19. 8. 2014.

SRBIJA NA VODI - NAJAVA

VETAR I VODE
BALKANA
Danas je Preobraženje – 19.08.2014 leta Gospodnjeg


Na današnji dan obećavam svojoj majci Srbiji da nikada više neće „pustiti suzu“ 
– ni iz neba – ni iz oka ! Obećavam da nijedna kap KIŠE 
– neće više biti ničija „noćna mora“ 
biće to još jedan W struje – VIŠE !!!
Inženjerska pamet Srbije će učiniti sve da više nikada ne ISPUSTIMO celo Đerdapsko jezero, radi prihvata nekontrolisane bujice koju je doneo Dunav – da bismo zatim UVOZILI struju. U toj situaciji struja poskupljuje, mi plate ne primamo - ako ne platimo struju popisuju nam imovinu – to se jedino, ni na koji način ne tiče 600 direktora u EPS – koji i dalje PRIMAJU svoje skromne plate.

E najmanje što njih može da iznenadi (prema našim dosadašnjim proračunima)
je pre grejne sezone oko 180.000 zahteva za raskid Ugovora 
o isporuci električne energije 
– i demontažu brojila i preuzimanje od strane EPS – čije su brojila „vlasništvo“ 
– iako su ih potrošači KUPOVALI !!!
Toliko naime domaćinstava u Srbiji na današnji dan, sa montažom od nedelju dana 
– može da počne proizvodnju sopstvene struje 
– iz autonomnih (Božjih) obnovljivih izvora 
– tako da više niko ne može da im ispostavlja račun !!!            


Kako u proizvodnji energije – tako u gradnji nove forme ZADRUGA, tako i u poljoprivrednoj proizvodnji – zadružnoj kumulaciji – marketingu – plasmanu !
Isto tako u organizaciji SEOSKOG TURIZMA – negovanju i plasmanu tradicionalnih zanata – negovanju narodnih običaja – što će sve omogućiti NORMALAN ŽIVOT CELOJ SRBIJI  - uz „razvod“ od TV serija i porast nataliteta – zahvaljujući masovnom povratku mladih – da budu SVOJ NA SVOME – a ne da im neko proda radno mesto, kod stranog vlasnika fabrike za platu od 20.000 dinara – svakog trećeg meseca – ako je primi - sa par dana zakašnjenja 
i mlađanim šefovima – koji su svi Dipl. manager’s !

FENG SHUI
SRBIJA NA VODI

Ko nije čuo za FENG SHU – to je 5 milenijuma stara kineska nauka o usklađivanju svoga prostora i načina života sa kosmičkom energijom prirode, na osnovu tradicionalne knjige promena (mena) JI ĐING. „Feng Shui“ u doslovnom prevodu znači : VETAR I VODA – mada ja u svojoj najnovijoj knjizi „Feng Shui VIZANTIJE i pravoslavna tradicija“ – objašnjavam da taoistiška (kineska) tradicija – poznaje 5 „praelemenata“ od kojih je nastao Svet – dakle pored : vode – metal – drvo – zemlja i vatra. Dok antička (pre svega grčka) filosofska tradicija navodi praelemente : vazduh (vetar) – voda – vatra (Sunce) – zemlja. Ovi poslednji elementi (ukorenjeni još u egipatskoj tradiciji) – oduvek su bili : IZVOR ŽIVOTA – i kao što danas vidimo – ostali trajno obnovljivi energetski IZVORI – za razliku od tzv.fosilnih energenata, koji imaju ograničene resurse koji su na kraju, kao : nafta, gas i specijalno UGALJ – koji sadrži veliku koncentraciju CARBONA, grafita – koji su osnov najsavremenijih tehnologija, kao optička vlakna i sl. – a mi SAGOREVAMO ugalj da bi proizvodili STRUJU – što je po proizvodnom efektu – još veća šteta – nego kada drvetom ložite parni kotao. U svakom slučaju iscrpljivanjem poslednjih rezervi nafte, gasa i uglja – bliži se kolaps (što je tek sada svima postalo jasno) – industrijske ere XX veka, koja je sulodo arčila ove energente – ne računajući na „pobunu Planete“ kad joj se isprazne podzemni rezervoari – poremeti balans tektonskih ploča i velike površinske vodene mase – kao i užarenog jezgra zemlje i poremećene ravnoteže pritiska središta Zemlje i svih slojeva – do Jonosfere. Takođe se bliži kolaps „potrošačkog društva“ – koje je čitav vek podleglo mitu industrijalizacije : da je UBRZANJE PO SEBI – uslov napretka ! Ja sam pre 30 godina počeo da dokazujem da je to UBRZANJE – samo imanencija reprodukcije kapitala – odnosno alavosti velike industrije. Ukratko industrijalizacija nije zadovoljavala potrebe populacije (u celom svetu)
– nego stalno izmišljala nove potrebe !!!

SAD JE TRENUTAK DA SVET NAPRAVI KORAK NAZAD 
– DA BI NASTAVIO DVA KORAKA NAPRED ! 
Srbija koja je „prinudno“ na počretku razvoja 
– može sa svojim znanjem da u tome prednjači 
– i da za 10 godina najrazvijenije zemlje Evrope od nas kupuju franšize 
NOVIH FORMI REGIONALIZACIJE i proizvodne
specijalizacije – zadrugarskih celina ciklusa proizvodnje.
 
U sledećim postovima predstavićemo AUTORSKI ZAŠTIĆEN KONCEPT
novog oblika nevladine, nestranačke forme građanske inicijative - 
kao i segmente proizvodnih programa koji mogu biti od šireg značaja.

U međuvremenu zamislite kad se formiraju komunalne parcele,
pa neke budu dodeljene hobistima za mnogo bolju zabavu 
od TV sapunica - kao na primer ova :

          
                             

             


          
            


             
            


         

14. 8. 2014.

