti – pomenuću još samo autora KATALOGA – potpuno novog likovnog duha – (tada) mr graphic design communication - Danicu MARINKOVIĆ.
Katalog možete naći u Arhivi ULUPUDSA – kao i svim Bibliotekama i Kulturnim centrima u gradu Beogradu. U Katalogu su navedeni – svi akteri, koji su imali posebna zaduženja u realizaciji Izložbe.


Na priloženim fotografijama vide se – rešenje Izloga NAME – i „iluzija ulice“ kojom se kreću posetioci – postignuta posebnom postavkom panoa – koja „diktira“ simezu kretanja posetilaca – ulicom ! Koncept je bio da svaki izlagač – napravi likovno rešenje svog panoa (sa kratkom biografijom u vrhu). Na fotografijama vidite pred mojim panoom kolegu akad.arh.Sašu Petrovića – ALPE  - kao i pano Bogdana Bogdanovića – koji sam ja rešio – jer se moj dragi Učitelj i veliki Prijatelj – iznenada te godine „preselio na neko srećnije mesto“ – posle 15 godina izgnanstva iz Beograda – u Beć gde je živeo sa svojom suprugom Ksenijom i gde je galerija ARHITEKTURZENTRUM – otkupila sva autorska prava na ogromnu intelektualnu ostavštinu Prof.B.Bogdanovića ! Pred ovim panoom stojim sa jednako predanim Bogdanovim Učenikom, dragom koleginicom Milom VUČIĆEVIĆ – koja je i aktivni saradnik (Predavač) u ALIJANSI !!!
I konačno, neka mi na mom ličnom blogu – bude dopušteno malo privatne „samohvale“ (što nikada nisam zloupotrebio) – meni vrlo draga fotografija sa dve žive LEGENDE beogradske (i svetske) arhitekture : Dr. arh.Mirjanom LUKIĆ – Lulom i Prof.arh. Predragom Peđom RISTIĆENM – poznatijim kao ISUS – dragim prijateljima pola veka !

Pogledajte povremeno blog – na kome uvek ima nešto novo :
PRIZIV SAVESTI 1102 2011www.marinrajkovic.blogspot.com