30. 11. 2012.

GDE JE NAŠA SREDNJA KLASA ?

GDE SU ONI ŠTO SU „UĆUTALI“ ?
(SVESNO UNIŠTENA SREDNJA KLASA)

Treba li da vas podsećam kako smo (17.02.2011) zaključili OTPISANU SREDNJU KLASU :
„Danas su najveći gubitnici oni koji pošteno rade svoj posao, oni koji ga znaju,oni koji plaćaju račune i poreze, oni koji ne parkiraju nepropisno !!! Ostalo im je da dok detetu u spavaćoj sobi čitaju „bukvicu“ kako treba da uči da bi se usavršavalo i što bolje prodalo svoje ZNANJE – neko im u dnevnoj sobi upravo pljačka zlatni sat, dobijen od Firme za 20 godina rada. Kad ga Policija privede posle pet dana (bez pertli) i vrati vam sat
- provalnik vam se obrati sa nonšalantnim osmehom : “Komšija ništa lično – posao je posao !“

            Osim dakle satisvakcije da smo dobro procenili osnovanost pokretanja bloga namenjenog pre svega rehabilitaciji srednje klase – pre skoro dve godine – više od godinu dana pre poslednje promene vlasti – svi drugi razlozi : NAVODE NA ZABRINUTOST !!!
            Prvo za čim posegnete su naravno ozbiljni analitičari, koje možete naći na Internetu da bi se uverili da li to vi sve vidite suviše „crno“ – kako stoje stvari u Evropi i svetu – imajući neprekidno u podsvesti da je u Srbiji i danas – svaka slika kao „u iskrivljenom ogledalu“ !
(Obratite pažnju na jedan od sledećih postova : „Razbijeno ogledalo Luisa Karola“).