PRAVA POSVEĆENOST

NEŠTO O POSVEĆENOSTI
P R O L O G

               Negde na početku vremena dok su još uvek postojali posebni Bogovi neba i zemlje, mora i kopna, biljaka i životinja, rešio je Stvoritelj – da konačno na Zemlji stvori savršeno živo biće koje će trajati bar 150 godina. Ali kao svaki Stvaralac – bio je sumnjičav kada je u pitanju  SAVRŠENOST budućeg dela – jer je nameravao da ga stvori od nesavršenog materijala – sa nesavršenim upravljačkim sklopom i naravno podložnog svim mogućim slabostima - bića koje ume da misli. Osnovna ideja mu je bila da ga potstakne da se SAMOUSAVRŠAVA !!! Odmah je dakle odlučio da će najveća većina ljudi biti prosečnog duha – ali nije doveo u sumnju mogućnost da pojedini budu i nadprosečni. Da bi sve to realizovao bilo mu je jasno da mora postojati UZOR takvog “savršenog čoveka” – ali koji ne sme biti pristupačan svima. Zato je rešio da upita Braću Bogove različitih svetova gde bi oni SAKRILI - takav “model”  ?

               Bog mora odmah velikodušno ponudi kako će on u svojim morskim dubinama ”savršenog čoveka” sakriti u ”plavu pećinu” tako da ga nikada niko neće pronaći dok je sveta i veka ...
”Bojim se da si me malo podcenio dragi Brate ”– reče mu Stvoritelj ”Čovek koga ja mislim da stvorim plivaće skoro kao riba, a ako bude dovoljno uporan i nauči da dovoljno dugo zadrži dah – sigurno će pronaći Tvoju ”plavu pećinu” pre ili kasnije. Bojim se naime da bi takvih ljudi koji bi uspeli da pronađu UZOR ”savršenog čoveka” bilo mnogo više nego što Ti misliš - i mnogo više nego što bih ja želeo da ih bude ! ”

               Bog neba predloži, smirenijim tonom, da MODEL ”savršenog čoveka” sakriju tu negde na Nebu – među sobom i među oblacima – jer se nijedan čovek neće usuditi da ga traži na nebesima, i  to - među Bogovima. Tvorac zažmirka rezignirano pa reče :
”Negde se nismo razumeli Brate moj. Miševe, crve, guštere i zmije i sve drugo što gmiže po zemlji sam već stvorio. Čovek koga ću ja stvoriti na Zemlji, će najpre hodati USPRAVNO, a zatim će vrlo brzo početi da lepi ptičja krila pčelinjim voskom, da bi pokušao da leti bar poput ptica i pčela. Konačno će sagraditi gvozdene ptice, kojima će tako zujati među ovim našim oblacima, da će, bojim se i nama ovde biti tesno.
Sve u svemu Braćo moja, moram sa žaljenjem da zaključim da je svako od Vas preterano zaokupljen svojim svetovima, da bi mi dao koristan savet. Ja Vam se ipak zahvaljujem na trudu, jer ste me učvrstili u uverenju da postoji samo jedno mesto gde čovek neće tražiti UZOR “savršenog čoveka”– a to je u NJEMU SAMOME !

Kada je ostao sam, nad svojom projektantskom tablom, Bog je znao da mu je sada jedino neophodan KLJUČ! Za sve ljude koji to zaslužuju, koji to dovoljno žele, a učeni su da traže i naučili da pronalaze rešenja – jednom rečju koji će se posvetiti ZADATKU koji će im On postaviti – biće potreban KLJUČ kojim će moći da ”odključaju” tajnu UZORA savršenog čoveka - kada do nje budu uspeli da se probiju.

Na stolu je već imao sve pripremljene ALATE kojima će čovek GRADITI svoj SVET (civilizaciju). Bili su tu i Vavilonska kula i gradovi Ur i Uruk. Prebirao je između nacrta Likurgovog programa Egaliteta (ukidanja ropstva u Sparti) i Solomonovog hrama, Sokratovih peripatetičarskih kurseva šetača kroz šumu koji vode filozofske rasprave, i scenarija DRŽAVE spremljenog za Aristokla, programa Aristotelove Akademije i tako redom dok nije došao do Grada Sunca (Civitas Solis) namenjenog Tomasu Kampanelli, ali u svemu tome nije bilo onog posebnog ključa - za otključavanje ”samoga sebe”.
Iznenada iz gomile nacrta uoči kako izviruje Program ŠKOLE BROJEVA koju će Pitagora osnovati tek u svojoj punoj zrelosti – pošto je prve 54 godine svoga života proveo putujući i učeći u Egiptu, Persiji i drugim velikim centrima tadašnje nauke. Na jednoj od strana Programa VELIKOG BROJA ugleda Pitagorin magični kvadrat pa reče : 
4  9  2
3  5  7
8  1  6

To će biti sasvim dovoljno da bude KLJUČ. Čoveku koji već zna da sam u njega usadio seme njegovog NOVOG početka – odnosno njegovog zemaljskog PRODUŽETKA – ako bude sposoban da razume i ako bude na putu samousavršavanja – ovaj KLJUČ će biti dovoljan! Kada ga odgonetne znaće kako da izpolira ono najbolje u sebi i kako da to stavi u službu najviših CILJEVA svoje zemaljske Zajednice ljudi – kako će ih poučiti Platonova : ”DRŽAVA”  !!!

NEMOGUĆI ŠEGRT

Mnogo, mnogo, mnogo vekova kasnije, na Zemlji se odigrao jedan neobičan događaj koji je, bio u neposrednoj vezi sa upravo ispričanim razgovorom Bogova među oblacima. Negde u XV veku, počela je u Evropi gradnja jedne svete građevine na jednom brdu koje je dominiralo okolinom,  po nalogu jednog vlastelina i po projektu Protomajstora, sa nekoliko desetina majstora nadzornika, nekoliko stotina pomoćnika, koji su ugrađivali kubične kamenove koje je na dnu brda u kamenolomu preko hiljadu šegrta nadničara klesalo, i izvlačilo gore na vrh brda radi ugradnje. Gradnja je tekla besprekorno harmonično, čak i u jedinstvenom TEMPU, jer su nadzornici davali RITAM svojim udarcima čekića – slično predvodniku galiota koji je davao ritam udarcima dva malja o trupac na pramcu galije, da bi galioti, 15 pari vesala potezali u istom trenutku i tako postizali najveću brzinu - dok nije bilo VETRA !
To je medjutim bilo tek na pola snage – jer galija NAJVEĆU brzinu
postiže tek sa vešto uhvaćenim vetrom da ”napuni” JEDRA
– kao što čovek najbrže plovi gonjen ŽELJOM !

