19. 7. 2021.

NVOAUA_POVODOM RUŠENJA U VIDOVDANSKOJ

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O URUŠAVANJU OBJEKTA NA VRAČARU
ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE
19.jula.2021 – u Beogradu
www.nvoaua.com


            AUA je onovane 2008 godine – od 10.osnivača - od kojih pola – Doktora raznih nauka sa glavnim ciljem da SINHRONIZUJE FAZE – građevinske procedure – precizno
definisane NORMAMA I STANDARDIMA u građevinarstvu (koje imaju 4.500 pozicija
– vrsta postupaka) – kao i nadzor nad profesionalnošću i moralnim Kodeksom učesnika ovog procesa – precizno definisanog UZANSAMA O GRADNJI.


Svi navedeni dokumenti – su sastavni deo (prateći) poslednjeg Zakona o izgradnji objekata usvojenog 1995 – Na zahtev Urban.društva Beograda – na čelu sa (poč.Mišom Davidom) Ovim putem obaveštavamo srpsku javnost – da je SKANDAL sa obrušavanjem postojećeg objekta – zbog neobezbeđenog širokog otkopa temeljne jame – samo „kap u moru suza“ ! Ovaj „incident“ – „slučaj“ – „nezgoda“ – IZUZETAK je samo po tome što je trenutno snimljen i OBNARODOVAN – čime su kriminalci zatečeni NA DELU – što se vidi i po prvome što su uradili po odlasku kamera 

– ZATRPALI SU ZEMLJOM MESTO ZLOČINA – uništavajući dokaze 
– da onemoguće stručni uvid - kako to kriminalci već rade.


            ALIJANSA – sa svim svojim pripadnicima, saradnicima i istomišljenicima – vas uverava pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću – da ni jedan od „1.000 kranova“ – najvećeg gradilišta u Srbiji  - koje se zove Beograd – nisu ispoštovali NI 25 % NORMI I UZANSI – koje su gore navedene – a koje Zakon o izgradnji objekata – propisiju u dugom lancu od : Idejnog projeta – komunalnih saglasnosti – Građevinske dozvole – preko Nadzora izvođenja - Građevinskog dnevnika – do Projekta izvedenog stanja – radi izdavanja UPOTREBNE DOZVOLE (što su samo grupe radnji - od pomenutih 4.500 pozicija Normi i Standarda) !!!
 
Zbog toga ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE – zahteva trenutne ostavke :

Premijera SRBIJE – koji ZNA – da je građevina u Srbiji danas – najkorumpiranija oblast
Ministra GRAĐEVINE – kome se desilo : da „široki otkop jedne“proguta susednu kuću
Predsednika INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE – koji nema pojma šta mu je posao
Načelnika Građevinske inspekcije Beograda – koji očito nema kartu ni tajming gradnji

Od Tužioca Zagorke DOLOVAC – ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE zahteva trenutno pritvaranje i pokretanje predistražnog postupka – zbog ugrožavanja bezbednosti i života – nebrojenih NN lica – od kojih samo pukom srećom – niko nije stradao :

ODGOVORNOG PROJEKTANTA predmetnog objekta
DIREKTORA pravnog lica u čijem birou je Projekat izrađen
ODGOVORNOG STATIČARA (građ.ing) koji je radio statički deo AG elaborata objekta
VRŠIOCA STRUČNOG NADZORA IZVOĐENJA predmetnog objekta – i/ili Šefa gradilišta
DIREKTORA pravnog lica IZVOĐAČA koji je ugovorio izvođenje – i pod kojim uslovima
INVESTITORA – koji nema nikakvu stručnu – samo moralnu i materijalnu odgovornost –
koju će solidarno deliti u obimu zatvorske kazne – sa gornjim službenicima Naroda !

            MEDIJIMA i svim novinarima (bez razlike) ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE toplo preporučuje – da svaka Redakcija trenutno – zaposli saradnika GRAĐEVINSKE STRUKE – jer je srpska građevina danas CRNA RUPA – treba li reći „bez dna“ – zbog koje će Redakcije ubrzo morati da imaju (kao spoljne saradnike) sastav „biroa“ – sa arhitektom i inženjerima – građevine – elektrike – energetike – atustike – termonadzora i slabe struje (BAR) – jer će po promeni vlasti – OVA KONFISKOVANA IMOVINA (bez dinara iz Budžeta) – biti osnivački ulog – nove RAZVOJNE BANKE SRBIJE – dakle mesto gde ćete pratiti rast Nove Srbije !

Tada više nijedna Stranka – ni Medij – NEĆE BITI 
finansirani iz Budžeta – koji mi punimo !?!

            Uveravamo vas da tražeći „građevinskog investitora“ – što je primer „contradictio in adjecto“ – „hvatate problem za rep“ ! Uveravamo vas da vam nijedan SUVISLI odgovor – NEĆE DATI G.Gojko RODIĆ – koji je bio jedini zaposleni – kada je Vučić 2013 u APR registrovao para – državnu (tada INŽENJERASKO TRGOVINSKU komoru) – jer je u IKS (koja je u naponu osnivanja – 2003 – imala 46.000 LICENCIRANIH tehničara i inžinjera SVIH TEHNIČKIH struka – među kojima mnoge Doktore i Akademike ) Niko od njih nije hteo da radi pod „Lex Specialisom“ – pa su se oni pravi – do 2013 razbežali – tako da je u trenutku osnivanja para – držvne komoreona prava  još uvek - imala 24.000 licenci !!! 

Osnivač i Predsednik
ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE
Magistar arhitektonskih nauka (od 1988)
ISTORIJA I TEORIJA GRADA i ARHITEKTONSKA LOGIKA
Marin RAJKOVIĆ – arhitekt istraživač
Licenca projektanta 300 3517 03 – IKS
Licenca izvođača     400 4251 04 – INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
autor knjige : ZAŠTO JE UMRO NEIMAR – ili „Dosije „X“ GRAĐEVINSKE MAFIJE

#normeistandardigradnje #uzanseogradnji #nvoauazahtevaostavke #premijeraministrapredsednikakomore #trenutnahapšenja #odgovorniprojektantdirektorbiroaodgovornistatičar #nadzorobjektadirektorizvođača #investitorsasvimstručnimslužbama


Нема коментара:

Постави коментар