            Dakle, najpre Wikipedija, školski pozicionira srednju klasu - hijerarhiski između više
(koja upravlja) „vladajuće“ – i niže „koja proizvodi“ (produkcione) - radničke. Zatim po tradicionalnoj klasifikaciji navodi da se u srednju klasu ubrajaju : „...nižerazredni činovnici, vojnici, sitni trgovci, obrtnici, poduzetnici, imućniji seljaci ili sitni zemljoposednici.“ Uz napomenu da se radi o najstabilnijem društvenom sloju (koji ne troši sva primanja na osnovnu egzistenciju) – Wikipedija konačno konstatuje da se procenat srednje klase u ukupnom stanovništvu - smatra idikatorom društvene kohezije ili još tačnije : „...uspešnosti nekog društva ili Vlade“ – pa je zato glavna „meta agitacije“ svih snaga u predizborno vreme.
Ukratko – iako to Wikipedija ne eksplicira – stabilno društvo bi bilo ono koje ima (uzmimo „radni model“) 25% više – 45% srednje klase radilica – koje „izdržavaju društvo“i 30% onih koji rastu i tek se obrazuju da bi se uključili u srednju klasu – i onda u okviru nje napredovali.    Ako se ima u vidu da „proizvodni sloj“, po definiciji (u uspešnim društvima) radnik zarađuje osim „plate“ koja se isplaćuje njemu – bar još dve – jednu za državu (Budžet) i jednu za tzv.: „socijalu“ i nadgradnju – što znači – penzije, stipendije, kulturu, i sl. – zavisno od sistema – onda bi gornji „radni model“ bio podesan da predstavi stabilno društvo – koje redovno stvara izvesni višak društvenog proizvoda – namenjen RAZVOJU. Međutim, kada takav model uporedimo sa najbolje stojećim društvima „danas“ (pa i pre opšte recesije) – on pokazuje nedopustivu „šematičnost“ statičnog modela – koji je slep za medjuslojeve (podele) – stalne socijanle promene i „migracije“ među društvenim klasama – kao i nesposobnost da takvo stabilno društvo – predupredi socijane udare – kakve predstavlja opšta RECESIJA – koja je pogodila sve. Na našem primeru – ovaj model je nažalost – potpuno besmislen !
            Drugi izvor NOVOSTI u tekstu pod naslovom :
„U Srbiji ne postoji srednja klasa“ (Kamatica) u „flešu“ (podnaslovu) kaže doslovce :
„Više od trećine građana Srbije „pokušava“ da živi sa 200 evra,
a samo 0,5% prima iznad 1000.€.
Prosečnu višu srednju klasu čine fakultetski obrazovani,
obično lekari, inženjeri, niži menadžeri.“
            Pre nego što navedemo obrazloženja ovog izvora i njegovih sagovornika – samo nekoliko neophodnih statističkih podataka (bez tumačenja – o čemu ćemo posebno) :
Po poslenjem popisu Srbija ima (2011) 7,5 mil.stanovnika, što je 380.000 manje nego na popisu od 2002 – pritom 300.000 lica u inostranstvu – 2,5 mil.domova – 3,2 mil. stanova.
U Evropi Bugarska ima najmanja prosečna primanja od 150 € - Luxemburg najveća 1800 €,
Pri ćemu su i svi (srazmerno svojoj potrošačkoj korpi) – održali „uslovno“ svoju srednju klasu!
Slede naravno – numerički pokazatelji, ili „statistički dokazi“ – videćemo ćega ?
Oko 2,2 miliona stanovnika bukvalno gladuje, sa minimalnim penzijama, ili bez ikakvih primanja !!! Usput – 2002 od socijalne pomoći je živelo116.000 – a danas 225.000 ljudi.
Jer oko 1.000.000 penzionera prima manje od 22.000.- dinara – dok je statistička potrošačka korpa mesečno u Srbiji  - nedostižnih 400 € !!! Statistička „kapija“ koju je postavio Republički Zavod za statistiku je : 158.199.-dinara – da bi neko bio ocenjen kao „bogat u Srbiji“ !!! Takvih je – kako smo rekli na početku oko 20.000 i još toliko između navedenog i 1000 € !
Ekonomista Miroslav Zdravković tvrdi da je „bogataša“ bar dva puta po 40.000 – jer bar polovina prikriva prihode – da bi izbegli fiskalne obaveze. Zvanično zaposlenih u Srbiji ima
oko 1.600.000. – pri čemu oko 900.000 radnika nešto efektivno radi – ali su retki meseci kada kući donese i platu – dok za 700.000 Zdravković tvrdi da su - klasični „višak radne snage“,
To međutim nije podatak novijeg datuma – on tvrdi da je taj balast nastao još 1981 godine – kada je Država naredila da preduzeća primaju više radnika – čime je još tada stvorena kvota od oko pola miliona radnika – kojih se nikada nismo oslobodili. Konačno Prof.Dr.sociolog  Vladimir Vuletić zaključuje da se tako „istopila naša srednja klasa“ – a zatim izvodi potpuno neverovatni zakljućak – ukoliko je tamo gde treba da bude srednja klasa – ovakva praznina.
Citiram :
„ Iako nam se čini da smo društveno izuzetno raslojena zemlja, to ipak nije istina. Najveće klasne razlike su u državama Latinske Amerike, u SAD i Rusiji ...a najmanje u skandinavskim zemljama.
SRBIJA JE NEGDE NA SREDINI ! – zaključuje Vuletić !!!   
(Na sredini čega G.Vuletiću !?! – pitanje M.R.)

            Ovde samo usputna napomena – da je Putin pre poslednjih izbora bar trećinu svojih izbornih govora posvetio zaštiti srednje klase – dok je Obama nedavno poslednja tri nastupa pre izborne ćutnje zaključio brigom o srednoj klasi – a onda je, prvi govor (pošto je DOBIO izbore) počeo i završio stavom da je srednja klasa ključni fokus američke Adninistracije – jer NE SME DA SE DESI – da ona oseti glavni udar recesije – pošto bi to bilo pogubno za čitavo ustrojstvo Američkog društva !!! Ovo samo zbog toga – što je Dr.Vuletić tvrdio da Srbija NEMA srednju klasu – a upravo sledi izvor – koji tvrdi da IPAK IMA oko 40.000 ljudi - koji čine srednju klasu !   