I tako su oni radili od svitanja do sumraka. Norma im je bila jedan kubični kamen dnevno po čoveku – potpuno oblikovan i ugrađen. A onda jednoga dana, sve se odjednom promenilo. Jedan od šegrta, kao da je dobio ”vetar u leđa” – počeo je da radi DVOSTRUKO BRŽE i od tog dana da završava po dva kubična kamena dnevno, kao da se u njemu ”otkačio neki feder” koji ga je gonio duplo većom brzinom ! Počeo je da radi od podneva do ponoći  i uspevao do sutona da odvuče na brdo po dva kamena, a večeri je provodio šetajući pored reke i razmenjujući iskustva sa drugim zanatlijama.

Svi su se pitali šta se desilo? Kao i u svakoj zajednici, svako je imao svoj odnos prema novonastaloj situaciji. Neki su nastavili neumorno da ”zabušavaju” kao da se ništa nije desilo i predavali su svaki drugi dan po jedan kamen, za po jednu dnevnicu. Najveći broj nadničara je i dalje mirno odrađivao svoju dnevnicu samo jednim kamenom. Treći su počeli krišom da ogovaraju ”nemogućeg” šegrta, govoreći kako je poludeo. Ostali su mu tiho zavideli. Neki su pokušavali da se takmiče sa njim.  Retki su ga stizali na dan, dva - ali ne duže.

Kada je vlastelin čuo da postoji nadničar koji može da uradi DVA kamena dnevno, tražio je od nadzornika da dupliraju dnevnicu svakom ko uradi po dva kamena. Već sledećeg dana ”nemogući” šegrt je uradio TRI kamena od podneva do ponoći. Nadzornici su se tek tad našli na ”mukama”. Neke šegrte su morali da teraju na posao, druge da nagrađuju za drugi kamen, u svakom slučaju mogli su da zaborave na harmoniju ”mirnog posla” nadzora gradnje. Na kraju im nije preostalo ništa drugo nego da zahtevaju od Protomajstora, da zamoli Gospodara da pozove na razgovor ”nemogućeg” šegrta i zatraži od njega da objasni - o čemu se tu radi ?

Vlastelin je pozvao na razgovor ”nemogućeg” šegrta i to u vreme kada su u tabernaklu bili i Protomajstor i nekoliko majstora i čak desetak pomoćnika.Pitao ga je zašto (šta god da se desi) - on UVEK radi VIŠE od ostalih ? Ovaj odgovori :  ”Gospodaru – moram da Te zamolim da ostanemo sami sa Protomajstorom – onda ćeš dobiti odgovor na Tvoje pitanje.”  Protomajstor je samo klimnuo glavom.

Kada su u baraci  ostala samo njih trojica, ”nemogući” šegrt progovori :
”Dakle Gospodaru, dok smo još radili od svitanja do sutona, ja sam jednog dana uradio svoj kamen već do podneva i doneo ga gore na gradilište. Tačno u podne, peklo je Sunce, nigde nije bilo ”žive duše” i ja nisam odoleo iskušenju da zakoračim na mermerni pod našeg Zdanja. Kad tamo na sred poda pritisnut sa četiri mala kamena u uglovima da se ne bi zamotavao, nalazio se pergament na kome su bili svi crteži našeg Hrama, i to iz svih uglova i sa svim ukrasima kakve nisam mogao ni da sanjam. Najpre sam se strašno prepao, jer mi je bilo jasno da se nalazim tamo gde ne bih smeo da budem ! Ipak nisam odoleo. Sav pretrnuo prišao sam bliže pergamentu i ugledao veličanstvenu Građevinu, toliko lepu da sam izgubio tlo pod nogama i samo tupo seo na mermerni pod, kao da me je grom pogodio. U grudima mi je treperila neobuzdana prepelica oduševljenja LEPOTOM !!!

Ne znam šta se tačno toga trenutka dogodilo, ali meni je odmah bilo jasno da mi više
neće biti važno ni kada jedem, ni koliko spavam, da ću samo raditi do iznemoglosti
sve dok NAŠ HRAM ne bude ZAVRŠEN !!!

Niko me dakle nije video i ja nikome ništa nisam rekao, ali je moglo vrlo lako da se desi da ni ja NE VIDIM crtež na podu jer je boja pergamenta bila skoro ista kao žućkasta boja mermernog poda hrama. Pergament mi je pokazala (da tako kažem) ČUDESNA STRELA SVETLA sa Juga. Naime, kao što znate, u našem Hramu je od svih zidova tek podignut južni, jer je u njega morao da bude ugrađen vitraž koji je prvi stigao na gradilište. Podignut je dakle zid u koji je ugrađena trifora (trostruki prozor) u čijem srednjem polju je postavljeno svo staklo u crtež od olovnih traka koje dele parčiće stakla, osim onih 5 komada na samom vrhu luka srednjeg prozora, koji čine PENTAGRAM. U trenutku kada sam ušao, tačno u podne, kao nožem odsečen oštar zrak Svetla suknuo je kroz ovih 5 otvora i pao na pergament i tako mi omogućio da uopšte primetim talasasti papir koji je odstojao od savršeno poliranog mermernog poda. Tek kada sam prišao crtežu, video sam da svetlosni zrak tačno gađa kvadrat sa devet brojeva, koji je stajao u uglu pergamenta :

4  9  2
3  5  7
8  1  6

Protomajstor uznemiren, prošeta po radionici – dobro razmisli pa tiho reče :
”Poštovani Gospodaru, ovog šegrta sam ja lično upisao kada smo počeli radove, jer ga poznajem već desetak godina sa raznih gradilišta koja je morao da menja jureći veću nadnicu, da bi prehranio porodicu, inače bi on odavno postao ne samo pomoćnik, nego možda i gotov Majstor našeg zanata. Jedino što u ovom trenutku mogu da predložim, svestan ISTINE da je na ovom svetu vrlo malo tako čestitih ljudi kao što je on, to je da se ovde pred Tobom i predamnom ZAKUNE da ovo što smo sada čuli – nikada i nikome ko ne pripada našem esnafu neće ponoviti. Šegrt spremno uzviknu : “Kunem se!” U njegovom slučaju to je dovoljna garancija ugrožene tajnostI - zaključi Protomajstor, a zatim dodade :
Što se Tebe Gospodaru tiče očekujem da prepoznaš bar nekoliko stvari :
Najpre da je ovaj čestiti čovek bio najvredniji i proizveo do sada na ovom gradilištu najviše od svih radnika ! Zatim da je iskazao vanrednu lojalnost, smernost i iskrenost time što je znao da je učinio prekršaj, a ni jednog trenutka nije pokušao da nam to sakrije. I konačno da je iskazao MUDROST dostojnu zrelosti Majstora kada je tražio da se isprazni baraka, jer nije bio siguran KO SVE SME da čuje ono što će tada reći ! U tom smislu očekujem da ga nagradiš kako dolikuje i da meni dozvoliš da mu otkrijem Tajne koje će mu omogućiti da sve svoje talente stavi još više u funkciju ubrzanja naše gradnje i povećanja njene trajnosti ! ”

Vlastelin se zamisli, pogleda jednog, pogleda drugog, pa polako reče:
”Ti ćeš Protomajstore ovom čestitom čoveku i najvrednijem učeniku toliko povećati nadnicu, da više nikada neće imati potrebe da ode iz naše Zadruge tražeći bolju platu !
A Ti ćeš vredni Majstore, već od sutra prestati da klešeš, jer je to za Tebe postalo gubljenje vremena. Tvoj jedini posao će biti da obilaziš gradilište kao pomoćnik nadzornika i koristiš svaku priliku da grupama graditelja, kada je planirano vreme njihovog obeda ili odmora, pričaš svoju zanosnu priču o tome kako si usnio NEOBIČAN SAN. Prepričavajući svoj san opisačeš do najsitnijih detalja crteže Hrama koje si video, naravno svakoj grupi radnika na njihovom nivou razumevanja stvari.
Da bi oni otvorili svoj um za Tvoj san, pokušaćeš od svakog od njih da ”napraviš” DRUGA, koji je spreman da sa Tobom podeli Tvoj san. Toj veštini stvaranja prijatelja koja se zove : ”Četiri spoprazuma” *
mene je naučio moj pobratim Don Miguel RUIZ iz jedne daleke zemlje :

1. – Neka Ti iz usta idu samo BISERI! Ako pričaš o čoveku sa deset osobina   
      od kojih je devet loših a jedna dobra – ili pričaj o toj jednoj – ili ćuti !
2. – Nikada ništa ne primaj LIČNO! Ljudi uvek pričaju o sebi, retko o Tebi.
3. – Ne pravi PRETPOSTAVKE ! Pitaj čoveka šta je hteo da kaže ili uradi ...
4. – Sve što samo od Tebe zavisi – uradi uvek NAJBOLJE što možeš ! ”

E P I L O G

I zaista novi Majstor je napravio čudo!
Za samo nedelju dana je vratio PESMU na gradilište!
Svaki šegrt je klesao po DVA KAMENA dnevno !
Za par nedelja su svi uz pesmu obavljali svoje dužnosti :
Šegrti pevajući svoju pesmu, Kalfe svoj menuet, a Majstori svoju himnu!

Njihovo Zdanje, građeno VIZIJOM - jedara punih vetra zbratimljene ŽELJE
izniklo je stvarno u neverovatno kratkom vremenu kao začarani MODEL
savršenog ŽIVOG BIĆE – kakvo je upravo “projektovao”
Gospod Bog na početku Sveta !!!

* * * * * * * 
Ovde pogledajte šta je danas POSVEĆENOST POSLU !!!
Ovaj kompletan komercijalni ”igrani film” od samo 1:00 minuta – sadržajniji od većine
radila je ekipa od 48 POSVEĆENIKA – vrhunskih profesionalaca – 25 dana !
Bili su plaćeni između 75.000 US$ reditelj i scenarista – i 5.000 US$ Poglavica Maja !!!
Tako su bili plaćeni za 1 minut + 20. godina iskustva – da bi za manje od mesec dana
Mogli da naprave ovo ČUDO OD REKLAME !!!
Ali ga nisu napravili – zato što im je neko “podviknuo” da budu posvećeni
niti zato što su ovde bili tako dobro plaćeni  - nego zato što imaju vrhunsko ZNANJE
koje je uvek tako plaćano – da bi mogli da se usavršavaju i POSVETE POSLU !!! * - Don Miguel Ruiz : ”ČETIRI SPORAZUMA”– Mono & Manana – MOĆ KNJIGE – 2004 - Beograd

10. 8. 2014.