            BLIC u „poletnom članku“ pod nazivom :
„Samo 40.000 ljudi pripada srednjoj klasi“
se malo detaljnije bavi „profilom“ srednje klase – bar tamo gde je ima, jer je ovde nešto očito pobrkao. Isti spčecijalista  M.Zdravković – (drugi Urednik – „druga pesma“) ovde konstatuje da je prosečna plata evropske srednje klase iznad 2.500 € - dok Miroslav Ružica, bivši viši savetnik Svetske Banke – navodi sličan uzorak pripadnika srednje klase kao : profesore, menadžere,lekare, dizajnere – sa univerzitetskom diplomom, bar jednim jezikom, autom vrednim oko 10.000 € i mogu da školuju decu u inostranstvu – da bi konstatovao da su ovo :
„ ...parametri i za one koji ovaj sloj čine u razvijenim zemljama Evrope.“ !?! Ipak Ružica dodaje da ovaj „materijalni“ kriterijum nije jedini – jer kada bi se srednji sloj identifikovao i po
Sociološkoj – tačnije vrednosnoj orijentaciji – broj u Srbiji bi bio mnogostruko veći.

Onda – šta kažete – da li u Srbiji – IMA ILI NEMA srednje klase ?
            Pošto mi je otac proveo 4 decenije u novinarstvu – meni lično najteže pada da kažem:
„Ovi novinari ne umeju da saberu statističke brojke !?!“ Ali zaista posle ovakve „papazjanije od brojeva“ nije čudo što jedan izvor tvrdi da ima – drugi da nema srednje klase. Izabrao sam tri po defaultu raznorodna izvora – i priložio vam tri linka – da možete da proverite da slučajno „papazjanija“ nije možda moja.Sa svoje strane ja sam pre 30 godina smislio sintagmu „filosofija statistike“ i u podužem eseju objasnio zašto je ova najpromiskuitetnija nauka na svetu – kadra da bilo kome – za bilo šta – da bilo kakvu (pozitivnu ili negativnu) akrobatsku agrumentaciju – da ne kažem „naučni aparat“ – po potrebi naručioca : „Kol’ko para - .....! „
Tim tekstom počinje knjiga najavljena u prethodnom postu –
ali ako ste nestrpljivi potražite u arhivi časopisa – tekst M.R.:
 „Problemski okvir URBANIKUM“ – DELO br.8/80 - Beograd – str.39 – 59.
            Lično vas uveravam da tačno znam „gde se dela“ naša srednja klasa – tačno znam gde su ljudi koji su stalno ćutali i sa gađenjem propuštali one koji su se „laktali“ da budu Predsednici razrednih zajednica – da bi u nekom mandatu postali poslanici. Obećavam vam da ću u sledećem postu da vam kažem šta je naša srednja klasa – šta zna – šta ume – šta može da učini – pre svega za svoju Porodicu – a onda (sa zadovoljstvom) i za svoju Zemlju.

OD VAS JEDINO OČEKUJEM DA PROGOVORITE
– DOSTA SMO ĆUTALI – ZATO SMO SE ZAGLAVILI !

(Napišite dole SVOJ komentar – najkraće / tek ćemo se dopisivati
- recite vaš stav – IMA LI SREDNJE KLASE)
Ja ću vam dodati još samo jednu „skrivenu kameru“ (da vam razbijem mučninu)
– nabijenu simbolikom kako su nas PRODALI
– oni, za koje narodni pesnik kaže : „Prodali bi Veru – za večeru !!!“


N a s t a v i ć e   s e   . . .

25. 11. 2012.

SREDNJA KLASA NA STAROM SAJMISTU

DRAGI PRIPADNICI OTPISANE SREDNJE KLASE

Postavljam vam danas post koji je pre tačno 5 godina
(25.11.2007) postavljen na portal „A4A“ pod imenom :
„Staro sajmište nema cenu – ono je dragulj“ ...
Pre kraja 2007 tekst je „in extenso“ (sa ilustracijama)
Preneo Politikin ZABAVNIK uz redakcijski komentar :
„Hvala Bogu da u Srbiji još uvek neko ovako misli o S.S.!“

Kako 55 godina pre njih, nijedna vlast - tako ni poslenjih
5 godina – ova – nije ni korov počupala na S.Sajmištu !!!
Zato će to biti prvi poligon BUĐENJA SREDNJE KLASE
- kao PIONIRA TRANZICIJE – koji će Srbiju staviti na noge !