50. JUBILARNI POST

SADRŽAJ SVIH 50 POSTOVA - sa prilozima

110211_DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVEKA
   I GRAĐANINA (1789)_SVE.doc
110213_SRETAN Sv.Valentin_SVE.doc 
  (Sunce u čaši)
110215_HIJERARHIJA NESPOSOBNOSTI_
  SVE.doc – Necina priča
110217_OTPISANA SREDNJA KLASA_SVE.doc
   vimeo.com – Stend by me)
110220_PROCENE BUDUĆNOSTI_SVE.doc
   (Avion Wrightovih sinova)
110407_IN_MEMORIAM_Stiv_SVE.doc 
   (autoportret Stiva Rajkera)
120212_I ROĐENDAN BLOGA_sve.doc
  (Nagrada za životno delo M.R.)
120214_SvValentin_SVE.doc
   (Pamplona – Opera u kafiću !!!)
120422_POSTMODERNA1981osnivaci_SVE.doc
   (Oljin atelje – Civitas Solis)
120423_PredizbornaSlagalica_1
   Millo_CEO.doc (Vijadukt Millo – France)
120426_UVEK MOZE DRUGACIJE_Pr_Sl_2_
   CEO.doc (Vostani Serbie – Pamplona)
121109_NA BRDOVITOM BALKANU – šaljivo poređenje
   (Dejvid CARTER u TAJMSU_ceo.doc (Serbian PC)
121109_KAD PREDSEDNIK „RAKRČI“ OKO SEBE ?  
            (monocikl i „formula“) – F.Olan u Francuskoj za 2 m.)
121114_LEKCIJA IZ ISTORIJE – (kućna galerija M.R.)
   (Boske_PROSECAN SRBIN_CEO.doc
121116_NEKROLOG SREDNJOJ KLASITIJANIC
   studentima - (alat : lampa / telefon / „Underwood“)
121116_PROSTORNI PROROK OPŠTE PRAKSE – sinopsis
   URBANOLOGIJE“ – (Bitter Creek – Western – video)
121125_SREDNJA KLASA NA SRTAROM SAJMIŠTU.doc
  (montirano – preuzeto sa A4A)
121130_GDE JE NAŠA SREDNJA KLASA
  (demonstracije – video link)
121208_BUĐENJE SREDNJE KLASE
   (KROV Bazena - horska kiša - klip)
121212_ NAŠA SREDNJA KLASA POČINJE ZAKLETVOM
    (FGM UUNT- ALIJANSA podelila Imhotepovu Zakletvu)
130213_ II ROĐENDAN BLOGA
   (srce od ligistruma i „Sunce u čaši“)
130311_ JEDAN OD PRILOGA KATALOGA
    (gornje izložbe – „Ljudska ŠAKA ima ...“)
130313_ TEKST IZ KATALOGA sa otvaranja Izložbe
     Prof.Dr.arh. A. PETROVIĆA – Dekana FGM UUNT)
130314_ IN MEMORIAM ZORANU ĐINĐIĆU
              Poznata memorijalna fotka
130423_ HVALA SVIMA NA POMOĆI I PODRŠCI
   (linkovi o Izložbi :RTS, KOPERNIKUS, I SNT)
140214_ III ROĐENDAN BLOGA (Vukajlija –
     rastavljena čaša, Srce od granja i Srce Ostrvo)
140314_ IN MEMORIAM ZORANU ĐINĐIĆU (korice obe –
    Instituta za MSP – Čurlin DIGITAL - ILLUS)
140315_ SAMO TIH PET SE BROJE ! (Prdizborna medi. 3.
    – uvod – „Šuma u pozadini“)
140316_ SOKRATOVA 3 KRITERIJUMA (Predizborna Medi. 2.
    - Dubok zdenac – sa tajnom)
140316_ HIJERARHIJA NESPOSOBNOSTI (Predi. Medi. 1.
    Kuća ni na nebu, ni na vodi)
140316_ OD PLATONA DO TUPANA
   (Prdizborne Meditacije – uvod – PLATON)
140330_ SKRAĆENI PREGLED 3 GOD_SREDNJA KLASA
    (karikatura Mojsije peca)
140402_ SKIPTAR JEDNOPARTIJSKE VLASTI
    (fotos – Tito nas zadužio !?!)
140406_ RAZBIJENO OGLEDALO LUISA KAROLA
    (Ajnštajn,Molev – link TVUGAO_“KA_KU“)
140408_ PARALELNA STVARNOST
    (Ripli – VEROVALI_Boris i Frankenštajn)
140413_ MILOŠEVIĆEVA DESPOTIJA NERAZUMA
   Turbulencije_Ideo (tri inflatorne monete)
140416_ NEĆE BITI LAKO – SERBIA VOSKRESE
   (jaje ILIĆ – link_Vostani Serbie)
140418_ NAJVEĆA PLJAČKA VEKA – Turbulencija_II deo
   (Dis_NAŠI DANI_Goran Sultanović_ROMstiling)
140419_ BOG U ČOVEKU – Turbul.Spolja – IIIdeo
   (kolumna_g.Pavle – napomena o kuli BNV)
140419_ NADA UMIRE POSLEDNJA
    Vaistinu Vaskrese (jaje MilunVIDIĆ)
140507_ PONUDA PROGRAMA ALIJANSE
   flajeri sa delatnošću ALIJANSE
140509_ MANIFEST ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE
    fusnota - tri članka iz 1980
140510_ KOLARAC – MUDRI INVESTITOR XXI VEKA
    I.deo – Portret Čiča Ike
140511_ KOLARAC – MUDRI INVESTITOR u Srbiji
    II.deo – Arminov crtež kuće
140512_ KOLARAC – MUDRI INVESTITOR u Srbiji
    III.deo – zgrada Univerziteta KNU
140525_ Potopljena nada – TRAJNO REŠENJE
    Rođendanska čestitka Titu
140604_ Tesla : SMRT NEPOSTOJI
    telop „ALFABETA POSTOJANJA“
140727_ NI BEOGRAD – NI NA VODI
   Urim i Thummim – 2 fotke BNV i DIK
140808_ VIRTUELNI KOPLJANIK OD GLOGA
   (100dana Vlade – 100 nedelja BLOGA)
140810_ JUBILARNI 50.POST – OVAJ SADRŽAJ


    sa prilozima prethodnih 49 postova8. 8. 2014.

100 DANA VLADE - 100 NEDELJA BLOGA

VIRTUELNI KOPLJANIK OD GLOGA

Ajnštajn je rekao : „U celom mom učenju – najviše mi je smetalo obrazovanje!“ Mislio je naravno na stereotipe i matrice, koje nam po pravilu nameće akademijsko – školsko, institucionalno obrazova, koje je nužno unificirano (prilagođeno većini), čiju „dinamiku“ diktira najsporiji u koloni i čija je svrha gušenje INTUITIVNOG – jer u njemu stanuje naša ličnost, individualnost, personalitet – naša DUŠA ! To se manje primećuje kod ljudi koji rade više „rutinski“ posao - koji ne traži kreatvinost i u tome je temeljna razlika između političara i čoveka !!! Političar je naime čovek koji je u sebi svesno ugušio zone koje pominje Ajnštajn – izborom tog „zanimanja“, koje nema elemenarnu (čoveku neophodnu) „kreatvnu satisfakciju“ – da je nešto proizveo – STVORIO.
Za razliku od političara – kada gledate obuđara koji pendžetira cipele (po ko zna koji put) – vama magija njegovih ruku izgleda tako prirodno – kao da biste i vi to mogli. Mene je u životu dva puta fascinirala ritualna igra ruku zubara i asistentkinje koja je vrlo brzo na mat - staklu (da se ne zgusne) morala pred mojim nosom, da zamesi plombu – i brzo dodaje sitne deliće. To je bila takva savršena – uigrana dinamika pokreta – koja se mogla meriti samo sa najboljim plesom.
To je VEŠTINA - ZANAT!
Obratite pažnju da nisam pomenuo arhitektu – 
koji izmišlja kuću – ili inžinjera Žeželja !
Čovek koji nešto stvara – zarađuje na osnovu svoga znanja ili veštine – ima kreativnu satisfakciju – ostavlja za sobom proizvod, koji može da vrednuje i to ga razlikuje – od zveri.
(Kao u vjetnamskoj poslovici : 
„Tigar za sobom ostavlja kožu – a čovek delo !“)
To čoveka koji nešto STVORI vezuje za posao – kome postaje POSVEĆEN !!!

Političar je čovek koji nema znanje, ni zvanje (koje uključuje ličnu i stručni ETIKU) onog trenutka, kad je odlučio da „po svoju pamet“ ide kod Šefa Partije ! Političar ima samo IMANJE – u doslovnom i prenosnom smislu, i to ga čini – kako Herbert Markuze lepo kaže : jednodimenzionalnim čovekom ! Političar naime „živi“ samo dok mu traje MANDAT – a mandat je „sine qua non“ njegovog opstanka i za to je spreman – upravo SVE da učini – a ako rezultat izostane – političar sebe smatra nepostojećim. Otuda i dva „kosmosa“ – političari koji odlučuju – i oni o čijim sudbinama odlučuju !!! Političari su „ni na nebu ni na zemlji“ – između snova svojih Vođa i potreba Naroda. Političari imaju antagonizam prema ZNANJU, koje je njima „prirodni neprijatelj“!
Ja sam u životu birao one svoje „učitelje“ - koji me neće „posvađati“ 
sa mojom intuicijom. Tako pripadam onim ljudima koji znaju 
da se ništa ne dešava slučajno !
Zato – kada sam na 10. – godišnjicu od ubistva, moga „ispisnika“ Zorana ĐINĐIĆA, 
otvorio svoju dosad glavnu retrospektivnu izložbu „30 godina umetničkog rada M.R.“
ja sam citirao Zorana – koji je neposredno pre nego što su ga nasilno uklonili rekao :
Ako Srbija sada STANE – stajaće 10 godina !“ I stajala je proizvodno i monetarno paralisana. Tada sam želeo da verujem da je vreme da Serbia vostane – a Srpska Napredna stranka, koja tada nije ni sama sanjala „apsolutnu vlast“ – izgledala je kao „preduzimljiva“ ! Bog i 48 postova ovog bloga su mi svedoci – da sam od tada uložio mnogo truda da signaliziram takmičarima – kako da pobede i kako da pokušaju da spasu Srbiju po mom skromnom viđenju – ali sve je bilo uzalud.
Oni su slušali samo SEBE !!! 
Osim ako mene nisu čitali oni koji su u prilici da „skrate povodac“ 
– onima koji bi zaista mogli da spasu Srbiju ! 
Onda „mea culpa“ to nisam hteo !

OTAC DEMOKRATIJE PLATON je rerkao – post 16.03.2014
„DEMOKRATIJA JE PRE SVEGA VLADAVINA PROIZVOLJNOSTI !“
To znači da u recimo periodu od 4 godine x 365 dana x 24 sata = 35.040 sati
NAROD „VLADA“ (demos – cratos) samo 12 sati = 0.034% vremena.
Na delovanje onih koje smo zaokružili nemamo nikakvog uticaja
od izbora do izbora – i na to nas je Platon – „otac“ demokratije - opomenuo.

16.11.2012 – NEKROLOG SREDNJOJ KLASI (neočekivani prilog našoj
argumentaciji, (iz govora studentima novinarstva) -  Aleksandra TIJANIĆA:
„...Na Balkanu, svako bogatstvo je, uglavnom, plod snalaženja, nevaljalstva, korupcije, Alchajmerove bolesti ("ne sećam se odakle mi pare") ili državne milosti. U središtu obrnute društvene piramide, koju na glavi drže gubitnici tranzicije i pokojna srednja klasa, funkcioniše novac. Veliki. Desno od novca su stranke i država. U tom delu, gotovo svaka grupacija, tokom mandata, uradi za sebe više nego za Srbiju. Levo od novca su škola, crkva i mediji. Desni održavaju postojeći poredak i strah. Levi proizvode inerciju, društveni konsenzus te iluziju kretanja ka boljem. Koje tek što nije...“

(O SREDNJOJ KLASI – DETALJNIJE – 01) – 02.04.2014
ZAŠTO JE NAROD VUČIĆU VRATIO ŠTAFETU JEDNOPARTIJSKE VLASTI
Srbija se još uvek (prim M.R.) nalazi u situaciji – kao da je upravo
izgubila najveći rat u svojoj istoriji – tako je opustošena od domaćih plačkaša
       koji su rođenu Zemlju opljaškali – kao da je tuđa. Ali otom – potom !

Da li znate kako su reagovale „Sile Osovine“ (Nemačka,Japan i Italija) kada su IZGUBILE RAT – pa su im Saveznuici zabranili da 20 godina – i jedan cent Budžeta ulože u vojne svrhe. U roku od mesec dana, sve tri zemlje su održale Nove Skupštine (u posleratnom – „pozvanom“ sazivu - edificiranom od Savezničke Komande i kompletne iznose prethodnog (najvećeg) Budžeta za 1944 – usmerile u kapitalna istraživanja – čitaj NAUKU ! Ali kako je nastala samonikla „srednja klasa“ ? Pa najbliži primer (Italije) pokazuje : Vi, ja, baba, tetka, majka i otac porodice – na starim štrikaćim mašinama – od restlova i rasparane vune najrazličitijih boja i eto ti za godinu dve – svetski brend BENETTON ! Nazovimo ih za sada PIONIRI dizanja zemlje „na noge“ ! Prića je naravno (svesno) malo pojednostavljena i karikaturalna – kao za post – ali cela SUŠTINA prvog koraka je tu !!! (pročitajte ovaj post ceo)