Sledi sociološka analiza planskog uništenja srednje klase i plan akcije
GRAĐANSKE INICIJATIVE  - jer kako je rečeno u postu –
Predizborna slagalica 2.“ : Ale koje su nam uzele 20 godina :
“...NEĆE STATI DOK IM NE POKAŽEMO DA SU DOŠLI DO DNA KAZANA“
(ispod Vavilonske kule – 26.04.2012)


Staro sajmište nema cenu – ono je dragulj


Suočeni sa kampanjom da se jedino S.Sajmište
proglasi za LOGORSKI MEMORIJAL

Kada sam 01.juna 2007 godine u Privrednoj komori Srbije (kao moderator) u organizaciji Sektora za kulturu Opštine Savski venac vodio vrlo posećenu tribinu SILAZAK BEOGRADA NA REKE, okosnica je bio diplomski rad arhitekte Dragoslava - Dika MANOJLOVIĆA. U spontanoj debati posle predstavljanja rada obimnom dokumentacijom - veći broj stručnjaka medju prisutnim planerima, urbanistima, arhitektima, umetnicima i novinarima – saglasio se da je prema trendovima cena na današnjem tržištu nekretnina u Beogradu, takozvani Savski amfiteatar (sve od Gazele do Brankovog mosta) u kategoriji oko 10.000 EVR./m2 !!! Iznad svih kategorija u gradu !!! Ovaj rad je starijeg datuma – ali je jedan od najobimnijih (istoriografski) i najinspirativnijh u planerskom smislu – pa je kao takav bio predstavljen i na Venecijanskom bijenalu – iako osim ovog rada u Beogradskim arhivama postoji nekoliko desetina predloga o «silasku Beograda na reke». Na toj tribini medjutim - niko od učesnika nije tražio da se o bilo čemu opredeljuju - aplauzi i divljenje jednom temeljnom radu bili su nepodeljeni. Staro Sajmište je samo uzgred pomenuto !

Danas medjutim, kada smo suočeni sa bezobzirnom kampanjom da Staro Sajmište postane «atrofirano srce Beograda» time što će jedino ono biti proglašeno za LOGORSKI MEMORIJAL, postavlja se pitanje ko je «pogrešno razumeo» gore navedeni podatak o 10.000 EVR.-/ m2 ??? Staro Sajmište je 1987 godine proglašeno samo : KULTURNIM DOBROM – nema «fašizma» ! Kako je čak 27 novina pisalo o pomenutoj Trbibini. - u prilogu vam šaljem aviofotografiju Starog Sajmišta iz 1938 godine kao dokaz o tezi iz naslova da je ovaj fragment Savskog amfiteatra bio NAJLEPSI DRAGULJ evropskog urbanizma i u tom smislu ponos Beograda između dva rata.