KAKO JE NESTALA NAŠA SREDNJA KLASA
(MILOŠEVIĆEVA DESPOTIJA NERAZUMA – devedesete)  13.04.2014

Kada je Tito umro,bila je neophodna „finsnsijka injekcija“ ! Pojavili su se isti oni DANAJCI koji vam darove donose (grčka poslovica kaže „čuvaj ih se“) i koji se neprekidno sve ovo vreme, ubiše od brige za nama ! Prvu tranšu „za konsolidaciju“ nam je dao MMF – drugu Svetska Banka i onda opet MMF – da bi nam 1986, tada savezni Premijer Milka Planinc, u udarnom večernjem TV dnevniku saopštila da smo dužni 24.mlrd US$, odnosno svaka od 24.000.000. YU - duša (od novorođenčeta – do samrtnika) 
je bila zadužena sa po 1.000 US $
Ja sam bio spreman do 31.12. te godine da PLATIM SVOJ DUG u neku „staklenu KASU“ – (danas čitaj „transpartentnu“) u koju ćemo SVI VRATITI DUG – ali pod dva uslova :
1. - Da vidim glave na kočevima na Kalemegdanu – onih čije dugove vraćamo i
2. – Da imamo potpisanu garanciju gde idu te NAŠE PARE – posle 01.01.sledeće godine !“
Mi smo dakle bili ta srednja klasa – PROIZVOĐAČI – bar tri plate mesečno – jedne za normalam život svoje porodice – druge kao fiskalni doprinos prosperitetnom razvoju svoje Zemlje i treće, kao šlag na torti : za socijano staranje, kulturu i obrazovanje, nauku i ostalo.
Bilo nas je tačno trećina ukupne populacije – ili 60% radno sposobnog naroda – ukupno !
A ONDA JE SRUŠEN BERLINSKI ZID – I PAO JE BIPOLARNI SVET !!!
Toliko o Miloševiću – a o „ratnim profiterima“ drugih vrsta - posle Srpske „Oktobarske revolucije“ u sledećem postu – da ne utičemo na tok pregovora Vučić, Dačić i Tadić !?! (13.04.14)

NAJVEĆA PLJAČKA VEKA – NA BALKANU
(KAKO JE UBIJENA NAŠA SREDNJA KLASA)    17.04.2014

Milošević je OTVORIO PANDORINU KUTIJU – a onda su „čuvari naših sudbina“
postali oni likovi – kojima bi u svakoj drugoj situaciji – (već) bilo mesto – „iza brave“ !
To je dakle jedino u čemu je Miloševićev mutantski socijalizam – održao neokrnjen KONTINUITET – sa ljudskom mrežom od Trga Marksa i Engelsa – do poslednje baćije na vrh Prokletija – zadržana je „kadrovska struktura“ – koja je sada međutim promenila „predznak“. One koji su bili AKTIVISTI revolucije – koja je streljala „zbog crvenog šala“ – zamenili su neki drugi ljudi, po mogućstvu iz što udaljenijih krajeva, koje niko ne zna – idealno izbeglice (čast izuzecima – koje sam upoznao) ! Počinje epoha miliona UREDBI !!!“
Konačno je došla Oktobarska revolucija (05.10.2000) – koja je osim neminovne asocijacije na boljševičku – budila još dve loše istorijske uspomene iz različitih perioda :
Paljenje Rajhstaga (1933. godine) i ulazak ruskih tenkova u zemlje Istočnog bloka – na koje je podsetio robusni Bager ispred Savezne Skupštine - u Bulevaru Revolucije !?!

Sa druge strane – milion građana koji su nedeljama bili animirani (i dobro organizovani) u GRAĐANSKOM BUNTU – koji je zadivio ceo svet – ulivali su poverenje u mogućnost održanja kontinuiteta EVROPSKE KULTURNE SPIRALE – od korena u antičkom svetu, ćiji je osnovni ideal bila VLADAVINA NARODA – i snaga individue – LIČNOSTI. Ovo drugo im je pružio filosof dr.Zoran ĐINĐIĆ – koji je osnovao Institut za privredni preporod Srbije (vidi prezentaciju u postu od 14.03.2014) u kome je bilo 144 zaposlenih stručnjaka svih specijalnosti – organizovanih po resornim timovima (obrazac za Vladu) – ali su samo četvoro
od 144 čoveka - bili članovi Demokratske stranke.

POTOPLJENA JE I POSLEDNJA NADA           25.05.2014
Ovo je nešto što se Srbiji NIKADA NEĆE DESITI – a zove se :
T R A J N O    R E Š E N J E
(„Jedna slika – hiljadu reči!“ – pogledajte sliku na postu) :

U Srbiji se ovo nikada neće desiti – jer nikada nije „omanuo“ narod
– uvek je OMANULA Vlast - čije pamćenje traje jedan mandat !
Mislim spreg : MANDATNI URBANIZAM – NADRI GRADNJA  !!!

Ovde imamo bar dva fenomena : MANDATNI URBANIZAM – je bacanje prašine u oči narodu, koji svaka nova garnuitura na vlasti – u pravilu (obilazeći struke) – „ispali“ kao grandiozni – spasonosni – PLAN OBNOVE ZEMLJE ! Drugi fenomen je „NADRI GRADNJA“ – multilateralna pljačka : Države, bivših vlasnika placeva i budućih korisnika stanova – na kojima takozvani „investitori“ grade neka čudesa, od tarabe do tarabe i od „dozvoljenog“ potkrovlja do 4 etađe podzemne garaže ! Spreg je u tome što ono prvo u pravilu počinje masovnom LEGALIZACIJOM divlje gradnje – ostavljajući valjda tako u nasleđe grdobne kuće – koje će neki stranac, jednog dana proglasiti „naivnom arhitekturom u Srba“ – onih istih čiji su srednjevekovni manastiri !

NADRI GRADNJA – sa svoje strane suočena sa odijumom arhitekata i inženjera – sada se po prvi put drznula (baš kao što je Milošević para – vojnim formacijama sejao mržnju u regionu) da, pored „krovne državne institucije“ – Inženjerske Komore Srbije – krajem 2013 izmišlja para – državnu : GRAĐEVINSKO INDUSTRIJSKU KOMORU SRBIJE – u kojoj ova Vlast, koja nas je prevarila – ima jedinog merodavnog stručnjaka koji se pojavljuje u medijima, izvesni Goran Rodić – koji je podjednako stručan za energetiku – gradnju i infrastrukturu !?! A što ne bi i on mogao da bude „univerzalan“ – kad sva ta tri ministarstva vodi jedan Ministar !?! To je ista ona gospođa koju je Premijer u svom predugom ekspozeu, pred celim novim sazivom Parlamenta, Diplomatskim korom i Sinodom SPC – onako „taktično“ nazvao BULDOŽER – upravo zato da bi joj ubrzo SAMOJ – „uvalio“ tri ključna Ministarstva za razvoj – pošto Premijer nema pojma šta ta ministarstva treba da odrade. On sudi po tome kako se prethodna tri Ministra – „nisu mešala u svoj posao“ – da će to gospođa Mihajlović (koja je bar inženjer) – ko „dlanom o dlan“. To je isti onaj Premijer koji i u direktnom TV prenosu, sa svojim Ministrima (koje mi treba da cenimo makar malo manje od njega) razgovara kao sa kućnim pomoćnicama 
– koje nisu dobro obrisale pod !!!

Tako se vraćamo na poćetak i Platonovu opomenu. Dakle po definiciji DEMOKRATIJE, narod „vlada“ izborom svojih predstavnika. Vrlo retko se u istoriji dešava da neko „dobije punu Vlast – na tacni“ ! Vučić je sa par dobro smišljenih marketinških trikova – stvorio situaciju – da Skupštinska većina  - može da izglasa – bukvalno – šta god mu „padne na pamet“ !
I tu smo ponovo kod razlike između čoveka i političara – sa početka. Kod ETIKE – a ubrzo ćemo videti – i kod posvećenosti. Dakle samo u situaciji u kojoj NIKO ne može da mu obori nijednu odlugu – Premijer može DA IZIGRA SVA OBEĆANJA kojima je dobio poverenje četvrtine biračkog tela.

Pošto sam opisao kako Premijer razgovara pred TV kamerama sa svojim najbližim saradnicima – koje je sam birao – postaje jasno – da Premijer ima samo jednu interesnu tačku : SVOJE OGLEDALO. Tako je lepo uvežbao „neverbalnu komunikaciju“ – „govor tela“ i kolokvijalne fraze na tri svetska jezika. Da ne pričamo o gestikulaciji, mimici i dramskim pauzama u kojima ga uvek iznerviraju, nestrpljivi novinari – kojima će odgovoriti – samo ako ga puste da završi ... Neverovatno je kako političar gubi osećaj za realnost svojih poteza, ako NE ODGOVARA NIKOME - što je smisao takozvane "političke odgovornosti"!  Kad dakle, ima sigurnu većinu
u Skupštini – nema obzira – ni koliko kad nekog nagaziš na ulici.

A gomila korupcionaških SKANDALA je za 100 dana Vlade tolika – da je ne bi izdržalo – bez OSTAVKI  - 10 Vlada u nekim drugim – ozbiljnim zemljama. Okružio se parazitima koji kupuju Diplome (nije važno koje struke) – da bi mogli da pokradu nećiji Dokorat – tako da njegovo obećanje biračima – da će pre svega ZAUSTAVITI pljačku i korupciju – postaje sumnjivo kad shvatite da je on (pored navedenih ličnih priprema nastupa) 100 dana Vlade – iskoristio da se nagodi sa Alibabom i 40 razbojnika – koji jedini mogu da mu garantuju bezbednost – koju nije imao Zoran Đinđić ! Čoveku očigledno niko nije preneo onu poznatu bećarsku šalu : „ Ko ostane poslednju (u krčmi) – plaća račun ZA SVE !!!“ Moguće je danas da je povratak svega OPLJAČKANOG, NENAPLAĆENOG I NEPLAĆENOG  posle frtalj veka – nemoguća misija. Ali nema sumnje da samo u onome što trenutno najbogatiji Srbi  (oko 40.000) nisu platili kao porez na imovinu, doprinose za radnike, struju, grejanje, komunalije i ostalo – BAR DUPLO PREMAŠUJE i budžetski deficit i strani dug.
(Tako mi je "šapnuo" Fransoa Olan - vidi post 09.11.2012)

I sad vrhunac – kulminacije !!! Molim jezičke čistunce da me ne ispravljaju – ovo mi je omiljeni pleonazam – a ovde je prosto neophodan. Dakle glavni UČINAK – rezultat kojim se naš Premijer diči je da je stvorio POVOLJAN privredni ambijent – sa JEDNAKIM USLOVIMA za sve. To je inače fraza iz Orvelove „Životinjske farme“ poznate kao : „Sve su životinje jednake !“ Jednog jutra Vepar se pojavljuje u generalskoj uniformi i menja transparent na velikim vratima štale, na kome piše :
„ Sve su životinje jednake – ali su svinje JEDNAKIJE od drugih !“
To znači da su uslovi u privrednoj „trci“ 100 puta jednakiji za 0.5% građana
Srbije (mafija, policija, korumpirani državni službenici) koji se lažno predstavljaju
kao SREDNJA KLASA – sa prosečnom evropskom platom – preko 1.000 evra.
Ta njihova prednost – je upravo proporcionalna obimu u kome su za
poslednjih 15 – 20 godina opljačkali – sve ostale trkače !!!

Sudija (i Kadija naravno) u toj trci je Čarobnjak iz Oza – koji neprestano baje – kako će on da „Izgradi Beograd i Srbiju – 100 puta lepše nego što su ikad bili !“ On se u to RAZUME ! Njegova vera pretpostavljam počiva na tome što mu je zaista pošlo za rukom nešto – što njegovom partijskom Mentoru – Vojvodi Voji – nije pošlo za rukom iz više pokušaja – a to je da zabije glogov kolac u srce – svoga partijskog Mentora – na čijoj teoriji Opštenarodne odbrane je doktorirao – Maršalu Josipu Brozu. E pa samo da znate  - Čarobnjaku iz Oza je (hvala Bogu – za sada samo na maketi) pošlo za rukom (kao što pokazuje prilog) da zabije glogov kolac – i to od 240 m u srce : Titovog rešenja SVETSKOG CENTRA NESVRSTANIH – projektovanog u Savskom amfiteatru – 1975 godine 
– za prezentaciju u Najrobiju – na II Samitu nesvrstanih !!!

To što je SRCE Savskog amfiteatra – ujedno srce Beograda 
– ko te pita – Beograd je i ovako već 6 puta sravnjivan sa zemljom 
u svojoj 2,5 milenijuma dugoj istoriji – sve tako od prijatelja Danajaca 
– koji su nam poklone donosili !!!