Zašto je nastalo S.Sajmište, osim što je upravo zbog svoje uredjenosti 3 godine bilo nacistički logor? Trgovačka, Industrijska i Zanatska komora, Savez zem.zadruga i Srpsko poljoprivr.društvo su u periodu od 1923 - 1933 uz Beogradsku trgovačku omladinu kao članovi Društva za zemaljske izložbe uspeli da se izbore za ideju Međunarodnog sajma i da sakupe osnovni kapital - na osnovu koga su 10.09.1933 usvojena nova Pravila Društva – po kojima je svaki kolektivni član akcionar po funkciji. Početni kapital je iznosio 1.222.000, Zadužbina Nikole Spasića je dodala 500.000.- i Narodna banka još 300.000. – kada se pod novom Upravom, od 01.04.1937 pridružilo 13 udruženja trgovaca, 6 udruženja zanatlija, 5 udruženja industrijalaca i tri Slobodne privredne organizacije. (Podaci iz porodične arhive jednog od tri projektanta S.S: - arh.Rajka Tatića - Izgradnja 3/2003) Zašto insistiram na ovih 33 UDRUŽENJA ? Zato što ova nesrećna zemlja nikako da nauči koliko je koštao monopol familije KARIĆ kada je kao najjača bila «jedini buldožder» RAZVOJA ! Zatim je 18.12.1935.Veće Beogradske opštine ustupilo na uživanje Sajmištu 36,33 ha na 50 godina. Narodna banka je 08.05.1936. na postojeći ulog oko 2.000.000 zajedno sa Založbenim zavodom koji je stavio hipoteke na buduće (nepostojeće) paviljone – odobrila trostruki iznos kredita od 6.000.000 dinara sa kamatom od 7% i počekom od 5 godina. Zašto je ovo bitno ? Zato što se sve desilo za 16 meseci - kada je Država htela da stimuliše svoju PROIZVODNJU. Staro Sajmište je 1944 godine sravnilo sa zemljom savezničko bombardovanje. Da se «zatre klica» naci – stratišta !
Ponovo da podsetimo : JUDENLAGER ZEMLIN 1941 je 28.10.1941 otvorila DRUGA Zemlja – Nemački Rajh – na teritoriji TREĆE zemlje – NDH koja je svoju jurisdikciju nad Zemunom proglasila 10.10.1941 godine. Logorska «epizoda» Starog Sajmišta je trajala nepune tri godine i Srbiji ostavila samo 48.000 ljudskih žrtava i savezničkim bombama «preoran» najlepši BELI CVET evropskog urbanizma – mali PLANSKI izgrađen grad za samo godinu dana - 14 ha. Od 1944 ni jedna vlast na ovoj teritoriji – nije «ni korov počupala». Kome je tada bilo važno koliko je bilo žrtava koje nacionalnosti - osim Nacistima. Svaki ljudski život je jednako vredan i nijedan nema cenu, osim u dnevnopolitičke svrhe. Taj ljudski život je jednako vredeo i u Starom Sajmištu, i u današnjem Rudarskom fakultetu (sedištu Gestapoa) i u današnjem Zavodu za patente koji je bio jedan od najstrašnijih gradskih zatvora - logora pod Okupacijom. U ovoj zgradi postoji (danas kancelarija) na III. spratu iz koje se zatvorenik BACIO KROZ PROZOR tokom saslušanja od strane oficira Gestapoa. Tu sada radi jedan evropski funkcioner za patentna prava.

Pa zašto onda samo Staro Sajmište mora OSTATI LOGOR za sva vremena ? Da li zato što je bio ogledni poligon najnovijih TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA svoga vremena - pa bi današnju Državu kada bi ponovo (rekonsrtruisan) postao evropska RETORTA IDEJA - opominjao da pokrene neku PROIZVODNJU ? Da li zbog toga što sadašnju vlast podseća da je obećala denacionalizaciju još 2000. godine, ili zato što joj i sad 115 umetnika,među kojima ima svetski priznatih,žive i stvaraju u jednoj od poslednjih «favela» u Evropi. U autentičnoj scenografiji a la Kusturica. Da li brojni UMETNICI u ovoj Zemlji mogu da zadrže NA KORIŠĆENJE ono što im je namenjeno, i ono što su koristili u kontinuitetu 70 godina - pa zato ima «genius loci» (magiju mesta). Ja vam garantujem da ako UMETNICIMA damo «na staranje» Staro Sajmište – oni ga neće prodati nekoj drugoj firmi POSEYDON – kao što je tuđe vlasništvo prodala za keš - Direkcija za izgradnju
   I konačno nekoliko reči o razumevanju pojma PIJETETA prema ŽRTVAMA. Ako neko razume ovaj pojam on ga nosi u srcu – NEPREKIDNO. Dovoljno je da jednom pročita «Kako upokojiti vampira» - Borislava PEKIĆA pa da za sva vremena razume monstruoznu dubinu psihološke torture koju je primenjivao Gestapo pri saslušanjima. To za one kojima je iskreni pijetet na srcu. I za one kojima svaki ljudski život podjednako vredi. Za one druge, koje na to treba podsećati jednom godišnje, jednom mesečno, jednom nedeljno : koliko se ja razumem u savremenu tehnologiju dovoljan je jedan BIM projektor, vrhunska dokumentarna produkcija Verana MATIĆA na jednom CD – u i jedan beli zid – koji može biti u POSEYDONU gde je sedište Društva «Memorijal S.S», ali i na Rudarskom fakultetu i u današnjem Zavodu za intelektualnu svojinu.
Što se umetnika tiče nikakve BUKAGIJE na Starom Sajmištu još 60 godina ne dolaze u obzir ! Umetnici očekuju da Država Staro Sajmište rekonstruiše u celosti prema njegovoj prvobitnoj nameni da bude kulturno žarište PRIMENJENE UMETNOSTI umetnika svih evropskih zemalja. A reći ću vam i zašto ? Postoji naime jedna potresna istorijska beleška iz 2002 godine : Izvesni Nemac (zvaćemo ga) Fric, je 1941 godine regrutovan kao klinac (18) i kao redov Wermarhta poslat za logorskog čuvara u Zemun. Najpre se sažalio na troje (napuštene) dece koja su plakala na betonu u ćošku - pa ih je poslao u BOLNICU. Zatim se sažalio na troje iznemoglih staraca - koje je "zdrave" sklonio u logorsku BOLNICU ...Na kraju se sažalio na dojilju koja na splačinama nije imala mleka - pa je sklonio u SPASIĆEV PAVILJON koji je bio logorska bolnica. Konačno je vojničku (stražarsku) uniformu zamenio LOGORSKOM UNIFORMOM - kao izdajnik ... Jedan je od retkih koji je pobegao u pometnji za vreme savezničkog bombardovanja ... Kada je naivno poverovao da je u Srbiji pobedila DRUGAČIJA vlast – došao je sa zebnjom 2002 godine da poseti mesto svoga stradanja, jer su sa njim kao izdajnikom postupali još gore, ako je to uopšte moguće gradirati. Tom prilikom je bio PORAŽEN i izjavio je od prilike sledeće : " Pa kakav ste vi to narod - kad ja svako veče pre spavanja moram u hotelu da odplačem pola sata - ne zbog ljudi kojih se prisećam – sa kojima sam delio poslednji gutljaj cigure - nego zbog UŽASNE ISTINE da je Staro Sajmište - LEPŠE IZGLEDALO kao logor – nego sada ..."
Zato pozivamo svakog beograđanina, kada se nadje u Centru i ima pola sata slobodnog vremena, da pređe Brankov most i izčupa samo jedan struk korova i baci ga u kontejner. Struk po struk ... Da pomognemo komunalcima koji imaju problema u organizaciji pošto za 5 godina po treći put asfaltiraju sve četiri trake Avalskog puta od Autokomande do Trošarine !!! Ako Staro Sajmište već ne moše da IZGLEDA bar «kao kad je bilo logor» – ne mora već 60 godina da izgleda ni kao finalna scena filma «Ko to tamo peva ? » Osim ako neko nekom nešto nije OBEĆAO u poznatom «srpskom new deal» maniru : « ja tebi – ti meni « .....
Marin RAJKOVIĆ – arhitekt25.11.2007 [ MARINGO ] 
16. 11. 2012.

PROSTORNI PROROK OPŠTE PRAKSE - nova knjiga

Boga mi, da me G.Tijanić u prethodnom postu nije pokolebao, ja ni do danas ne bih želeo da
pustim do svoje svesti - ideju da je naša SREDNJA KLASA definitivno upokojena :
- Ni kada sam 1979.godine izmislio „filosofiju statistike“ koja PRAVDA sve unifikacije
- Ni kada sam izmislio RETORTU IDEJA u kojoj savremeni grad „smišlja svoju budućnost“
- Ni kada sam 1988  ELEMENTIMA URBANOVORNOSTI hteo od spavaonice da pravim Grad
DOVDE JE BILO SREDNJE KLASE – jednopartijske do duše – ali sa slobodnim vikendima !!!
- Ni kada sam 2008 osnovao n.v.o. ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
- Ni kada sam 2009 prvi put oglasio pripremu knjige –  sisnopsis i ovde u nastavku ...
- Ni 1102 - 2011 – kad sam u zaglavlje ovog bloga stavio : USPON SREDNJE KLASE
- Ni 17.02.2012 – kada je objavljen post : OTPISANA SREDNJA KLASA
Pogotovu ne mogu SADA ni da prihvatim IDEJU - da je nepovratno izgubljena mogućnost
da i mi sa svojom decom provodimo vikende – kao na donjem videu (link ispod)
gde je Guverner jedne američke savezne Države najstrasnijim hobistima ustupio
na 50 – godišnje uživanje 36,33 ha zemljišta – da na njemu naprave „kosmos patuljaka“
u razmeri prilagođenoj njihovim PRAVIM parnim lokomotivama – sa kompozicijama vagona,
kilometrima minijaturnih šina – skretnica – Centrom veze koji obaveštava oblasti : drvoseča –
stočara – građana – a sve da bi pasionirani hobisti – zadovoljne SREDNJE KLASE
– jednom godišnje održali brzinske trke, nadmetanje u perfekciji detalja minijaturnih modela
lokomotiva koje zaista idu na paru - kao u vreme Godišnjeg festivala igre iz
IGRE STAKLENIH PERLI – Hermana Hesea – ko se seća vremena (gutenbergovskog)
– pre hipetrofiranih palčeva od SMS-ova – kada SMO ČITALI KNJIGE !!!


Da vam je neko pre trideset godina rekao, da će danas ljudi masovno „urastati u fotelje“ pred televizorom – gutajući tuđu patnju u reality – show ili adrenalinskim sportovima
- umesto da žive svoj život – da li biste mu poverovali ?
Da li verujete da je neko pre 30 godina „video“ da će se gradovi širiti kao matastaze,
pa će im zato stručnjaci davati latinska imena kao bolestima :
metropola, megalopolis, urbani kontinuuum, ekumenopolis ???
Najavljujemo knjigu pod pokroviteljstvom Nevladine organizacije
ALIJANSA  UNIKATNE  ARHITEKTURE


mr sc Marin RAJKOVIĆ
"PROSTORNI  PROROK  OPŠTE  PRAKSE
- 33 godine buntovnik sa razlogom " ®
Knjiga se sastoji od tri dela :
PRVI DEO :

eseji URBANIKUM - ARHITEKTONIKUM I KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE
-          objavljeni 1979 godine u časopisima DELO / KULTURA / ZAMAK KULTURE
-           
DRUGI DEO :

Prikaz ciklusa konceptualnih izlozbi Jadranke Vinterhalter
u Salonu Muzeja Primenjenih umetnosti  - Pariska 14
- VAZDUH - VODA - VATRA – ZEMLJA – (preko 120 autora)
Rađanje “postmoderne” arhitekture 80 – ih godina, “vertikalne” i “umetnosti za novi svet”
Slovenj Gradec u kome su bili : Olja Ivanjicki, Marin Rajkovic, Dragos Kalajic, Vesna Vujica,
Pedja Ristić, Dragan Cvetkovic, Slobodan Maldini, Bojan Kovačević i drugi mladi arhitekti …

TREĆI DEO :

Prethodni povodi I današnji razlozi za osnivanje
Nevladine organizacije ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
- kao konceptualnog shiboletha kolektivnog pamćenja
arhetipske biblioteke Evropskog civilizacijskog kruga
(čiji smo mi samo rizničari) a koji novim generacijama
može poslužiti da rekonstruišu jednu celishodnu  
VREDNOSNU ORIJENTACIJU
u vremenu pačvorka od kulturoloških pabiraka ranijih vremena ...Ovo je prvi Marinov udžbenik ISTORIJE I TEORIJE GRADA – formata A5 / 250 strana
bogato ilustrovano sa 30 - ak autorovih ranih crteža – tvrd atraktivni povez
sa natkoricom na čijoj je poleđini sakriven „tajni plan“ (matrica)
„ELEMENATA URBANOTVORNOSTI NOVOG BEOGRADA“
i svih drugih naselja nastalih PLANSKI – koja su ostala „zauvek“ masovne spavaonice.
To je inače tema magistrature autora, čijim odlomcima obiluje knjiga.
(All authors and copy wrights reserved by M.R.– 260608 ®)